Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Donderdag 31 Augustus 1848 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zaterdag 8 Oktober 1938 te 's Gravenhage (Den Haag) op 90 jarige leeftijd.
Ouders: Jacob van den Houten en Dina van Westenbrugge.

Huwde
op Zaterdag 30 Maart 1872 te Ouwerkerk voor de eerste keer met:
Bron: Huwelijksakten Ouwerkerk 1811-1922.
Naam: Pieternella van Oost.
Geboren: Zaterdag 2 December 1848 te Sint Annaland.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Maandag 30 Januari 1888 te Ouwerkerk op 39 jarige leeftijd.
Ouders: Pieter van Oost (beroep: Arbeider) en Adriana Jasperse (beroep: Arbeidster).

Op Vrijdag 5 Oktober 1888 huwde Adriaan te Ouwerkerk voor de tweede keer, nu met:
Naam: Adriana Hodde.
Geboren: Zondag 28 September 1862 te Renesse.
Overleden: Maandag 10 Oktober 1927 te 's Gravenhage (Den Haag) op 65 jarige leeftijd.
Natuurlijke, niet erkende dochter van:
Naam: Adriana Hodde.

                        Adriaan en Adriana kregen 6 kinderen:

1. Naam: Levenloos van den Houten. (tweeling, jongetje)
Datum: Donderdag 21 Augustus 1890 te Ouwerkerk.
Bron: Overlijdensakten Ouwerkerk 1811-1955.

2. Naam: Levenloos van den Houten. (tweeling, meisje)
Datum: Donderdag 21 Augustus 1890 te Ouwerkerk.
Bron: Overlijdensakten Ouwerkerk 1811-1955.

3. Naam: Dina van den Houten.
Geboren: Maandag 29 Februari 1892 te Ouwerkerk.
Haar verjaardag werd altijd op de 28ste gevierd.
Overleden: Vrijdag 18 Oktober 1946 te 's Gravenhage (Den Haag) op 54½ jarige leeftijd.

4. Naam: Adriana van den Houten.
Geboren: Maandag 20 November 1893 te Ouwerkerk.
Overleden: Maandag 15 Maart 1954 te 's Gravenhage (Den Haag) op 60¼ jarige leeftijd.

5. Naam: Jacoba van den Houten.
Geboren: Woensdag 18 Maart 1896 te Ouwerkerk.
Haar verjaardag werd altijd op de 17de gevierd.
Overleden: Zondag 1 Februari 1987 te Leeuwarden op 90¾ jarige leeftijd.


Adriaan en Adriana zijn, met hun 3 dochters, op Woensdag 15 April 1896 van
Ouwerkerk naar 's Gravenhage (Den Haag) verhuisd.


6. Naam: Anna van den Houten.
Geboren: Vrijdag 11 Mei 1900 te 's Gravenhage (Den Haag).
Overleden: Maandag 14 Juni 1976 te 's Gravenhage (Den Haag) op 76 jarige leeftijd.


Met dank aan Adriaan Daleboudt.

Terug naar de start pagina.
Name: Adriaan van den Houten.
Born: Thursday, August 31, 1848 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, October 8, 1938 in 's Gravenhage (Den Haag) at 90 years of age.
Parents: Jacob van den Houten and Dina van Westenbrugge.

Married on Saturday, March 30, 1872 in Ouwerkerk for the first time with:
Source: Marriage certificates Ouwerkerk 1811-1922.
Name: Pieternella van Oost.
Born: Saturday, December 2, 1848 in Sint Annaland.
Occupation: Worker.
Deceased: Monday, January 30, 1888 in Ouwerkerk at 39 years of age.
Parents: Pieter van Oost (occupation: Worker) and Adriana Jasperse (occupation: Worker).

On Friday, October 5, 1888 Adriaan married in Ouwerkerk for the second time, now with:
Name: Adriana Hodde.
Born: Sunday, September 28, 1862 in Renesse.
Deceased: Monday, October 10, 1927 in 's Gravenhage (Den Haag) at 65 years of age.
Natural, but not recognized daughter of:
Name: Adriana Hodde.

                        Adriaan and Adriana had 6 children:

1. Name: Still born van den Houten. (twins, boy)
Date: Thursday, August 21, 1890 in Ouwerkerk.
Source: Death certificates Ouwerkerk 1811-1955.

2. Name: Still born van den Houten. (twins, girl)
Date: Thursday, August 21, 1890 in Ouwerkerk.
Source: Death certificates Ouwerkerk 1811-1955.

3. Name: Dina van den Houten.
Born: Monday, February 29, 1892 in Ouwerkerk.
Her birthday was always at the 28th.
Deceased: Friday, October 18, 1946 in 's Gravenhage (Den Haag) at 54 years of age.

4. Name: Adriana van den Houten.
Born: Monday, November 20, 1893 in Ouwerkerk.
Deceased: Monday, March 15, 1954 in 's Gravenhage (Den Haag) at 60¼ years of age.

5. Name: Jacoba van den Houten.
Born: Wednesday, March 18, 1896 in Ouwerkerk.
Her birthday was always at the 17th.
Deceased: Sunday, February 1, 1987 in Leeuwarden at 90¾ years of age.


Adriaan and Adriana and there 3 daughters moved on Wednesday,, April 15, 1896
from Ouwerkerk to 's Gravenhage (Den Haag).


6. Name: Anna van den Houten.
Born: Friday, May 11, 1900 in 's Gravenhage (Den Haag).
Deceased: June 14, 1976 in 's Gravenhage (Den Haag) at 76 years of age.


Thanks to Adriaan Daleboudt.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie