Naam: Lena van den Houten (ook Helena van den Houten genoemd).
Geboren: Donderdag 10 Februari 1853 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Dinsdag 16 December 1919 te Noordgouwe (Schuddebeurs?) op
bijna 67 jarige leeftijd.
Ouders: Maarten van den Houten en Sara Sijrier.

Huwde op Woensdag 6 Januari 1875 te Zierikzee met:
Naam: Olivier Moermond.
Geboren: Woensdag 19 Juni 1839 te Ellemeet.
Beroep: Landbouwer.
Overleden: Zondag 7 November 1875 te Zierikzee op 36½ jarige leeftijd.
Ouders: Gerrit Moermond en Johanna Bolderdijk.

                        Zij kregen 1 kind:

Slechts 5 maanden na hun huwelijk.
1. Naam: Gerrit Moermond.
Geboren: Maandag 7 Juni 1875 te Zierikzee.
Beroep: Landbouwer.
Overleden: Vrijdag 4 Februari 1949 te Zierikzee op 73¾ jarige leeftijd.
Huwde met:
Naam: Wilhelmina Anna Kloet.


Lena huwde voor de tweede keer op Woensdag 28 Februari 1877 te Zierikzee met:
Naam: Jan Jonker.
Geboren: Woensdag 27 Maart 1850 te Ellemeet.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Vrijdag 29 Januari 1937 te Zierikzee op 86¾ jarige leeftijd.
Ouders: Jan Jonker en Willemina Dankerse.

                        Lena en Jan kregen 3 kinderen:

1/2. Naam: Maarten Jonker
Geboren: Zaterdag 27 December 1879 te Noordgouwe.
Bron: Geboorteakten Noordgouwe 1811-1905.
Beroep: Landbouwer.
Overleden: Woensdag 26 Oktober 1955 te Noordgouwe op 75¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Noordgouwe 1811-1955.
Huwde op Vrijdag 6 September 1912 te Nieuwerkerk met:
Naam: Jannetje Brouwer.
Geboren: Donderdag 21 April 1887 te Ouwerkerk.
Bron: Geboorteakten Ouwerkerk 1811-1905.
Overleden: Dinsdag 21 September 1920 te Noordgouwe op 33½ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Noordgouwe 1811-1955.
Ouders: Adriaan Brouwer (Beroep: Arbeider) en Johanna Cornelia Goudzwaard (Beroep: Arbeidster).
Maarten huwde op Maandag 28 Augustus 1922 te Sint-Annaland voor de tweede keer,
nu met:
Naam: Cornelia Rijnberg.
Geboren: Zaterdag 10 Oktober 1885 te Sint-Annaland.
Ouders: Jacob Rijnberg en Sara Moelker.
Weduwe van Johannis Scherpenisse.

2/3. Naam: Lieven Jonker.
Geboren: Dinsdag 13 December 1881 te Noordgouwe.
Bron: Geboorteakten Noordgouwe 1811-1905.
Beroep: Koopman, Rijwielhandelaar.
Overleden: Zondag 31 Augustus 1941 te Noordgouwe op 59¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Noordgouwe 1811-1955.
Hij huwde op Woensdag 5 September 1917 te Oosterland met:
Naam: Pieternella Geertruida bij de Vaate.
Geboren: Zaterdag 29 September 1883 te Oosterland.
Bron: Geboorteakten Oosterland 1811-1905.
Overleden: Vrijdag 10 Juni 1955 te Zierikzee op 71¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.
Ouders: Jan bij de Vaate en Willemina den Boer.

3/4. Naam: Jan Jonker.
Geboren: Maandag 27 Juni 1892 te Noordgouwe.
Bron: Geboorteakten Noordgouwe 1811-1905.
Beroep: Onderwijzer.
Overleden: Zondag 27 Augustus 1933 te Goes op 41 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Goes 1811-1955.
Hij huwde op Woensdag 14 Juni 1922 te Oosterland met:
Naam: Elisabeth Kesteloo.
Geboren: Maandag 27 Juni 1892 te Oosterland.
Bron: Geboorteakten Oosterland 1811-1905.
Ouders: Adriaan Kesteloo en Pieternella Krijger.
Opmerking: Toen Jan Jonker geboren werd, woonde zijn vader in Zierikzee.

Terug naar de start pagina.
Name: Lena van den Houten (also Helena van den Houten).
Born: Thursday, February 10, 1853 in Kerkwerve.
Occupation: Maid.
Deceased: Tuesday, December 16, 1919 in Noordgouwe (Schuddebeurs?) at
almost 67 years of age.
Parents: Maarten van den Houten and Sara Sijrier.

Married on Wednesday, January 6, 1875 in Zierikzee with:
Name: Olivier Moermond.
Born: Wednesday, June 19, 1839 in Ellemeet.
Occupation: Farmer.
Deceased: Sunday, November 7, 1875 in Zierikzee at 36½ years of age.
Parents: Gerrit Moermond and Johanna Bolderdijk.

                        They had 1 child:

Just 5 months after their marriage.
1. Name: Gerrit Moermond.
Born: Monday, June 7, 1875 in Zierikzee.
Occupation: Farmer.
Deceased: Friday, February 4, 1949 in Zierikzee at 73¾ years of age.
Married with:
Name: Wilhelmina Anna Kloet.


Lena married for the second time on Wednesday, February 28, 1877 in Zierikzee with:
Name: Jan Jonker.
Born: Wednesday, March 27, 1850 in Ellemeet.
Occupation: Worker.
Deceased: Friday, January 29, 1937 in Zierikzee at 86¾ years of age.
Parents: Jan Jonker and Willemina Dankerse.

                        Lena and Jan had 3 children:

1/2. Name: Maarten Jonker.
Born: Saturday, December 27, 1879 in Noordgouwe.
Source: Birth certificates Noordgouwe 1811-1905.
Occupation:, Farmer.
Deceased: Wednesday, October 26, 1955 in Noordgouwe at 75¾ years of age.
Source: Death certificates Noordgouwe 1811-1955.
He married on Friday, September 6, 1912 in Nieuwerkerk with: Name: Jannetje Brouwer.
Born: Thursday, April 21, 1887 in Ouwerkerk.
Source: Birth certificates Ouwerkerk 1811-1905.
Deceased: Tuesday, September 21, 1920 in Noordgouwe at 33½ years of age.
Source: Death certificates Noordgouwe 1811-1955.
Parents: Adriaan Brouwer (Occupation: Worker) and Johanna Cornelia Goudzwaard (Occupation: Worker).
Maarten, widower, married on Monday, August 28, 1922 in Sint-Annaland for the
second time, now with:
Name: Cornelia Rijnberg.
Born: Saturday, October 10, 1885 in Sint-Annaland.
Parents: Jacob Rijnberg and Sara Moelker.
Widow of Johannes Scherpenisse.

2/3. Name: Lieven Jonker.
Born: Tuesday, December 13, 1881 in Noordgouwe.
Source: Bith certificates Noordgouwe 1811-1905.
Occupation: Merchant, Bike merchant.
Deceased: Sunday, August 31, 1941 in Noordgouwe at 59¾ years of age.
He married on Wednesday, September 5, 1917 in Oosterland with :
Name: Pieternella Geertruida bij de Vaate.
Born: Saturday, September 29, 1883 in Oosterland.
Source: Birth certificates Oosterland 1811-1905.
Deceased: Friday, June 10, 1955 in Zierikzee at 71¾ years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.
Parents: Jan bij de Vaate en Willemina den Boer.

3/4. Name: Jan Jonker.
Born: Monday, June 27, 1892 in Noordgouwe.
Source: Birth certificates Noordgouwe 1811-1905.
Occupation: Teacher.
Deceased: Sunday, August 27, 1933 in Goes at 41 years of age.
Source: Death certificates Goes 1811-1955.
He married on Wednesday, June 14, 1922 in Oosterland with:
Name: Elisabeth Kesteloo.
Born: Monday, June 27, 1892 in Oosterland.
Source: Birth certificates Oosterland 1811-1905.
Parents: Adriaan Kesteloo and Pieternella Krijger.
Note: When Jan Jonker was born, his father lived in Zierikzee.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie