Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Vrijdag 13 Februari 1852 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Woensdag 9 Mei 1923 te Nieuwerkerk op 71¼ jarige leeftijd.
Ouders: Jacob van den Houten en Dina van Westenbrugge.

Huwde op Zaterdag 2 Mei 1874 te Ouwerkerk met:
Naam: Neeltje van den Bos.
Geboren: ± 1850 te Sir Jansland.
Beroep: Dienstbode.
Ouders: Johannes van den Bos en Cornelia de Jonge.

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Dina Cornelia van den Houten.
Geboren: Woensdag 18 Augustus 1875 te Ouwerkerk.
Overleden: Dinsdag 17 September 1912 te Zierikzee op 37 jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 20 Februari 1903 te Ouwerkerk met:
Naam: Dingeman Versteeg.
Geboren: Zondag 27 Januari 1867 te Zierikzee.
Beroep: Metselaarsknecht, Metselaar.
Overleden: Woensdag 19 November 1947 te Noordgouwe op 80¾ jarige leeftijd.
Ouders: Pieter Versteeg(1836-1894) en Jozina Elscot(1835-1924).
Dingeman Versteeg huwde op Woensdag 3 Februari 1915 voor de tweede keer, nu met:
Naam: Maria Alida Hoogendam.
Geboren: Zaterdag 17 Mei 1873 te Rotterdam.
Overleden: Zaterdag 23 April 1932 te Zierikzee op bijna 59 jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis Hoogendam en Adriana Donker.

2. Naam: Johanna Jacoba van den Houten.
Geboren: Maandag 21 Januari 1878 te Kralingen.
Beroep: Particuliere.
Overleden: Zondag 18 Mei 1924 te Enkhuizen op 46¼ jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 9 Maart 1900 te Ouwerkerk met:
Naam: Johannes de Waal.
Beroep: Schipper.
Geboren: Donderdag 29 Augustus 1872 te Bruinisse.
Bron: Geboorteakten Bruinisse 1811-1905.
Ouders: Teunis (Theunis) de Waal (1840-1911, beroep: Schipper) en
Tona (Thona) Beekman (1842-1907).
Bron: website Zeeuwengezocht.

3. Naam: Cornelia van den Houten.
Geboren: Vrijdag 18 Maart 1881 te Ouwerkerk.
Overleden: Vrijdag 16 Juni 1950 te Noordgouwe op 69¼ jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 22 Mei 1903 te Ouwerkerk met:
Naam: Leendert Stoutjesdijk.
Geboren: Vrijdag 4 Oktober 1878 te Nieuwerkerk.
Beroep: Landarbeider.
Overleden: Maandag 13 Augustus 1962 te Oostburg op bijna 84 jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis Stoutjesdijk en Johanna Blonker.
Cornelia en Leendert bleven kinderloos, op Donderdag 15 Maart
1906 verhuisden zij van Nieuwerkerk naar Halfweg en op Maandag 3 Juni
1912 van Aalsmeer naar Nieuwerkerk terug.

4. Naam: Jacoba / Jakoba van den Houten.
Geboren: Maandag 15 Januari 1883 te Ouwerkerk.
Huwde op Vrijdag 14 Juni 1907 te Ouwerkerk met:
Naam: Johannes de Waal.
Geboren: Donderdag 30 Januari 1879 te Bruinisse.
Beroep: Schipper.
Ouders: Johannes de Waal en Klazina van den Berge.

Terug naar de start pagina.
Name: Maarten van den Houten.
Born: Friday, February 13, 1852 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Wednesday, May 9, 1923 in Nieuwerkerk at 71¼ years of age.
Parents: Jacob van den Houten and Dina van Westenbrugge.

Married on Saturday, May 2, 1874 in Ouwerkerk with:
Name: Neeltje van den Bos.
Born: ± 1850 in Sir Jansland.
Occupation: Maid.
Parents: Johannes van den Bos and Cornelia de Jonge.

                        They had 4 children:

1. Name: Dina Cornelia van den Houten.
Born: Wednesday, August 18, 1875 in Ouwerkerk.
Deceased: Tuesday, September 17, 1912 in Zierikzee at 37 years of age.
Married on Friday, February 20, 1903 in Ouwerkerk with:
Name: Dingeman Versteeg.
Born: Sunday, January 27, 1867 in Zierikzee.
Occupation: Bricklayer.
Deceased: Wednesday, November 19, 1947 in Noordgouwe at 80¾ years of age.
Parents: Pieter Versteeg(1836-1894) and Jozina Elscot(1835-1924).
Dingeman Versteeg married on Wednesday, February 3, 1915 for the second time, now with:
Name: Maria Alida Hoogendam.
Born: Saturday, May 17, 1873 in Rotterdam.
Deceased: Saturday, April 23, 1932 in Zierikzee at almost 59 years of age.
Parents: Cornelis Hoogendam and Adriana Donker.

2. Name: Johanna Jacoba van den Houten.
Born: Monday, January 21, 1878 in Kralingen.
Occupation: Maid.
Deceased: Sunday, May 18, 1924 in Enkhuizen at 46¼ years of age.
Married on Friday, March 9, 1900 in Ouwerkerk with:
Name: Johannes de Waal.
Occuparion: Master.
Born: Thursday, August 29, 1872 in Bruinisse.
Source: Birth certificates Bruinisse 1811-1905.
Parents: Teunis (Theunis) de Waal (1840-1911, occupation: Master) and
Tona (Thona) Beekman (1842-1907).
Source: website Zeeuwengezocht.

3. Name: Cornelia van den Houten.
Born: Friday, March 18, 1881 in Ouwerkerk.
Deceased: Friday, June 16, 1950 in Noordgouwe.
Married on Friday, May 22, 1903 in Ouwerkerk with:
Name: Leendert Stoutjesdijk.
Born: Friday, October 4, 1878 in Nieuwerkerk.
Occupation: Farmer.
Deceased: Monday, August 13, 1962 in Oostburg at nearly 84 years of age.
Parents: Cornelis Stoutjesdijk and Johanna Blonker.
Cornalia and Leendert had no children, moved on Thursday, March 15, 1906
from Nieuwerkerk to Halfweg and on Monday, June 3, 1912 from Aalsmeer
back to Nieuwerkerk.

4. Name: Jacoba / Jakoba van den Houten.
Born: Monday, January 15, 1883 in Ouwerkerk.
Married on Friday, June 14 1907 in Ouwerkerk with:
Name: Johannes de Waal.
Born: Thursday, January 30, 1879 in Bruinisse.
Occupation: Master.
Parents: Johannes de Waal en Klazina van den Berge.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie