Naam: Cornelis of Kornelis van den Houten.
Geboren: Woensdag 7 Augustus 1850 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: in Amsterdam?
Ouders: Maarten van den Houten en Sara Sijrier.

Huwde voor de eerste keer op Maandag 9 Juni 1869 te Zierikzee met:
Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922.
Naam: Maatje Beije (Beye).
Geboren: Vrijdag 23 Februari 1844 te Burgh.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Woensdag 9 April 1884 te Kralingen op 40 jarige leeftijd.
Ouders: Johannes Jobzn (Jobse) Beije (beroep: Arbeider) en Maria Fritzius (Fritzint).

                        Zij kregen 7 kinderen:

Vier maanden na hun huwelijk.
1. Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Maandag 11 Oktober 1869 te Zierikzee.

2. Naam: Maria van den Houten.
Geboren: Donderdag 8 December 1870 te Zierikzee.
Huwde op Woensdag 3 Mei 1899 te Rotterdam met:
Naam: Hendrik Jan van Deutekom.
Geboren: Zondag 16 Januari 1870 te Kralingen.
Ouders: Adrianus van Deutekom en Johanna Allegonda Catharina van Dam.

3. Naam: Johannes van den Houten.
Geboren: Maandag 27 Januari 1873 te Zierikzee.

4. Naam: Samuel van den Houten.
Geboren: Woensdag 28 April 1875 te Zierikzee.

5. Naam: Kornelis van den Houten.
Geboren: Dinsdag 10 Juni 1879 te Kralingen.
Huwde op Woensdag 26 November 1902 te Rotterdam met:
Naam: Zoetje Kool.
Geboren: Zondag 14 Juli 1878 te Charlois.
Ouders: Wouter Kool en Johanna Kool.

6. Naam: Levenloos van den Houten. (jongetje)
Datum: Woensdag 15 Februari 1882 te Kralingen.

7. Naam: Levenloos van den Houten. (meisje)
Datum: Zaterdag 5 April 1884 te Kralingen.


Cornelis huwde voor de tweede keer op Woensdag 13 Mei 1885 te Rotterdam met:
Naam: Bastiaantje Kornelia Brussaard.

Cornelis huwde voor the derde keer op Woensdag 26 Februari 1902 te Rotterdam met:
Naam: Pietronella de Kater.
Geboren: Zaterdag 24 Februari 1849 te Rotterdam.
Ouders: Arie de Kater en Hendrika van 't Hof.

Verhuisden op Dinsdag 26 Juli 1927 van Rotterdam naar Amsterdam.

Terug naar de start pagina.
Name: Cornelis or Kornelis van den Houten.
Born: Wednesday, August 7, 1850 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: in Amsterdam?
Parents: Maarten van den Houten and Sara Sijrier.

Married for the first time on Monday, June 9, 1869 in Zierikzee with:
Source: Marriage certificates Zierikzee 1811-1922.
Name: Maatje Beije (Beye).
Born: Friday, February 23, 1844 in Burgh.
Occupation: Maid.
Deceased: Wednesday, April 9, 1884 in Kralingen at 40 years of age.
Parents: Johannes Jobzn (Jobse) Beije (occupation: Worker) and Maria Fritzius (Fritzint).

                        They had 7 children:

Four months after their marriage.
1. Name: Maarten van den Houten.
Born: Monday, October 11, 1869 in Zierikzee.

2. Name: Maria van den Houten.
Born: Thursday, December 8, 1870 in Zierikzee.
Married on Wednesday, May 3, 1899 in Rotterdam with:
Name: Hendrik Jan van Deutekom.
Born: Sunday, January 16, 1870 in Kralingen.
Parents: Adrianus van Deutekom and Johanna Allegonda Catharina van Dam.

3. Name: Johannes van den Houten.
Born: Monday, January 27, 1873 in Zierikzee.

4. Name: Samuel van den Houten.
Born: Wednesday, April 28, 1875 in Zierikzee.

5. Name: Kornelis van den Houten.
Born: Tuesday, June 10, 1879 in Kralingen.
Married on Wednesday, November 26, 1902 in Rotterdam with:
Name: Zoetje Kool.
Born: Sunday, July 14, 1878 in Charlois.
Parents: Wouter Kool and Johanna Kool.

6. Name: Stillborn van den Houten. (boy)
Date: Wednesday, February 15, 1882 in Kralingen.

7. Name: Stillborn van den Houten. (girl)
Date: Saturday, April 5, 1884 in Kralingen.


Cornelis married for the second time on Wednesday, May 13, 1885 in Rotterdam with:
Name: Bastiaantje Kornelia Brussaard.

Cornelis married for the third time on Wednesday, February 26, 1902 in Rotterdam with:
Name: Pietronella de Kater.
Born: Saturday, February 24, 1849 in Rotterdam.
Parents: Arie de Kater and Hendrika van 't Hof.

Moved on Tuesday, July 26, 1927 from Rotterdam to Amsterdam.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie