Naam: Stoffel van den Houten.
Geboren: Donderdag 1 Juli 1858 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zaterdag 25 Januari 1941 te Kerkwerve op 82½ jarige leeftijd.
Begraven: Woensdag 29 Januari 1941 te Kerkwerve.
Ouders: Adriaan van den Houten en Aphalona Fonse.

Huwde op Vrijdag 29 Oktober 1886 te Kerkwerve met:
Naam: Elizabeth Landman.
Geboren: Dinsdag 20 Augustus 1861 te Kerkwerve.
Begraven: Dinsdag 14 augustus 1951 te Kerkwerve op bijna 90 jarige leeftijd.
Ouders: Natuurlijke erkende dochter van Elizabeth Landman en ???.

                        Zij kregen 9 kinderen:

1. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Zondag 12 December 1886 te Kerkwerve.
Beroep: Veldarbeider, Spoorwerker R.T.M.
Overleden: Zaterdag 15 Mei 1976 te Bruinisse op 89½ jarie leeftijd.
Begraven: Woensdag 19 Mei 1976 te Bruinisse.

2. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Donderdag 19 Januari 1888 te Kerkwerve.
Beroep: Tramlijnwerker.
Overleden: Donderdag 12 April 1945 te Zonnemaire op 57¼ jarige leeftijd.
Begraven te Brouwershaven.

3. Naam: Adriaantje van den Houten.
Geboren: Dinsdag 26 Maart 1889 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstbode, Huihoudster bij Merle.
Overleden: Zaterdag 1 Mei 1976 te Rilland-Bath op 87 jarige leeftijd.
Begraven: Woensdag 5 Mei 1976 te Zierikzee.
Adriaantje woonde eerst in Nieuwerkerk (Z), per Vrijdag 12 December 1919 aan de
Oude Haven te Zierikzee, per Maandag 19 Juni 1944 op de Kuinderstraat 18 II te Amsterdam
en per Zaterdag 28 Juli 1945 aan 't Vrije A223 te Zierikzee.

4. Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Maandag 29 December 1890 te Kerkwerve.
Beroep: Landbouwersknecht.
Overleden: Zaterdag 6 September 1958 te Zierikzee op 67¾ jarige leeftijd.

5. Naam: Elizabeth van den Houten.
Geboren: Vrijdag 6 Mei 1892 te Kerkwerve.
Overleden: Woensdag 7 September 1892 te Kerkwerve slechts 4 maanden oud.

6. Naam: Jacobus van den Houten.
Geboren: Zaterdag 19 Januari 1895 te Kerkwerve.
Beroep: Wegwerker, Kantonnier waterschap.
Overleden: Zaterdag 6 Augustus 1983 te Zierikzee op 88½ jarige leeftijd.
Begraven: Woensdag 10 Augustus 1983 te Zierikzee.
Huwde op Woensdag 16 Januari 1929 te Kerkwerve met:
Naam: Jacomina Legemate (Legemaate).
Geboren: Vrijdag 28 Mei 1897 te Kerkwerve.
Overleden: Zaterdag 15 Maart 1975 te Zierikzee op bijna 78 jarige leeftijd.
Begraven op Dinsdag 18 Maart 1975 te Zierikzee.
Ouders: Jan Legemate en Cornelia Hart.

Zie foto van hun laatste rustplaats.

7. Naam: Neeltje van den Houten.
Geboren: Donderdag 11 Maart 1897 te Kerkwerve.
Huwde op Woensdag 6 Mei 1925 te Duivendijke met:
Naam: Jan Folmer.
Geboren: Vrijdag 19 Augustus 1898 te Kockengen.
Beroep: Arbeider.
Overleden: in 1987 te Haamstede.
Ouders: Simon Folmer en Jannigje van der Graaff.

8. Naam: Elizabeth van den Houten.
Geboren: Dinsdag 3 Januari 1899 te Kerkwerve.
Overleden: Woensdag 5 Juni 1963 te 's Gravenmoer op 63½ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 17 Mei 1933 te Kerkwerve met:
Naam: Barthel Johannis van Strien.
Geboren: Dinsdag 3 juli 1900 te Nieuwerkerk.
Beroep: Landarbeider.
Overleden: Donderdag 2 April 1981 te 's Gravenmoer op 80¾ jarige leeftijd.
Begraven: Maandag 6 April 1981 te 's Gravenmoer.

9. Naam: Aphalona (Apolonia) van den Houten.
Geboren: Maandag 7 April 1902 te Kerkwerve.
Beroep: Huishoudster.
Overleden: Zondag 12 December 1971 te Zierikzee op 69½ jarige leeftijd.
Begraven: Donderdag 16 December 1971 te Zierikzee.

                                          Het is nog niet voor 100% zeker, maar naar berekening
                                          van onderstaande tekst zouden dit Elizabeth (1899) en
                                          Aphalona (1902) moeten zijn.
Uit 'Schouwen zoals 't was' Blz. 55.
In vroeger jaren moest een schoolmeester op een dorp van alles kunnen doen, niet alleen
les geven in lezen, schrijven, rekenen en bijbelonderwijs. Hij moest ook goed brieven
kunnen schrijven en iedereen die schriftelijk wat had vast te leggen moest bij hem kunnen
aankloppen. Tevens was hij vaak voorzanger in de kerk, grafdelver en verzorger van de
graven op het kerkhof. Ook was hij belast met alle administratieve beslommeringen
betreffende de kerk, zoals het bijhouden van doop-en begrafenisregisters en was
hij ontvanger van de diaconie. Bovendien fungeerde hij soms ook nog als lantaarnopsteker
en dorpsomroeper. Maar in het jaar 1910 waren aan de school van Kerkwerve al drie
leerkrachten verbonden, te weten een juffrouw en twee meesters. Meester Bongaards
fungeerde als bovenmeester van 1886 tot 1923 en de tweede leerkracht was meester
Evertse. Juffrouw A.W. Schulling is ook lang aan de school in Kerkwerve verbonden
geweest. Zij kwam hier al in 1910 en vierde in 1950 haar veertigjarig jubileum in de kantine
van het werkkamp. Vele sprekers voerden daarbij het woord en toen bleek overduidelijk
dat de jubilaresse een bijzondere plaats innam in de samenleving van Kerkwerve. Hier
zien we juffrouw Schulling op een foto uit 1910 met haar pupillen voor het schoolgebouw
in Kerkweve.

Bovenste rij van links naar rechts: Bart bij de Vaate, Piet Evertse, Jan de Jonge, Gerard de
Oude, Piet de Ruiter, Marien Overbeek en Jan van Burg.
Tweede rij van links naar rechts: Maatje de Oude, Marie Viergever, Marie van der Werve,
Koos van der Meet, Marie van der Wekken, Adriana de Ruijter en Cato de Ruijter.
Derde rij van links naar rechts: Corrie van Kooten, Mina Verboom, Betje van den Houten,
Ploon van den Houten, Wim Kesterloo, Mina Kesterloo, Piet Kesterloo, Neeltje Kesterloo,
Mientje van Mourik, Mina de Ruijter en juffrouw A.W. Schulling.
Zittend van links naar rechts: Marien van Dienst, Andries Bil, Willem van der Meet en
Kees van Oeveren.

Met dank aan: Jannie Gommers de Bil.

Ook dank aan: Cor van den Houten.

Terug naar de start pagina.
Name: Stoffel van den Houten.
Born: Thursday, July 1, 1858 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, January 25, 1941 in Kerkwerve at 82½ years of age.
Interred: Wednesday, January 29, 1941 in Kerkwerve.
Parents: Adriaan van den Houten and Aphalona Fonse.

Married on Friday, October 29, 1886 in Kerkwerve with:
Name: Elizabeth Landman.
Born: Tuesday, August 20, 1861 in Kerkwerve.
Interred: Tuesday, August 14, 1951 in Kerkwerve at almost 90 years of age.
Parents: Natural and recognized daughter of Elizabeth Landman and ???.

                        They had 9 children:

1. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Sunday, December 12, 1886 in Kerkwerve.
Occupation: Fieldworker, Railway worker R.T.M.
Deceased: Saturday, May 15, 1976 in Bruinisse at 89½ years of age.
Interred: Wednesday, May 19, 1976 in Bruinisse.

2. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Thursday, January 19, 1888 in Kerkwerve.
Occupation: Tramlineworker.
Deceased: Thursday, April 12, 1945 in Zonnemaire at 57¼ years of age.
Interred in Brouwershaven.

3. Name: Adriaantje van den Houten.
Born: Tuesday, March 26, 1889 in Kerkwerve.
Occupation: Maid, Housekeeper by Merle.
Deceased: Saturday, May 1, 1976 in Rilland-Bath at 87 years of age.
Interred: Wednesday, May 5, 1976 in Zierikzee.
Adriaantje lived in Nieuwerkerk (Z), per Friday December 12, 1919 at Oude Haven in Zierikzee,
per Monday, June 19, 1944 at Kuinderstraat 18 II in Amsterdam and
per Saturday, July 28, 1945 at 't Vrije A223 in Zierikzee.

4. Name: Maarten van den Houten.
Born: Monday, December 29, 1890 in Kerkwerve.
Occupation: Farmers hand.
Deceased: Saturday, September 6, 1958 in Zierikzee at 67¾ years of age.

5. Name: Elizabeth van den Houten.
Born: Friday, May 6, 1892 in Kerkwerve.
Deceased: Wednesday, September 7, 1892 in Kerkwerve only 4 months old.

6. Name: Jacobus van den Houten.
Born: Saturday, January 19, 1895 in Kerkwerve.
Occupation: Roadmender.
Deceased: Saturday, August 6, 1983 in Zierikzee at 88½ years of age.
Interred: Wednesday, August 10, 1983 in Zierikzee.
Married on Wednesday, January 16, 1929 in Kerkwerve with:
Name: Jacomina Legemate (Legemaate).
Born: Friday, May 28, 1897 in Kerkwerve.
Deceased: Saturday, March 15, 1975 in Zierikzee at almost 78 years of age
Interred on Tuesday, March 18, 1975 in Zierikzee.
Parents: Jan Legemate and Cornelia Hart.

See picture of their last resting-place.

7. Name: Neeltje van den Houten.
Born: Thursday, March 11, 1897 in Kerkwerve.
Married on Wedenesday, May 6, 1925 in Duivendijke with:
Name: Jan Folmer.
Born: Friday, August 19, 1898 in Kockengen.
Occupation: Worker.
Deceased in 1987 in Haamstede.
Parents: Simon Folmer and Jannigje van der Graaff.

8. Name: Elizabeth van den Houten.
Born: Tuesday, January 3, 1899 in Kerkwerve.
Deceased: Wednesday, June 5, 1963 in 's Gravenmoer at 63½ years of age.
Married on Wednesday, May 17, 1933 in Kerkwerve with:
Name: Barthel Johannis van Strien.
Born: Tuesday, July 3, 1900 in Nieuwerkerk.
Occupation: Farmer.
Deceased: Thursday, April 2, 1981in 's Gravenmoer at 80¾ years of age.
Interred: Monday, April 6, 1981 in 's Gravenmoer.

9. Name: Aphalona (Apolonia) van den Houten.
Born: Monday, April 7, 1902 in Kerkwerve.
Occupation: Housekeeper.
Deceased: Sunday, December 12, 1971 in Zierikzee at 69½ years of age.
Interred: Thursday, December 16, 1971 in Zierikzee.


                                           Not for 100% sure but if my calculations are right, these
                                           two are Elezabeth (1899) and Apholona (1902).


Thanks to: Jannie Gommer de Bil.

Also thanks to: Cor van den Houten.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie