Naam: Jacob (Jakob) van den Houten.
Geboren: Zaterdag 29 september 1855 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider, Landbouwer, Veldarbeider, Landbouwknecht.
Overleden: Vrijdag 13 januari 1933 te Bergen op Zoom op 77¼ jarige leeftijd.
Ouders: Maarten van den Houten en Sara Sijrier.

Huwde voor de eerste keer op Vrijdag 5 April 1878 te Nieuwerkerk met:
Naam: Neeltje van de(n) Berge.
Geboren: Vrijdag 6 April 1855 te Ouwerkerk.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Maandag 3 December 1888 te Kerkwerve op 33¾ jarige leeftijd,
2 dagen na haar laatste, levenloos geboren, kind.
Ouders: Jan van de(n) Berge en Francina de Ruiter (Ruijter).

                        Zij kregen 9 kinderen:

1. Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Donderdag 22 Augustus 1878 te Nieuwerkerk.
Beroep: Veldarbeider, Landbouwer.

2. Naam: Fransina (Francina) van den Houten.
Geboren: Zaterdag 21 Februari 1880 te Nieuwerkerk.
Bron: Geboorteakten Nieuwerkerk 1811-1905.
Overleden: Zaterdag 15 Mei 1926 te Dreischor op 46¼ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Dreischor 1811-1955.

3. Naam: Sara van den Houten.
Geboren: Maandag 12 September 1881 te Nieuwerkerk.
Overleden: Zaterdag 23 December 1882 te Dreischor slechts 15 maanden oud.

4. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Woensdag 8 November 1882 te Dreischor.
Overleden: Zaterdag 7 Juni 1884 te Zonnemaire slechts 1½ jaar oud.

5. Naam: Jacobus van den Houten.
Geboren: Donderdag 28 Februari 1884 te Zonnemaire.
Overleden: Dinsdag 21 Mei 1889 te Kerkwerve slechts 5¼ jaar oud.

6. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Vrijdag 10 April 1885 te Zonnemaire.
Beroep: Landarbeider.
Overleden: Vrijdag 5 Oktober 1956 te Nieuwerkerk op 71½ jarige leeftijd.
Jan huwde op Woensdag 4 Mei 1921 te Nieuwerkerk met:
Naam: Adriana (Joane) Stoutjesdijk.
Geboren: Dinsdag 27 Mei 1890 te Nieuwerkerk.
Overleden: Dinsdag 23 November 1971 te Zierikzee in Rusthuis "Irene"
op 81½ jarige leeftijd.
Begraven: Vrijdag 26 November 1971 te Nieuwerkerk.
Zie foto van haar laatste rustplaats.
Ouders: Willem Stoutjesdijk en Louwrina Bakker.
Adres: in 1947: ?? A342 Nieuwerkerk.
Zij bleven kinderloos.

7. Naam: Sara van den Houten.
Geboren: Dinsdag 30 Maart 1886 te Kerkwerve.
Overleden: Vrijdag 18 Mei 1888 te Kerkwerve slechts 2 jaar oud.

8. Naam: Dirk van den Houten.
Geboren: Vrijdag 10 Juni 1887 te Kerkwerve.
Beroep: Landbouwersknecht.
Overleden: Zaterdag 12 April 1952 te Dreischor op 64¾ jarige leeftijd.

9. Naam: Levenloos van den Houten (meisje).
Levenloos Geboren: Zaterdag 1 December 1888 te Kerkwerve.
Bron: Overlijdensakten Kerkwerve 1811-1955.


Jacob huwde voor de tweede keer op Woensdag 10 April 1889 te Kerkwerve, nu met:
Naam: Anna Polderman.
Geboren: Vrijdag 27 Naart 1857 te Poortvliet.
Beroep: Dienstmeid.
Overleden: Maandag 20 Juli 1914 te Dreischor op 57¼ jarige leeftijd.
Ouders: Theunis Polderman en Neeltje van der Klooster.

                        Zij kregen 2 kinderen:

1/10 Naam: Teun van den Houten.
Geboren: 1891 te Dreischor.
Overleden: Donderdag 4 Februari 1892 te Dreischor slechts 7 maanden oud.

2/11 Naam: Neeltje van den Houten.
Geboren: Zaterdag 28 Oktober 1893 te Dreischor.
Huwde op Vrijdag 5 Maart 1920 te Dreischor met:
Naam: Marinus van Donge.
Geboren: ± 1893 te Ellemeet.
Beroep: IJzerwerker.
Ouders: Bartel van Donge (Beroep: Brievenbesteller) en Janna Hart.
Huwelijk van Neeltje en Marinus werd door echtscheiding ontbonden op
Dinsdag 20 December 1927 bij vonnis Arr. rechtb. te Middelburg.
Slechts 7 jaar gehuwd geweest.

Terug naar de start pagina.
Name: Jacob (Jakob) van den Houten.
Born: Saturday, September 29, 1855 in Kerkwerve.
Occupation: Worker, Farmer.
Deceased: Friday, January 13, 1933 in Bergen op Zoom at 77¼ years of age.
Parents: Maarten van den Houten and Sara Sijrier.

Married for the first time on Friday, April 5, 1878 in Nieuwerkerk with:
Name: Neeltje van de(n) Berge.
Born: Friday, April 6, 1855 in Ouwerkerk.
Occupation: Maid.
Deceased: Monday, December 3, 1888 in Kerkwerve at 33¾ years of age,
2 days after the birth of her last, still born, child.
Parents: Jan van de(n) Berge and Francina de Ruiter (Ruijter).

                        They had 9 children:

1. Name: Maarten van den Houten.
Born: Thursday, August 22, 1878 in Nieuwerkerk.
Occupation: Field worker.

2. Name: Fransina (Francina) van den Houten.
Born: Saturday, February 21, 1880 in Nieuwerkerk.
Source: Bith certificates Nieuwerkerk 1811-1905.
Deceased: Saturday, May 15, 1926 in Dreischor at 46¼ years of age.
Source: Death certificates Dreischor 1811-1955.

3. Name: Sara van den Houten.
Born: Monday, September 12, 1881 in Nieuwerkerk.
Deceased: Saturday, December 23, 1882 in Dreischor only 15 months old.

4. Name: Jan van den Houten.
Born: Wednesday, November 8, 1882 in Dreischor.
Deceased Saturday,: June 7, 1884 in Zonnemaire only 1½ years old.

5. Name: Jacobus van den Houten.
Born: Thursday, February 28, 1884 in Zonnemaire.
Deceased: Tuesday, May 21, 1889 in Kerkwerve only 5¼ years old.

6. Name: Jan van den Houten.
Born: Friday, April 10, 1885 in Zonnemaire.
Occupation: Farmer.
Deceased: Friday, October 5, 1956 in Nieuwerkerk at 71½ years of age.
Jan Married on Wednesday, May 4, 1921 in Nieuwerkerk with:
Name: Adriana (Joane) Stoutjesdijk.
Born: Tuesday, May 27, 1890 in Nieuwerkerk.
Deceased: Tuesday, November 23, 1971 in Zierikzee in old
people's home "Irene" at 81½ years of age.
Interred: Friday, November 26, 1971 in Nieuwerkerk.
See picture of her last resting-place.
Parents: Willem Stoutjesdijk and Louwrina Bakker.
Address: in 1947: ?? A342 Nieuwerkerk.
No children.

7. Name: Sara van den Houten.
Born: Tuesday, March 30, 1886 in Kerkwerve.
Deceased: Friday, May 18, 1888 in Kerkwerve only 2 years old.

8. Name: Dirk van den Houten.
Born: Friday, June 10, 1887 in Kerkwerve.
Occupation: Farmers help.
Deceased: Saturday, April 12, 1952 in Dreischor at 64¾ years of age.

9. Name: Stillborn van den Houten (girl).
Still Born: Saturday, December 1, 1888 in Kerkwerve.
Source: Death certificates Kerkwerve 1811-1955.


Jacob married for the second time on April 10, 1889 in Kerkwerve, now with:
Name: Anna Polderman.
Born: Friday, March 27, 1857 in Poortvliet.
Occupation: Maid.
Deceased: Monday, July 20, 1914 in Dreischor at 57¼ years of age.
Parents: Theunis Polderman and Neeltje van der Klooster.

                        They had 2 children:

1/10 Name: Teun van den Houten.
Born: 1891 in Dreischor.
Deceased: Thursday, February 4, 1892 in Dreischor only 7 months old.

2/11 Name: Neeltje van den Houten.
Born: Saturday, October 28, 1893 in Dreischor.
Married on Friday, March 5, 1920 in Dreischor with:
Name: Marinus van Donge.
Born: ± 1893 in Ellemeet.
Occupation: Ironworker.
Parents: Bartel van Donge (Occupation: Postman) and Janna Hart.
Neeltje and Marinus divorced after 7 years at Tuesday, December 20, 1927 in Middelburg.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie