Naam: Leendert van den Houten.
               Geboren: Donderdag 4 Januari 1849 te Kerkwerve.
               Beroep: Metselaar.
               Overleden: Zondag 2 Mei 1937 te Zierikzee op 88¼ jarige leeftijd.
               Ouders: Maarten van den Houten en Sara Sijrier.

               Huwde op Woensdag 25 Juni 1873 te Zierikzee met:
               Naam: Boudewina Houdkamp.
               Geboren: Vrijdag 11 Februari 1848 te Elkerzee.
               Beroep: Particuliere.
               Overleden: Woensdag 14 September 1938 te Zierikzee op 90½ jarige leeftijd.
               Ouders: Frans Houdkamp en Willemina van Loozen.

                        Zij kregen 10 kinderen:

1. Naam: Marinus Franciscus van den Houten.
Geboren: Woensdag 22 April 1874 te Zierikzee.
Beroep: Metselaar.
Overleden: Dinsdag 14 Augustus 1945 te Zierikzee op 71¼ jarige leeftijd.

2. Naam: Willemina Sara van den Houten.
Geboren: Woensdag 7 Juli 1875 te Zierikzee.
Huwde op Woensdag 29 Januari 1913 te Zierikzee met:
Naam: Jan Hendrik Brouwer. (Weduwnaar van Pieternella Adriana van der Maas).
Geboren: ± 1875 te Oosterland.
Beroep: Broodbakker/Bakker.
Overleden: Woensdag 23 Oktober 1940 te Zierikzee op 66 jarige leeftijd.
Ouders: Willem Paulus Brouwer en Johanna de Vlieger.

3. Naam: Samuel (Sam) van den Houten.
Roepnaam: Sam.
Geboren: Maandag 1 Oktober 1877 te Zierikzee.
Beroep: Metselaar, Aannemer.
Overleden: Zondag 18 April 1943 te Noordgouwe op 65½ jarige leeftijd.

4. Naam: Frans Maarten van den Houten.
Geboren: Vrijdag 9 April 1880 te Zierikzee.
Beroep: Metselaar.
Huwde op Vrijdag 26 Mei 1911 te Brouwershaven met:
Naam: Jacomina Johanna van der Weele.
Geboren: ± 1885 te Brouwershaven.
Ouders: Hubrecht Marinus van der Weele en Johanna van Donge.

5. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Vrijdag 21 Juli 1882 te Zierikzee.
Overleden: Zondag 13 Mei 1883 te Zierikzee slechts 10 maanden oud.

6. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Zondag 8 Juni 1884 te Zierikzee.
Overleden: Vrijdag 17 April 1885 te Zierikzee slechts 10 maanden oud.

7. Naam: Maria van den Houten.
Geboren: Woensdag 25 November 1885 te Zierikzee.
Overleden: Donderdag 4 Juni 1970 te Rotterdam op 84½ jarige leeftijd.

8. Naam: Lena Krina van den Houten.
Geboren: Woensdag 26 Oktober 1887 te Zierikzee.
Huwde op Woensdag 3 September 1919 te Zierkzee met:
Naam: Anthonie van Eijk.
Geboren: op Maandag 14 Juli 1884 te Overschie.
Beroep: Handelaar in verfwaren.
Ouders: Abram van Eijk en Lena de Rijke.

9. Naam: Willem van den Houten.
Geboren: Woensdag 13 Februari 1889 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 9 Juni 1891 te Zierikzee ruim 2 jaar oud.

10. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Zaterdag 27 September 1890 te Zierikzee.
Beroep: Onderwijzer in het Christelijk onderwijs.
Overleden: Donderdag 5 Februari 1959 te Pernis, Rotterdam op 68¼ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 17 Mei 1922 te Zierikzee met:
Naam: Jacoba Ligtvoet.
Geboren: Zondag 20 December 1896 te Rotterdam.
Overleden: Maandag 7 Februari 1977 te Rotterdam op 80 jarige leeftijd.
Ouders: Willem Ligtvoet (Beroep: Gemeenteambtenaar), en Johanna Landman.


Gouden Bruiloft van Leendert en Boudewina in 1923.

Terug naar de start page.
               Name: Leendert van den Houten.
               Born: Thursday, January 4, 1849 in Kerkwerve.
               Occupation: Bricklayer.
               Deceased: Sunday, May 2, 1937 in Zierikzee at 88¼ years of age.
               Parents: Maarten van den Houten and Sara Sijrier.

               Married on Wednesday, June 25, 1873 in Zierikzee with:
               Name: Boudewina Houdkamp.
               Born: Friday, February 11, 1848 in Elkerzee.
               Occupation: Maid.
               Deceased: Wednesday, September 14, 1938 in Zierikzee at 90½ years of age.
               Parents: Frans Houdkamp and Willemina van Loozen.

                        They had 10 children:

1. Name: Marinus Franciscus van den Houten.
Born: Wednesday, April 22, 1874 in Zierikzee.
Occupation: Bricklayer.
Deceased: Tuesday, August 14, 1945 in Zierikzee at 71¼ years of age.

2. Name: Willemina Sara van den Houten.
Born: Wednesday, July 7, 1875 in Zierikzee.
Married on Wednesday, January 29, 1913 in Zierikzee with:
Name: Jan Hendrik Brouwer. (Widower of Pieternella Adriana van der Maas).
Born: ± 1875 in Oosterland.
Occupation: Breadbaker/Baker.
Deceased: Wednesday, October 23, 1940 in Zierikzee at 66 years of age.
Parents: Willem Paulus Brouwer and Johanna de Vlieger.

3. Name: Samuel (Sam) van den Houten.
Born: Monday, October 1, 1877 in Zierikzee.
Occupation: Brick layer, Contractor.
Deceased: Sunday, April 18, 1943 in Noordgouwe at 65½ year of age.

4. Name: Frans Maarten van den Houten.
Born: Friday, April 9, 1880 in Zierikzee.
Occupation: Bricklayer.
Married on Friday, May 26, 1911 in Brouwershaven with:
Name: Jacomina Johanna van der Weele.
Born: ± 1885 in Brouwershaven.
Parents: Hubrecht Marinus van der Weele and Johanna van Donge.

5. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Friday, July 21, 1882 in Zierikzee.
Deceased: Sunday, May 13, 1883 in Zierikzee only 10 months old.

6. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Sunday, June 8, 1884 in Zierikzee.
Deceased: Friday, April 17, 1885 in Zierikzee only 10 months old.

7. Name: Maria van den Houten.
Born: Wednesday, November 25, 1885 in Zierikzee.
Deceased: Thursday, June 4, 1970 in Rotterdam at 84½ years of age.

8. Name: Lena Krina van den Houten.
Born: Wednesday, October 26, 1887 in Zierikzee.
Married on Wednesday, September 3, 1919 in Zierikzee with:
Name: Anthonie van Eijk.
Born: Monday, July 14, 1884 in Overschie.
Occupation: Trader in Paintgoods.
Parents: Abram van Eijk and Lena de Rijke.

9. Name: Willem van den Houten.
Born: Wednesday, February 13, 1889 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, June 9, 1891 in Zierikzee at 2 years of age.

10. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Saturday, September 27, 1890 in Zierikzee.
Occupation: Teacher.
Deceased: Thursday, February 5, 1959 in Pernis, Rotterdam at 68¼ years of age.
Married on Wednesday, May 17, 1922 in Zierikzee with:
Name: Jacoba ligtvoet.
Born: Sunday, December 20, 1896 in Rotterdam.
Deceased: Monday, February 7, 1977 in Rotterdam at 80 years of age.
Parents: Willem Ligtvoet (Occupation: local government official) and Johanna Landman.


Photo of 50 years of marriage in 1923.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie