Naam: Willem van den Houten.
Geboren: Zondag 7 April 1850 te Zierikzee.
Beroep: Arbeider / Landbouwer.
Overleden: Maandag 20 November 1933 te Zierikzee op 83½ jarige leeftijd.
Ouders: Jozua van den Houten en Willemina (Guillemine) Evertse.

Huwde op Woensdag 11 Mei 1881 te Zierikzee met:
Naam: Adriaantje Hart.
Geboren: Vrijdag 8 Oktober 1852 te Noordgouwe.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Vrijdag 19 December 1930 te Zierikzee op 78 jarige leeftijd.
Ouders: Jan Hart en Neeltje Hoogestein.

                        Zij kregen 8 kinderen:

1. Naame: Wilhelmina (Willemina) van den Houten.
Geboren: Maandag 26 September 1881 te Zierikzee.

2. Naam: Neeltje van den Houten.
Geboren: Woensdag 11 Oktober 1882 te Zierikzee.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Zondag 24 November 1946 te Zierikzee op 64 jarige leeftijd.
Huwde: Woensdag 10 Augustus 1904 te Zierikzee met:
Naam: Jacobus de Zwarte.
Geboren: Woensdag 4 December 1878 te Zierikzee.
Beroep: Stoffeerder.
Ouders: Jeremias Gijsbregt de Zwarte (Beroep: Werkman in eene gasfabriek) en
Adriana Heijboer.

3. Naam: Adriana van den Houten.
Geboren: Woensdag 2 April 1884 te Zierikzee.
Overleden: Zaterdag 24 Oktober 1891 te Zierikzee op 7½ jarige leeftijd.

4. Naam: Jozua van den Houten. (tweeling)
Geboren: Maandag 23 November 1885 te Zierikzee.
Beroep: Veldarbeider.
Overleden: Maandag 19 Juni 1950 te Kerkwerve op 64½ jarige leeftijd.

5. Naam: Elizabeth van den Houten. (tweeling)
Geboren: Maandag 23 November 1885 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 5 Oktober 1886 te Zierikzee slechts 10 maanden oud.

6. Naam: Elisabeth van den Houten.
Geboren: Zondag 24 April 1887 te Zierikzee.
Overleden: Donderdag 4 November 1954 te Zierikzee op 67½ jarige leeftijd.
Huwde: Woensdag 18 November 1908 te Zierikzee met:
Naam: Izak Verton.
Geboren: Donderdag 14 Augustus 1884 te Zierikzee.
Beroep: Koopman.
Overleden: Maandag 12 Februari 1951 te Zierikzee op 66½ jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis Verton en Maria de Waal.

Zie foto van de laatste rustplaats van Elisabeth en Izak.

7. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Zaterdag 13 April 1889 te Zierikzee.
Beroep: Veldarbeider.

8. Naam: Paulina van den Houten.
Geboren: Dinsdag 5 September 1893 te Zierikzee.
Overleden: Maandag 10 December 1894 te Zierikzee slechts 15 maanden oud.

Terug naar de start pagina.
Name: Willem van den Houten.
Born: Sunday, April 7, 1850 in Zierikzee.
Occupation: Worker / Farmer.
Deceased: Monday, November 20, 1933 in Zierikzee at 83½ years of age.
Parents: Jozua van den Houten and Willemina (Guillemine) Evertse.

Married on Wednesday, May 11, 1881 in Zierikzee with:
Name: Adriaantje Hart.
Born: Friday, October 8, 1852 in Noordgouwe.
Occupation: Maid.
Deceased: Friday, December 19, 1930 in Zierikzee at 78 years of age.
Parents: Jan Hart and Neeltje Hoogestein.

                        They had 8 children:

1. Name: Wilhelmina (Willemina) van den Houten.
Born: Monday, September 26, 1881 in Zierikzee.

2. Name: Neeltje van den Houten.
Born: Wednesday, October 11, 1882 in Zierikzee.
Occupation: Maid.
Deceased: Sunday, November 24, 1946 in Zierikzee at 64 years of age.
Married on Wednesday, August 10, 1904 in Zierikzee with:
Name: Jacobos de Zwarte.
Born: Wednesday, December 4, 1878 in Zierikzee.
Occupation: Upholsterer.
Parents: Jeremias Gijsbregt de Zwarte (Occupation: Worker in a gasworks) and
Adriana Heijboer.

3. Name: Adriana van den Houten.
Born: Wednesday, April 2, 1884 in Zierikzee.
Deceased: Saturday, October 24, 1891 in Zierikzee at 7½ years of age.

4. Name: Jozua van den Houten. (Twins)
Born: Monday, November 23, 1885 in Zierikzee.
Occupation: Farm-worker.
Deceased: Monday, June 19, 1950 in Kerkwerve at 64½ years of age.

5. Name: Elizabeth van den Houten. (Twins)
Born: Monday, November 23, 1885 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, October 5, 1886 in Zierikzee only 10 months old.

6. Name: Elisabeth van den Houten.
Born: Sunday, April 24, 1887 in Zierikzee.
Deceased: Thursday, November 4, 1954 in Zierikzee at 67½ years of age.
Married on Wednesday, November 18, 1908 in Zierikzee with:
Name: Izak Verton.
Born: Thursday, August 14, 1884 in Zierikzee.
Occupation: Merchant.
Deceased: Monday, February 12, 1951 in Zierikzee at 66½ years of age.
Parents: Cornelis Verton and Maria de Waal.

See picture of the last resting-place of Elisabeth and Izak.

7. Name: Jan van den Houten.
Born: Saturday, April 13, 1889 in Zierikzee.
Occupation: Fieldworker.

8. Name: Paulina van den Houten.
Born: Tuesday, September 5, 1893 in Zierikzee.
Deceased: Monday, December 10, 1894 in Zierikzee only 15 months old.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie