Naam: Marinus van den Houten.
Geboren: Zondag 19 Maart 1854 te Hoorn.
Beroep: Kantoorknecht.
Overleden: Vrijdag 30 Juli 1943 te Gorinchem op 89¼ jarige leeftijd.
Ouders: Baltus van den Houten en Berendina van Straalen.

Huwde
op Vrijdag 9 Mei 1879 te Gorinchem met:
Naam: Margrieta Snoek.
Geboren: Zaterdag 5 Januari 1856 te Gorinchem.
Overleden: Donderdag 27 November 1941 te Gorinchem op 85¾ jarige leeftijd.
Ouders: Gijsbert Snoek en Judith Willemina Stam.

Zie foto van hun laatste rustplaats.

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Baltus van den Houten.
Geboren: Zaterdag 28 Februari 1880 te Rotterdam.
Beroep: Controleur der American Petroleum Company.
Huwde op Donderdag 9 Juli 1908 te Meerkerk met:
Naam: Nicolasina Sinoo.
Geboren: Vrijdag 19 September 1884 te Gorinchem.
Beroep: Concert zangeres.

2. Naam: Gijsbert van den Houten.
Geboren: Vrijdag 26 Januari 1883 te Gorinchem.
Overleden: Maandag 24 December 1956 te Gorinchem op 73¾ jarige leeftijd.
Huwde op Donderdag 7 Oktober 1909 te Gorinchem met:
Naam: Pieternella Dirkje van Hees.
Geboren: Vrijdag 25 Januari 1884 te Arkel.
Overleden: Zaterdag 19 Oktober 1968 te Gorinchem op 84¾ jarige leeftijd.
Ouders: Huibert van Hees en Bastiaantje Bos.

3. Naam: Margrieta van den Houten.
Geboren: Woensdag 21 Augustus 1889 te Gorinchem.
Overleden: Woensdag 4 Februari 1931 te Gorinchem op 41½ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 19 November 1919 te Gorinchem met:
Naam: Hendrik Peter de Bie.
Geboren: Vrijdag 6 September 1895 te Gorinchem.
Beroep: Postbode, Besteller PTT.
Overleden: Vrijdag 25 Augustus 1944 te Bunnik op 48 jarige leeftijd.
Ouders: Adrianus de Bie en Wilhelmina Golverdingen.
Na het overlijden van Margrieta huwde Hendrik Peter met:
Naam: Alida Francina van den Hout.
Geboren: Vrijdag 18 Oktober 1901.
Overleden: Maandag 20 Januari 1986 te Gorinchem op 84¼ jarige leeftijd.
Zie foto van het graf van Margrieta van den Houten en Alida Francina van den Hout.
Hendrik Peter de Bie was in de tweede wereld oorlog verzetsstrijder.
Als postbode verspreidde hij verzetsbladen.
Hij is op Vrijdag 25 Augustus 1944 te Bunnik door het Duitse Obergericht
terechtgesteld (geëxecuteerd) op het Fort bij Rijnauwen.
Bron: Zie deze link.

4. Naam: Marinus van den Houten.
Geboren: ± 1892 te Gorinchem.
Beroep: Belastingambtenaar.
Huwde op Vrijdag 6 September 1918 te Doesburg met:
Naam: Geessien Volkers.
Geboren: ± 1895 te Doesburg.
Ouders: Jan Hendrik Volkers (Beroep: Timmerman) en Geessien Mulder.
Geessien vertrok op Zaterdag 21 Mei 1921 met ss Goentoer van Rotterdam
naar Ned.-Indië.

Terug naar de start pagina.
Name: Marinus van den Houten.
Born: Sunday, March 19, 1854 in Hoorn.
Occupation: Office-clerk.
Deceased: Friday, July 30, 1943 in Gorinchem at 89¼ years of age.
Parents: Baltus van den Houten and Berendina van Straalen.

Married
on Friday, May 9, 1879 in Gorinchem with:
Name: Margrieta Snoek.
Born: Saturday, January 5, 1856 te Gorinchem.
Deceased: Thursday, November 27, 1941 in Gorinchem at 85¾ years of age.
Parents: Gijsbert Snoek and Judith Willemina Stam.

See picture of their last resting place.

                        They had 4 children:

1. Name: Baltus van den Houten.
Born: Saturday, February 28, 1880 in Rotterdam.
Occupation: Inspector at the American Petroleum Company.
Married on Thursday, July 9, 1908 in Meerkerk with:
Name: Nicolasina Sinoo.
Born: Friday, September 19, 1884 in Gorinchem.
Occupation: Concert Singer.

2. Name: Gijsbert van den Houten.
Born: Friday, January 26, 1883 te Gorinchem.
Deceased: Monday, December 24, 1956 in Gorinchem at 73¾ years of age.
Married on Thursday, October 7, 1909 in Gorinchem with:
Name: Pieternella Dirkje van Hees.
Born: Friday, January 25, 1884 in Arkel.
Deceased: Saturday, October 19, 1968 in Gorinchem at 84¾ years of age.
Parents: Huibert van Hees and Bastiaantje Bos.

3. Name: Margrieta van den Houten.
Born: Wednesday, August 21, 1889 in Gorinchem.
Deceased: Wednesday, February 4, 1931 in Gorinchem at 41½ years of age.
Married on Wednesday, November 19, 1919 in Gorinchem with:
Name: Hendrik Peter de Bie.
Born: Friday, September 6, 1895 in Gorinchem.
Occupation: Postman.
Deceased: Friday, August 25, 1944 in Bunnik at 48 years of age.
Parents: Adrianus de Bie and Wilhelmina Golverdingen.
After the death of Margrieta, Hendrik Peter married with:
Name: Alida Francina van den Hout.
Born: Friday, October 18, 1901.
Deceased: Monday, January 20, 1986 in Gorinchem at 84¼ years of age.
See picture of the last resting place of Margrieta van den Houten and
Alida Francina van den Hout.
Hendrik Peter de Bie was in the Second World War resistance fighter.
As postman he spread resistance papers.
He is executed on Friday, August 25, 1944 in Bunnik by the German Obergericht at Fort by Rijnauwen.

4. Name: Marinus van den Houten.
Born: ± 1892 te Gorinchem.
Beroep: Tax Official.
Married on Friday, September 6, 1918 in Doesburg with:
Name: Geessien Volkers.
Born: ± 1895 in Doesburg.
Parents: Jan Hendrik Volkers (Occupation: Carpenter) and Geessien Mulder.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie