Naam: Josina van den Houten.
Geboren: Vrijdag 29 Februari 1856 te Hellevoetsluis.
Ouders: Leendert van den Houten en Martijntje Groenleer.

                        Zij kreeg voor haar huwelijk 4 of 5 kinderen:

1. Naam: Josina van den Houten.
Geboren: Zaterdag 8 Februari 1879 te Rotterdam.
Erkenning door de moeder op Zaterdag 5 Maart 1898.
Huwde op Woensdag 23 Maart 1898 te Rotterdam met:
Naam: Franciscus Andreas van Breugel.
Geboren: Zondag 15 November 1874 te Rotterdam.

2. Naam: Maria Josephina van den Houten.
Geboren: Zaterdag 28 Januari 1882 te Rotterdam.
Erkenning door de moeder op Zaterdag 5 Maart 1898.
Huwde op Woensdag 23 Augustus 1905 te Rotterdam met:
Naam: Hendrik van Ockenburg.
Geboren: Dinsdag 10 December 1878 te Rotterdam.
Ouders: Johannes Gerardus Hubertus Coenraad van Ockenburg en
Hendrika Aleyda Snoecke.

3. Naam: Leendert Krijn van den Houten.
Geboren: Zondag 20 Oktober 1889 te Rotterdam.
Erkenning door ouders(?) op Zaterdag 5 Maart 1898;
achternaam kind was van den Houten.
Huwde op Woensdag 20 Februari 1918 te Rotterdam met:
Naam: Wilhelmina Steenman.
Geboren: Woensdag 22 Juli 1891 te Rotterdam.
Ouders: Antonius Steenman en Geertrui Johanna Elizabeth Meeder.

4. Naam: Krijn Leendert van den Houten.
Geboren: Zaterdag 30 Januari 1892 te Rotterdam.
Erkenning door de moeder op Zaterdag 5 Maart 1898.
Huwde op Woensdag 23 April 1919 te Rotterdam met:
Naam: Cornelia Anna van den Berg.
Geboren: Vrijdag 24 November 1893 te Rotterdam.
Ouders: Johannes van den Berg en Maria Cornelia Baerendse.

5. Naam: Daan van den Houten.
Dit is niet zeker, deze naam is eens in de familie genoemd, hij zou in Schiedam
gewoond hebben, meer is er nog niet over hem bekend.

Moeder Josina (1856) huwde op Woensdag 20 Augustus 1902 te Rotterdam met:
Naam: Antonius Robertus Raessen.
Geboren: ± 1867 te Oosterhout.
Ouders: Josephus Raessen en Anna Catharina Koenraad.

Mede dank aan André en Dick van den Houten.

Terug naar de start pagina.
Name: Josina van den Houten.
Born: Friday, February 29, 1856 in Hellevoetsluis.
Parents: Leendert van den Houten en Martijntje Groenleer.

                        Before her marriage she had 4 or 5 children:

1. Name: Josina van den Houten.
Born: Saturday, February 8, 1879 in Rotterdam.
Acknowledgement by the mother at Saturday, March 5, 1898.
Married on Wednesday, March 23, 1898 in Rotterdam with:
Name: Franciscus Andreas van Breugel.
Born: Sunday, November 15, 1874 in Rotterdam.

2. Name: Maria Josephina van den Houten.
Born: Saturday, January 28, 1882 in Rotterdam.
Acknowledgement by the mother at Saturday, March 5, 1898.
Married on Wednesday, August 23, 1905 in Rotterdam with:
Name: Hendrik van Ockenburg.
Born: Tuesday, December 10, 1878 in Rotterdam.
Parents: Johannes Gerardus Hubertus Coenraad van Ockenburg and
Hendrika Aleyda Snoecke.

3. Name: Leendert Krijn van den Houten.
Born: Sunday, October 20, 1889 in Rotterdam.
Acknowledgement by the parents(?) at Saturday, March 5, 1898;
last name child was van den Houten.
Married on Wednesday, February 20, 1918 in Rotterdam with:
Name: Wilhelmina Steenman.
Born: Wednesday, July 22, 1891 in Rotterdam.
Parents: Antonius Steenman and Geertrui Johanna Elizabeth Meeder.

4. Name: Krijn Leendert van den Houten.
Born: Saturday, January 30, 1892 in Rotterdam.
Acknowledgement by the mother at Saturday, March 5, 1898.
Married on Wednesday, April 23, 1919 in Rotterdam with:
Name: Cornelia Anna van den Berg.
Born: Friday, November 24, 1893 in Rotterdam.
Parents: Johannes van den Berg and Maria Cornelia Baerendse.

5. Name: Daan van den Houten.
This is not sure, his name is ones mentioned in the Family, he would have lived in
Schiedam, there is not yet known more about him.

Mother Josina (1856) married on Wednesday, August 20, 1902 in Rotterdam with:
Name: Antonius Robertus Raessen.
Born: ± 1867 in Oosterhout.
Parents: Josephus Raessen and Anna Catharina Koenraad.

Also thanks to André and Dick van den Houten.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie