Naam: Elizabeth Cornelia van den Houten.
Geboren: Maandag 12 December 1859 te Dordrecht.
Ouders: Nicolaas van den Houten en Cornelia Willemina van Vendeloo.

Huwde op Woensdag 27 April 1881 te Dordrecht met:
Bron: Huwelijksakten Dordrecht 1881.
Naam: Wouter Pieter van Dijl.
Geboren: Maandag 29 November 1858 te Dordrecht.
Beroep: Schilder.
Ouders: Wouter van Dijl (1824-1866) en Pieternella van der Gijp(1824-1863).

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Pieternella van Dijl.
Geboren: Dinsdag 7 Maart 1882 te Dordrecht.
Huwde op Donderdag 9 Mei 1901 te Dordrecht met:
Naam: Bastiaan de Haas.
Geboren: ± 1877 te Dordrecht.
Ouders: Hendrik Govert de Haas en Sara Bax.

2. Naam: Nicolaas Cornelis van Dijl.
Geboren: Donderdag 26 Juni 1884 te Dordrecht.
Beroep: Huisschilder.
Overleden: Maandag 25 Juni 1934 te Rotterdam op bijna 50 jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 24 Januari 1906 te Rotterdam met:
Naam: Cornelia van Stek.
Geboren: Maandag 10 Januari 1887 te Charlois.
Ouders: Bartus van Stek en Hendrina Maat.

3. Naam: Wouter Pieter van Dijl.
Geboren: Woensdag 15 Februari 1888 te Dordrecht.
Beroep: Huisschilder.
Huwde op Woensdag 1 Oktober 1919 te Rotterdam met:
Naam: Cornelia Janna Maria Drost.
Geboren: Zaterdag 20 Februari 1886 te Goes.
Ouders: Hubrecht Jacobus Drost en Cornelia Listing.

4. Naam: Cornelis Willem van Dijl.
Geboren: Dinsdag 24 Februari 1891 te Dordrecht.
Beroep: Musicus, Muziekonderwijzer.
Huwde op Woensdag 22 Februari 1922 te Dordrecht met:
Naam: Geertruida Elizabeth van der Kaa.
Geboren: Woensdag 2 Juli 1890 te Dordrecht.
Ouders: Johannes Cornelis van der Kaa en Adriana Maria Stekelbos.

5. Naam: Gerrit van Dijl.
Geboren: Zaterdag 12 Mei 1894 te Dordrecht.
Beroep: Kantoorbediende, Reiziger, Schrijver bij de NS.
Huwde op Donderdag 22 Juli 1920 te Dordrecht met:
Naam: Maatje Slabbekoorn.
Geboren: Zondag 3 December 1893 te Goes.
Ouders: Jan Hendrik Slabbekoorn en Wilhelmina Westveer.

Terug naar de start pagina.
Name: Elizabeth Cornelia van den Houten.
Born: Monday, December 12, 1859 te Dordrecht.
Parents: Nicolaas van den Houten and Cornelia Willemina van Vendeloo.

Married on Wednesday, April 27, 1881 in Dordrecht with:
Source: Marriage certificates Dordrecht 1881.
Name: Wouter Pieter van Dijl.
Born: Monday, November 29, 1858 in Dordrecht.
Occupation: Painter.
Parents: Wouter van Dijl (1824-1866) and Pieternella van der Gijp(1824-1863).

                        They had 5 children:

1. Name: Pieternella van Dijl.
Born: Tuesday, March 7, 1882 in Dordrecht.
Married on Thurday, May 9, 1901 in Dordrecht with:
Name: Bastiaan de Haas.
Born: ± 1877 in Dordrecht.
Parents: Hendrik Govert de Haas and Sara Bax.

2. Name: Nicolaas Cornelis van Dijl.
Born: Thursday, June 26, 1884 in Dordrecht.
Occupation: Homepainter.
Deceased: Monday, June 25, 1934 in Rotterdam at almost 50 years of age.
Married on Wednesday, January 24, 1906 in Rotterdam with:
Name: Cornelia van Stek.
Born: Monday, January 10, 1887 in Charlois.
Parents: Bartus van Stek and Hendrina Maat.

3. Name: Wouter Pieter van Dijl.
Born: Wednesday, February 15, 1888 in Dordrecht.
Occupation: Homepainter.
Married on Wednesday, October 1, 1919 in Rotterdam with:
Name: Cornelia Janna Maria Drost.
Born: Saturday, February 20, 1886 in Goes.
Parents: Hubrecht Jacobus Drost and Cornelia Listing.

4. Name: Cornelis Willem van Dijl.
Born: Tuesday, February 24, 1891 in Dordrecht.
Occupation: Musician, Musicteacher.
Married on Wednesday, February 22, 1922 in Dordrecht with:
Name: Geertruida Elizabeth van der Kaa.
Born: Wednesday, July 2, 1890 in Dordrecht.
Parents: Johannes Cornelis van der Kaa and Adriana Maria Stekelbos.

5. Name: Gerrit van Dijl.
Born: Saturday, May 12, 1894 in Dordrecht.
Occupation: Office servant, Traveler, Writer at the NS.
Married on Thursday, July 22, 1920 in Dordrecht with:
Name: Maatje Slabbekoorn.
Born: Sunday, December 3, 1893 in Goes.
Parents: Jan Hendrik Slabbekoorn and Wilhelmina Westveer.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie