Naam: Jan Jacobus (Jan Jakobus) van den Houten.
Geboren: Zaterdag 25 Oktober 1851 te Kerkwerve.
Beroep: Kleermaker, Limonade Fabrikant, Handelaar in Mineraalwater.
Overleden: Donderdag 22 December 1932 te Zierikzee op 81 jarige leeftijd.
Ouders: Maarten van den Houten en Sara Sijrier.

Huwde op Woensdag 16 Mei 1877 te Zierikzee met:
Naam: Maria Johanna Letzer.
Geboren: Zaterdag 22 Februari 1851 te Zierikzee.
Beroep: Naaister.
Overleden: Zaterdag 14 September 1935 te Zierikzee op 84½ jarige leeftijd.
Ouders: Anthonij Letzer en Neeltje de Vos.

Zie foto van hun laatste rustplaats.

Mede dank aan Eddie Letzer (UK).

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Antony van den Houten. (Anthonij van den Houten)
Geboren: Woensdag 1 Februari 1882 te Zierikzee.
Beroep: Kantoorbediende, Ontvanger, Griffier van Poldersmassuradeur.
Overleden: Vrijdag 25 Augustus 1944 te Amsterdam op 62¾ jarige leeftijd.
Woonde in Zierikzee: Nieuwe Boogerstr. C17.
Verhuisde op Vrijdag 9 Juni 1944 naar de la Reystr. 3II te Amsterdam.
Elf weken later overleed hij.
Hij was ongehuwd.

2. Naam: Krina van den Houten.
Geboren: Dinsdag 20 November 1888 te Zierikzee.
Huwde op Dinsdag 29 Februari 1916 te Zierikzee met:
Naam: Hubregt (Huibregt) Heijt.
Geboren: ± 1884 te Westkapelle.
Beroep: Opzichter van het Waterschap Schouwen.
Ouders: Huibregt Heijt (Beroep: Dijkbaas) en Adriana Huibregtse.

3. Naam: Maria Johanna van den Houten.
Geboren: Vrijdag 2 December 1898 te Zierikzee.
Huwde met W. Goettch.

Terug naar de start pagina.
Name: Jan Jacobus (Jan Jakobus) van den Houten.
Born: Saturday, October 25, 1851 in Kerkwerve.
Occupation: Tailor, Lemonade Factory Owner, Trader in mineral water.
Deceased: Thursday, December 22, 1932 in Zierikzee at 81 years of age.
Parents: Maarten van den Houten and Sara Sijrier.

Married on Wednesday, May 16, 1877 in Zierikzee with:
Name: Maria Johanna Letzer.
Born: Saturday, February 22, 1851 in Zierikzee.
Occupation: Seamstress.
Deceased: Saturday, September 14, 1935 in Zierikzee at 84½ years of age.
Parents: Anthonij Letzer and Neeltje de Vos.

See picture of their last resting-place.

Also thanks to Eddie Letzer (UK).

                        They had 3 children:

1. Name: Antony van den Houten. (Anthonij van den Houten)
Born: Wednesday, February 1, 1882 in Zierikzee.
Occupation: Office Worker.
Deceased: Friday, August 25, 1944 in Amsterdam at 62 ¾ years of age.
Lived in Zierikzee: Nieuwe Boogerstr. C17.
Moved on Friday, June 9, 1944 to De La Reystr. 3II in Amsterdam.
Eleven weeks later he died.
He was unmarried.

2. Name: Krina van den Houten.
Born: Tuesday, November 20, 1888 in Zierikzee.
Married on Tuesday, February 29, 1916 in Zierikzee with:
Name: Hubregt (Huibregt) Heijt.
Born: ± 1884 in Westkapelle.
Parents: Huibregt Heijt and Adriana Huibregtse.

3. Name: Maria Johanna van den Houten.
Born: Friday, December 2, 1898 in Zierikzee.
Married with W. Goettch.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie