Naam: Johannis Antonius van den Houten.       Persoonskaart.
Geboren: Zondag 17 April 1853 te 's Heerenhoek om 04:00 uur in wijknr. 47.
Getuigen: Jacobus Wirtz, 48 jaar oud, Schoenmaker, wonende te 's Heerenhoek en
Willem van Aartsen, 33 jaar oud, Bakker, wonende te 's Heerenhoek.
Bron: Borsele, Burgerlijke stand: Geboorten.
Beroep: Adjudant Onderofficier der Artillerie 1e Klasse, later Toezichthouder
van Fort Naarden, toen wonende aan de Karnemelksevaart te Fort Naarden.
Overleden: Maandag 8 Januari 1940 te Bussum op 86¾ jarige leeftijd.
Ouders: Aart van den Houten en Anna Catharina Hubertus Brouwers. (wonende
te Rotterdam)

Huwde op Woensdag 24 Juli 1878, 17 maanden na de geboorte van Johannes
Antonius, voor de eerste keer met:
Naam: Teuntje Elizabeth IJs(e)brands.
Geboren: ± 1851.
Overleden: Donderdag 13 Februari 1913 te Naarden op 62 jarige leeftijd.

                        Zij kregen 11 kinderen:

1. Naam: Johannes Antonius van den Houten. (Geboren IJsebrands)
Geboren: Woensdag 21 Februari 1877 om 14:00 uur te Amsterdam.
Zie scans van de Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Aangifte werd gedaan op Vrijdag 23 Februari 1877 door vroedvrouw Jannetje
van den Berge.
Teuntje woont dan in de Klein Wittenburgstraat no. 38 in Amsterdam.
Getuigen bij de geboorte zijn: de 23 jarige Sergeant Johannes Antonius van den
Houten (gelegerd in de Oranje Nassau kazerne), en de 40 jarige Sergeant Gerardus
Reinier van Platericht.

2. Naam: Aart van den Houten.
Geboren: Dinsdag 7 Januari 1879 te Amsterdam.
Zie scans van de Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Beroep: Conducteur der Artillerie.
Huwde op Woensdag 3 Januari 1906 te Rotterdam met:
Naam: Pietje Cornelia IJsselstein.
Geboren: Vrijdag 16 Juni 1882 te IJsselmonde.
Ouders: Adrianus IJsselstein en Harmina Koning.

3. Naam: Hendrik Cornelis van den Houten.
Geboren: Donderdag 15 Juli 1880 te Delft.
Zie scans van de Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Overleden: in 1958 in Groningen.
Huwde op Donderdag 22 September 1910 te Groningen met:
Naam: Christina Bekkering.
Geboren: ± 1877 te Wildervank.
Ouders: Pieter Bekkering en Jantje Thaden.

4. Naam: Teunis Willem van den Houten.
Geboren: Vrijdag 4 November 1881 te Delft.
Overleden: Maandag 13 Februari 1882 te Delft slecht 3 maanden oud.

5. Naam: Antoon van den Houten.
Geboren: Zaterdag 4 Augustus 1883 te Delft.
Zie scan van zijn Persoonskaart.
Beroep: Machine zetter, Chef eener drukkerij.
Overleden: Zondag 2 September 1973 te Wassenaar op 90 jarige leeftijd.
Huwde op Maandag 27 Mei 1907 te Breda met:
Zie scans van huwelijksakte: blad1, blad2.
Naam: Catharina Jacoba (Cato) Klijn.
Geboren: Woensdag 17 Januari 1883 te Breda.
Overleden: Woensdag 17 Februari 1960 te Wassenaar op 77 jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis Klijn en Johanna Catharina Koch.
Op de huwelijksdatum woonde Antoon in 's Gravenhage.
Antoon en Catharina hebben vanaf Dinsdag 28 Augustus 1934 in Wassenaar
op de van Zuylen van Nijeveltstraat 110, per Vrijdag 1 November 1940
omgenummerd naar 148, gewoond.

6. Naam: Teunis Willem van den Houten.
Geboren: Donderdag 30 April 1885 te Delft.
Zie scans van Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Overleden: Woensdag 9 Juni 1976 te Breda op 91 jarige leeftijd.

7. Naam: Catharina Antonia van den Houten.
Geboren: Donderdag 20 Mei 1886 te Delft.
Zie scans van Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Overleden: Maandag 4 Mei 1964 te Amsterdam op 77 jarige leeftijd.

8. Naam: Johanna Maria van den Houten.
Geboren: ± 1887 te Naarden.
Overleden: Zaterdag 14 December 1918 te Naarden op 31 jarige leeftijd aan
de Spaanse griep.
Huwde op Vrijdag 6 Augustus 1909 te Naarden met:
Naam: Frans Christiaan van 't Hull.
Geboren: (berekend) ± 1880 te Groningen.
Beroep: Sergeant eerste klasse de Infanterie.
Ouders: Johannes Gijsbertus Wilhelmus van 't Hull (beroep: Conducteur eerste klasse)
en Catharina Jacoba Hermina Teunnissen.

9. Naam: Christien van den Houten.

10. Naam: Johanna Catrina van den Houten.
Geboren: Dinsdag 15 Januari 1889 te Naarden.
Zie scans van de Persoonskaart: Voorkant, Achterkant.
Overleden: Donderdag 22 November 1984 te Naarden op 95¾ jarige leeftijd.
Huwde op Donderdag 20 Maart 1913 te Naarden met:
Naam: Carel Jacobus Stroosnijder.
Geboren: Woensdag 3 Februari 1886 te Amsterdam.
Overleden: Maandag 16 September 1918 op 32½ jarige leeftijd aan de Spaanse griep.

11. Naam: Catrines Hubertines van den Houten.
Roepnaam: Tines.
Geboren: Maandag 6 Juli 1891 te Naarden.
Overleden: ± 1962.


Johannis Antonius huwde op Woensdag 17 April 1918 te Amsterdam voor de
tweede keer, nu met:
Naam: Juliana Kamp.
Geboren: Vrijdag 26 Mei 1865 te Amsterdam.
Overleden: Juli 1952 op 87 jarige leeftijd.
Beroep: Winkelierster.
Ouders: Pieter Julianus Kamp en Metje Judith van Monsjou.
Geen kinderen.

Johannis Antonius en Juliana gingen op Maandag 29 April 1918 in Bussum wonen,
op Waldecklaan 16.


Met dank aan Juup Dales, Wendy Presser en Rob Verhoeve.

Terug naar de start pagina.
Name: Johannis Antonius van den Houten.        Personal Record Card.
Born: Sunday, April 17, 1853 in 's Heerenhoek on 04:00 hours in Districtnumber 47.
Witnesses: Jacobus Wirtz, 48 years old, Shoemaker, living in 's Heerenhoek and
Willem van Aartsen, 33 years old, Baker, living in 's Heerenhoek.
Source: Borsele, Register, Births.
Occupation: Warrant-Officer, Artillery firstclass, later Supervisor of
Fort Naarden, than living in Fort Naarden at the Kernemelksevaart.
Deceased: Monday, January 8, 1940 in Bussum at 86¾ years of age.
Parents: Aart van den Houten and Anna Catharina Hubertina Brouwers. (living in Rotterdam)

Married on Wednesday July 24, 1878, 17 moths after the birth of Johannes Antonius,
for the first time with:
Name: Teuntje Elizabeth IJs(e)brands.
Born: ± 1851.
Deceased: Thursday, February 13, 1913 in Naarden at 62 years of age.

                        They had 10 children:

1. Name: Johannes Antonius van den Houten. (Born IJsebrands)
Born: Wednesday, February 21, 1877 at 14:00 in Amsterdam.
See scans of his Personal Record Card: Front, Back.
Declaration is done ont Friday, February 23, 1877 by obstetrician Jannetje van den Berge.
Teuntje is living at that time in the Klein Wittenburgstraat no. 38 in Amsterdam.
Witnesses of the birth are: the 23 year old Sergeant Johannes Antonius van den Houten
(stationed in the Oranje Nassau barracks), and the 40 years old Sergeant Gerardus Reinier
van Platericht.

2. Name: Aart van den Houten.
Born: Tuesday, January 7, 1879 in Amsterdam.
See scans of his Personal Record Card: Front, Back.
Occupation: Inspector Artillery.
Married on Wednesday, January 3, 1906 in Rotterdam with:
Name: Pietje Cornelia IJsselstein.
Born: Friday, June 16, 1882 in IJsselmonde.
Parents: Adrianus IJsselstein and Harmina Koning.

3. Name: Hendrik Cornelis van den Houten.
Born: Thursday, July 15, 1880 in Delft.
See scans of his Personal Record Card: Front, Back.
Deceased: in 1958 in Groningen.
Married on Thursday, September 22, 1910 with:
Name: Christina Bekkering.
Born: ± 1877 in Wildervank.
Parents: Pieter Bekkering and Jantje Thaden.

4. Name: Teunis Willem van den Houten.
Born: Friday, November 4, 1881 in Delft.
Deceased: Monday, February 13, 1882 in Delft only 3 months old.

5. Name: Antoon van den Houten.
Born: Saturday, August 4, 1883 in Delft.
See scan of his Personal Record Card.
Occupation: Manager in a printing office.
Deceased: Sunday, September 2, 1973 in Wassenaar at 90 years of age.
Married on Monday, May 27, 1907 in Breda with:
See scans of marriage certificate: page1, page2.
Name: Catharina Jocoba Cato) Klijn.
Born: Wednesday, January 17, 1883 in Breda.
Deceased: Wednesday, February 17, 1960 in Wassenaar at 77 years of age.
Parents: Cornelis Klijn and Johanna Catharina Koch.
Antoon and Catharina lived from Tuesday, August 28, 1934 in Wassenaar at
the van Zuylen van Nijeveltstraat 110, later renumbered to 148.

6. Name: Teunis Willem van den Houten.
Born: Thursday, April 30, 1885 in Delft.
See scans of Personal Record Card: Front, Back.
Deceased: Wednesday, June 9, 1976 in Breda at 91 years of age.

7. Name: Catharina Antonia van den Houten.
Born: Thursday, May 20, 1886 in Delft.
See scans of her Personal Record Card: Front, Back.
Deceased: Monday, May 4, 1964 in Amsterdam at 77 years of age.

8. Name: Johanna Maria van den Houten.
Born: ± 1887 in Naarden.
Deceased: Saturday, December 14, 1918 in Naarden at 31 years of age (Spanish flu).
Married on Friday August 6, 1909 in Naarden with:
Name: Frans Christiaan van 't Hull.
Born: (calculated) ± 1880 in Groningen.
Occuparion: Sergeant first class Infantry.
Parents: Johannes Gijsbertus Wilhelmus van 't Hull (occupation: Conducteur first class)
and Catharina Jacoba Hermina Teunnissen.

9. Name: Christien van den Houten.

10. Name: Johanna Catrina van den Houten.
Born: Tuesday, January 15, 1889 in Naarden.
See scans of Personal Record Card: Front, Back.
Deceased: Thursday, November 22, 1984 in Naarden at 95¾ years of age.
Married on Thursday, March 20, 1913 in Naarden with:
Name: Carel Jacobus Stroosnijder.
Born: Wednesday, February 3, 1886 in Amsterdam.
Deceased: Monday, September 16, 1918 at 32½ years of age (Spanish flu).

11. Name: Catrines Hubertines (Tines) van den Houten.
Born: Monday, July 6, 1891 in Naarden.
Deceased: ± 1962.


Johannis Antonius married on Wednesday, April 17, 1918 in Amsterdam for the
second time, now with:
Name: Juliana Kamp.
Born: Friday, May 26, 1865 in Amsterdam.
Deceased: July 1952 at 87 years of age.
Occupation: Shopkeeper.
Parents: Pieter Julianus Kamp and Metje Judith van Monsjou.
No children.

On Monday, April 29, 1918, Johannis and Juliana moved to Bussum, Waldecklaan 16.


Thanks to: Juup Dales, Wendy Presser and Rob Verhoeve.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie