Naam: Leendert Dingeman van den Houten.
Geboren: Woensdag 12 September 1860 te Haamstede.
Beroep: Klerk.
Overleden: Maandag 4 Maart 1940 te Haarlem op 79½ jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis van den Houten en Johanna van Zuijlen.

Huwde op Woensdag 23 September 1891 te  Tilburg met:
Bron: Huwelijksakte Tilburg 1891, zie scan van huwelijksakte.
Naam: Maria Johanna Berendina van Weezel.
Geboren: Zondag 14 Mei 1865 te Den Haag.
Overleden: Dinsdag 10 November 1931 te Haarlem op 66½ jarige leeftijd.
Ouders: Nicolaas Leonardus van Weezel en Johanna Berendina Feijge (± 1824
te Kampen - 24 April 1890 te Tilburg, zie scan van overlijdensakte).

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Johanna Jacoba van den Houten.
Geboren: Zaterdag 28 Januari 1893 te Middelburg.
Overleden: Zondag 31 Mei 1987 te Hillegom op 94¼ jarige leeftijd.
Huwde op Donderdag 21 Februari 1924 te Haarlem met:
Naam: Hermanus Johannes Korbee.
Geboren: Zondag 13 November 1892 te Hillegom.
Beroep: Bloemistknecht, Meesterknecht bloembollenbedrijf.
Overleden: Maandag 29 December 1969 te Hillegom op 77 jarige leeftijd.
Ouders: Jan Korbee (1858-1922) en Stefana Maria Berendse Kruijff.
                        Zij kregen 1 kind:
Naam: Jan Korbee.

2. Naam: Maria van den Houten.
Geboren: Donderdag 25 Januari 1894 te Middelburg.
Huwde op Donderdag 4 November 1920 te Haarlem met:
Naam: Theodoor Boerkoel.
Geboren: ± 1890 te Haarlem.
Beroep: Afdelingschef.
Ouders: Jan Pieter Boerkoel en Maria de Jong.

3. Naam: Jacoba Maria van den Houten.
Geboren: Vrijdag 31 Mei 1895 te Middelburg.

4. Naam: Nicolina Cornelia van den Houten.
Geboren: Dinsdag 12 Januari 1897 te Middelburg.

5. Naam: Cornelia van den Houten.
Geboren: Maandag 1 Augustus 1898 te Haarlem.

6. Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: Vrijdag 9 Augustus 1901 te Haarlem.
Krantenknipsel, gevonden bij het CBG.

Heden ontsliep in zijn Heer
en Heiland, onze Lieve
Vader en Grootvader
LEENDERT DINGEMAN
             VAN DEN HOUTEN
Weduwnaar van
   M.J.B. van Weezel,
in den ouderdom van 79 jaar,
Hillegom,
   J.J. KORBEE-
             VAN DEN HOUTEN
   H.J. KORBEE
Rotterdam,
   M. BOERKOEL
             VAN DEN HOUTEN
Haarlem,
   J.M. STOELMAN-
              VAN DEN HOUTEN
   JAC. STOELMAN
   N.C. v.d. HOUTEN
Rotterdam,
   C. VAN DEN HOUTEN
Laren (N.H.),
   L. VAN DEN HOUTEN
   P.J. VAN DEN HOUTEN-
                                  KAPPERS
     en Kleinkinderen
Haarlem, 4 Maart 1940
   Joh. de Breukstraat 20.
         Geen bloemen.
De begravenis zal D.V.
plaats hebben op Vrijdag
8 Maart a.s. te 12 uur op
de Algemene Begraaf-
plaats aan de Kleverlaan.

Terug naar de start pagina.
Name: Leendert Dingeman van den Houten.
Born: Wednesdag, September 12, 1860 in Haamstede.
Occupation: Clerk.
Deceased: Monday, March 4, 1940 in Haarlem at 79½ years of age.
Parents: Cornelis van den Houten and Johanna van Zuijlen.

Married on Wednesday, September 23, 1891 in Tilburg with:
Source: Marriage certificate Tilburg 1891, see scan of marriage certificate.
Name: Maria Johanna Berendina van Weezel.
Born: Sunday, May 14, 1865 in Den Haag.
Deceased: Tuesday, November 10, 1931 in Haarlem at 66½ years of age.
Parents: Nicolaas Leonardus van Weezel and Johanna Berendina Feijge (± 1824
in Kampen - April 24, 1890 in Tilburg, see scan of death certificate).

                        They had 6 children:

1. Name: Johanna Jacoba van den Houten.
Born: Saturday, January 28, 1893 in Middelburg.
Deceased: Sunday, May 31, 1987 in Hillegom at 94¼ years of age.
Married on Thursday, February 21, 1924 in Haarlem with:
Name: Hermanus Johannes Korbee.
Born: Sunday, November 13, 1892 in Hillegom.
Occupation: Florist hand, Master Florist hand at a flower bulb trading company.
Deceased: Monday, December 29, 1969 in Hillegom at 77 years of age.
Parents: Jan Korbee (1858-1922) and Stefana Maria Berendse Kruijff.
                        They had 1 child:
Name: Jan Korbee.

2. Name: Maria van den Houten.
Born: Thursday, January 25, 1894 in Middelburg.
Married on Thursday, November 4, 1920 in Haarlem with:
Name: Theodoor Boerkoel.
Born: ± 1890 in Haarlem.
Occupations: Headmanager.
Parents: Jan Pieter Boerkoel and Maria de Jong.

3. Name: Jacoba Maria van den Houten.
Born: Friday, May 31, 1895 in Middelburg.

4. Name: Nicolina Cornelia van den Houten.
Born: Tuesday, January 12, 1897 in Middelburg.

5. Name: Cornelia van den Houten.
Born: Monday, August 1, 1898 in Haarlem.

6. Name: Leendert van den Houten.
Born: Friday, August 9, 1901 in Haarlem.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie