Naam: Neeltje van den Houten.
Geboren: Zaterdag 17 September 1853 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Zondag 23 Augustus 1903 te Zierikzee op bijna 50 jarige leeftijd.
Ouders: Adriaan van den Houten en Aphalona (Apholona) (Apollonia) Fonse.

Huwde op Woensdag 30 Januari 1878 te Zierikzee met:
Naam: Izak Leendert van As(t).
Geboren: Woensdag 11 Augustus 1852 te Sint Maartensdijk.
Beroep: Zoutziedersknecht.
Ouders: Johannes van As (Beroep: Boerenknecht) en Ploontje Quist.

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Johannes van As.
Geboren: ± 1879 te Zierikzee.
Beroep: Sigarenmaker.
Huwde op Woensdag 3 Januari 1906 te Zierikzee met:
Naam: Janna Wilhelmina Loene.
Geboren: ± 1878 te Zierikzee.
Ouders: Karel Loene en Adriaantje Dag.

2. Naam: Adriana Apolonia van As.
Geboren: Dinsdag 22 Juni 1880 te Zierikzee.
Overleden: Maandag 19 April 1936 te Zierikzee op 55¾ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 13 Augustus 1902 te Zierikzee met:
Naam: Marinus van Oeveren.
Geboren: Dinsdag 2 December 1873 te Oosterland.
Beroep: Landbouwer.
Overleden: Zondag 28 November 1937 te Burgh op 63¾ jarige leeftijd.
Ouders: Maarten van Oeveren en Johanna Willemina de Bakker.

3. Naam: Marinus van As.
Geboren: ± 1883 te Zierikzee.
Beroep: Boekbinder.
Huwde op Woensdag 30 Mei 1906 te Zierikzee met:
Naam: Johanna Kosten.
Geboren: ± 1881 te Ellemeet.
Ouders: Johannes Kosten en Magdalena Maatje Kroon.

4. Naam: Adriaan van As.
Geboren: ± 1885 te Zierikzee.
Beroep: Slagersknecht.
Huwde op Woensdag 13 Mei 1908 te Zierikzee met:
Naam: Maria Clazina Banning.
Geboren: ± 1885 te Loenen.
Ouders: Evert Banning, Tuinbaas, en Maria Westening.

Adriaan en Maria scheiden voor 1919.

Adriaan, inmiddels Slager, huwde voor de tweede keer op Vrijdag 25 April 1919
te Ellemeet met:
Naam: Jannetje Pieternella Kostense.
Geboren:  ± 1890 te Burgh.
Beroep: Dienstbode.
Ouders: Cornelis Leendert Kostense en Jannetje Pieternella Gast.

Terug naar de start pagina.
Name: Neeltje van den Houten.
Born: Saturday, September 17, 1853 in Kerkwerve.
Occupation: Maid.
Deceased: Sunday, August 23, 1903 in Zierikzee at Almost 50 years of age.
Parents: Adriaan van den Houten en Aphalona (Apholona) (Apollonia) Fonse.

Married on January 30, 1878 in Zierikzee with:
Name: Izak van As.
Born: August 11, 1852 in Sint Maartensdijk.
Occupation: Saltmakerhelper.
Parents: Johannes van As and Ploontje Quist.

                        They had 4 children:

1. Name: Johannes van As.
Born: ± 1879 in Zierikzee.
Occupation: Sigarmaker.
Married on Wednesday, January 3, 1906 in Zierikzee with:
Name: Janna Wilhelmina Loene.
Born: ± 1878 in Zierikzee.
Parents: Karel Loene and Adriaantje Dag.

2. Name: Adriana Apolonia van As.
Born: Tuesday, June 22, 1880 in Zierikzee.
Deceased: Monday, April 19, 1936 in Zierikzee at 55¾ years of age.
Married on Wednesday, August 13, 1902 in Zierikzee with:
Name: Marinus van Oeveren.
Born: Tuesday, December 2, 1873 in Oosterland.
Occupation: Farmer.
Deceased: Sunday, November 28, 1937 in Burgh at 63¾ years of age.
Parents: Maarten van Oeveren and Johanna Willemina de Bakker.

3. Name: Marius van As.
Born: ± 1883 in Zierikzee.
Occupation: Book binder.
Married on Wednesday, May 30, 1906 in Zierikzee with:
Name: Johanna Kosten.
Born ± 1881 in Ellemeet.
Parents: Johannes Kosten and Magdalena Maatje Kroon.

4. Name: Adriaan van As.
Born ± 1885 in Zierikzee.
Occupation: Butchers assistant.
Married on Wednesday, May 13, 1908 in Zierikzee with:
Name: Maria Clazina Banning.
Born ± 1885 in Loenen.
Parents: Evert Banning and Maria Westening.

Adriaan and Maria devorced before 1919.

Adriaan, now Butcher, married for the second time on Friday, April 25, 1919
in Ellemeet with:
Name: Jannetje Pieternella Kostense.
Born ± 1890 in Burgh.
Occupation:Maid.
Parents: Cornelis Leendert Kostense and Jannetje Pieternella Gast.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie