Naam: Dingeman van den Houten.
                  Geboren: Zondag 1 Februari 1857 te Kerkwerve.
                  Beroep: Arbeider, Commisionair.
                  Overleden: Woensdag 15 Oktober 1919 te Zierikzee op 62½ jarige leeftijd.
                  Ouders: Cornelis van den Houten en Neeltje Krabbe.

Huwde voor de eerste keer op Woensdag 27 Augustus 1879 te Zierikzee met:
Naam: Maria Bakker.
Geboren: Vrijdag 20 Maart 1857 te Zierikzee.
Overleden: Maandag 16 Maart 1885 te Zierikzee op bijna 28 jarige leeftijd,
14 dagen na de geboorte van haar laatste kind.
Ouders: Marinus Bakker en Krijna van den Hoek.

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Cornelis Marinus van den Houten.
Geboren: Zondag 4 Januari 1880 te Zierikzee.
Overleden: Maandag 28 November 1887 te Zierikzee op bijna 8 jarige leeftijd.

2. Naam: Marinus van den Houten.
Geboren: Vrijdag 10 December 1880 te Zierikzee.
Overleden: Zaterdag 1 Januari 1898 te Zierikzee op 17 jarige leeftijd.

3. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Woensdag 30 November 1881 te Zierikzee.
Overleden: Donderdag 28 September 1882 te Zierikzee slechts 10 maanden oud.

4. Naam: Krina van den Houten.
Geboren: Woensdag 6 December 1882 te Zierikzee.
Overleden: Woensdag 23 maart 1887 te Zierikzee op slechts 4¼ jarige leeftijd.

5. Naam: Neeltje van den Houten.
Geboren: Maandag 2 Maart 1885 te Zierikzee.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Maandag 5 Februari 1912 te Noordgouwe op bijna 27 jarige leeftijd.

                   Dingeman huwde op Woensdag 2 Februari 1887 te Zierikzee voor
                   de tweede keer, nu met:
                   Naam: Cornelia Maria Bakker.
                   Geboren: Woensdag 5 December 1860 te Zierikzee.
                   Overleden: Zondag 24 Februari 1957 te Rotterdam op 96¼ jarige
                   leeftijd, zij was de zuster van Maria, zijn eerste vrouw.

                        Ook zij kregen 5 kinderen:

1/6. Naam: Dingeman van den Houten.
Geboren: Donderdag 15 April 1886 te Zierikzee.
Ge-echt: Woensdag 2 Februari 1887 bij het tweede huwelijk van zijn vader.
Overleden: Zondag 1 Juni 1980 te Rijswijk op 94 jarige leeftijd.

2/7. Naam: Krina van den Houten.
Geboren: Woensdag 9 November 1887 te Zierikzee.
Overleden: Vrijdag 10 Januari 1930 te Hoek van Holland op 42 jarige leeftijd.

3/8. Naam: Jacomina van den Houten.
Geboren: Zaterdag 17 Augustus 1889 te Zierikzee.
Huwde op Woensdag 19 November 1913 te Rotterdam met:
Naam: Arie Breedveld.
Geboren: ± 1890 te Krimpen aan den IJssel.
Ouders: Cornelis Pieter Breedveld en Janna Clasina Goedhart.

4/9. Naam: Maria van den Houten.
Geboren: Maandag 14 September 1891 te Zierikzee.
Huwde op Woensdag 30 Maart 1921 te Rotterdam met:
Naam: Pieter van Dijk.
Geboren: Zondag 6 Mei 1894 te Kralingen.
Ouders: Gerrit van Dijk en Johanna Maria Rijnders.

5/10. Naam: Johanna Krina van den Houten.
Geboren: Zondag 15 Januari 1893 te Zierikzee.
Huwde op Woensdag 21 November 1917 te Rotterdam met:
Naam: Hendrik Nieuwhoff.
Geboren: Vrijdag 14 Juli 1893 te Meppel.
Ouders: Fredrik Hendrikus Nieuwhoff en Grietje Jonkman.


Het huwelijk van Dingeman en Cornelia Maria Bakker werd op Woensdag
2 Mei 1906 te Zierikzee door echtscheiding ontbonden.
Bij vonnis Arr. rechtb. Zierikzee, 20-3-1906.

Dingeman huwde op Woensdag 31 Augustus 1910 te Zierikzee voor de derde keer, nu met:
Naam: Maria Johanna (de) Vaal.
Geboren: Maandag 17 mei 1880 te Zierikzee.
Weduwe van Philippus Klink.
Ouders: Gerardus Vaal en Maatje van der Klift.
Maria nam uit het huwelijk met Philippus 3 kinderen mee:
1. Naam: Aalbrecht Klink.
Geboren: Zondag 20 Augustus 1899.
2. Naam: Gerardus Klink.
Geboren: Maandag 5 November 1900.
3. Naam: Marinus Klink.
Geboren: Maandag 18 April 1904.

Terug naar de start pagina.
                  Name: Name: Dingeman van den Houten.
                  Born: Sunday, February 1, 1857 in Kerkwerve.
                  Occupation: Worker, Broker.
                  Deceased: Wednesday, October 15, 1919 in Zierikzee at 62½ years of age.
                  Parents: Cornelis van den Houten and Neeltje Krabbe.

Married for the first time on Wednesday, August 27, 1879 in Zierikzee with:
Name: Maria Bakker.
Born: Friday, March 20, 1857 in Zierikzee.
Deceased: Monday, March 16, 1885 in Zierikzee at almost 28 years of age,
14 days after the birth of her last child.
Parents: Marinus Bakker and Krijna van den Hoek.

                        They had 5 children:

1. Name: Cornelis Marinus van den Houten.
Born: Sunday, January 4, 1880 in Zierikzee.
Deceased: Monday, November 28, 1887 in Zierikzee at almost 8 years of age.

2. Name: Marinus van den Houten.
Born: Friday, December 10, 1880 in Zierikzee.
Deceased: Saturday, January 1, 1898 in Zierikzee at 17 years of age.

3. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Wednesday, November 30, 1881 in Zierikzee.
Deceased: Thursday, September 28, 1882 in Zierikzee only 10 months old.

4. Name: Krina van den Houten.
Born: Wednesday, December 6, 1882 in Zierikzee.
Deceased: Wednesday, March 23, 1887 in Zierikzee only 4¼ years old.

5. Name: Neeltje van den Houten.
Born: Monday, March 2, 1885 in Zierikzee.
Occupation: Maid.
Deceased: Monday, February 5, 1912 in Noordgouwe at almost 27 years of age.

                   Dingeman married on Wednesday, February 2, 1887 in Zierikzee
                   for the second time, now with:
                   Name: Cornelia Maria Bakker.
                   Born: Wednesday, December 5, 1860 in Zierikzee.
                   Deceased: Sunday, February 24, 1957 in Rotterdam at 96¼ years
                   of age, she was the sister of Maria, his first wife.

                        They had also 5 children together:

1/6. Name: Dingeman van den Houten.
Born: Thursday, April 15, 1886 in Zierikzee.
Legitimized: Wednesday, February 2, 1887 when his father married for the secont time.
Deceased: Sunday, June 1, 1980 in Rijswijk at 94 years of age.

2/7. Name: Krina van den Houten.
Born: Wdenesday, November 9, 1887 in Zierikzee.
Deceased: Friday, January 10, 1930 in Hoek van Holland at 42 years of age.

3/8. Name: Jacomina van den Houten.
Born: Saturday, August 17, 1889 in Zierikzee.
Married on Wednesday, November 19, 1913 in Rotterdam with:
Name: Arie Breedveld.
Born: ± 1890 in Krimpen aan den IJssel.
Parents: Cornelis Pieter Breedveld and Janna Clasina Goedhart.

4/9. Name: Maria van den Houten.
Born: Monday, September 14, 1891 in Zierikzee.
Married on Wednesday, March 30, 1921 in Rotterdam with:
Name: Pieter van Dijk.
Born: Sunday, May 6, 1894 te Kralingen.
Parents: Gerrit van Dijk and Johanna Maria Rijnders.

5/10. Name: Johanna Krina van den Houten.
Born: Sunday, January 15, 1893 in Zierikzee.
Married on Wednesday, November 21 1917 in Rotterdam with:
Name: Hendrik Nieuwhoff.
Born: Friday, July 14, 1893 te Meppel.
Parents: Fredrik Hendrikus Nieuwhoff and Grietje Jonkman.


Dingeman and Cornelia Maria Bakker devorced on Wednesday, May 2, 1906 in Zierikzee.

Dingeman married on Wednesday, August 31, 1910 in Zierikzee voor the third time,
now with:
Name: Maria Johanna (de) Vaal.
Born: Monday, May 17, 1880 in Zierikzee.
Widow of Philippus Klink.
Parents: Gerardus Vaal and Maatje van der Klift.
Maria took from the mariage with Philippus 3 children with her:
1. Name: Aalbrecht Klink.
Born: Sunday, August 20, 1899.
2. Name: Gerardus Klink.
Born: Monday, November 5, 1900.
3. Name: Marinus Klink.
Born: Monday, April 18, 1904.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie