Naam: Florus (Floris) van den Houten.
Geboren: Dinsdag 5 Oktober 1847 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider, Gemeente werkman.
Overleden: Dinsdag 14 Augustus 1928 te Zierikzee op bijna 81 jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis van den Houten en Geertje Natte.

Huwde op Woensdag 18 Juni 1873 te Zierikzee voor de eerste keer met:
Naam: Isabella Cornelisse.
Geboren: Zaterdag 8 Februari 1851 te St. Maartensdijk (Th).
Overleden: Zondag 7 Januari 1894 te Zierikzee op bijna 43 jarige leeftijd.
Ouders: Izaak Cornelisse en Jannetje Jopse.

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Donderdag 11 September 1873 te Zierikzee.
Beroep: Zakkendrager, Kantonnier.
Overleden: Dinsdag 6 Maart 1945 te Roozendaal (N-Br) op 71½ jarige leeftijd.

2. Naam: Izak van den Houten.
Geboren: Woensdag 15 Maart 1876 te Zierikzee.
Overleden: Zondag 12 November 1876 te Zierikzee slechts 8 maanden oud.

3. Naam: Izaak van den Houten.
Geboren: Zondag 21 September 1879 te Zierikzee.
Beroep: Aardewerker.

4. Naam: Geertje van den Houten. (tweeling)
Geboren: Donderdag 23 September 1886 te Zierikzee.
Overleden: Woensdag 23 Oktober 1918 te Dordrecht op 32 jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 24 December 1909 te Bruinisse met:
Naam: Jozua Quaak.
Geboren: Donderdag 11 Oktober 1877 te Scherpenisse.
Bron: Geboorteakten Scherpenisse 1811-1905.
Beroep: Stationschef RTM Zijpe, Zaadhandelaar.
Overleden: Vrijdag 5 Januari 1945 te Haamstede op 67¼ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Haamstede 1811-1955.
Ouders: Willem Quaak en Maatje van Houdt.

5. Naam: Jannetje van den Houten. (tweeling)
Geboren: Donderdag 23 September 1886 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 28 November 1972 te Rotterdam op 86 jarige leeftijd.
Huwde op Dinsdag 3 Juli 1906 te Zierikzee met:
Naam: Arie Jabob Storm.
Geboren: In een tjalkschip op Woensdag 14 Februari 1877 te Middelburg.
Beroep: Schipper.
Ouders: Nicolaas Storm (beroep: Schipper) en Maria Vermeule.


Florus huwde op Woensdag 9 Juni 1897 te Zierikzee voor de tweede keer, nu met:
Naam: Suzanna Hendrikse.
Geboren: Zaterdag 22 September 1855 te Ouwerkerk.
Overleden: Woensdag 6 Maart 1935 te Zierikzee op 79½ jarige leeftijd.
Ouders: Jan Hendrikse en Adriana de Roo.

Voor zover mij bekend kwamen er geen kinderen uit dit huwelijk voort.

Terug naar de start pagina.
Name: Florus (Floris) van den Houten.
Born: Tuesday, October 5, 1847 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Tuesday, August 14, 1928 in Zierikzee at almost 81 years of age.
Parents: Cornelis van den Houten and Geertje Natte.

Married on Wednesday, June 18, 1873 in Zierikzee for the first time with:
Name: Isabella Cornelisse.
Born: Saturday, February 8, 1851 in St. Maartensdijk (Th).
Deceased: Sunday, January 7, 1894 in Zierikzee at almost 43 years of age.
Parents: Izaak Cornelisse and Jannetje Jopse.

                        They had 5 children:

1. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Thursday, September 11, 1873 in Zierikzee.
Occupation: Bagbearer, Roadmender.
Deceased: Tueday, March 6, 1945 in Roozendaal (N-Br) at 71½ years of age.

2. Name: Izak van den Houten.
Born: Wednesday, March 15, 1876 in Zierikzee.
Deceased: Sunday, November 1876 in Zierikzee only 8 months old.

3. Name: Izaak van den Houten.
Born: Sunday, September 21, 1879 in Zierikzee.
Occupation: Excavation worker.

4. Name: Geertje van den Houten. (twins)
Born: Thursday, September 23, 1886 in Zierikzee.
Deceased: Wednesday, October 23, 1918 in Dordrecht at 32 years of age.
Married on Friday, December 24, 1909 in Bruinisse with:
Name: Jozua Quaak.
Born: Thursday, October 11, 1877 in Scherpenisse.
Source: Birth certificates Scherpenisse 1811-1905.
Occupation: Stationmaster RTM Zijpe, Seed merchant.
Deceased: Friday, January 5, 1945 in Haamstede at 67¼ years of age.
Parents: Willem Quaak and Maatje van Houdt.

5. Name: Jannetje van den Houten. (twins)
Born: Thursday, September 23, 1886 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, November 28, 1972 in Rotterdam at 86 years of age.
Married on Tuesday, July 3, 1906 in Zierikzee with:
Name: Arie Jacob Storm.
Born: Wednesday, February 14 1877 in Middelburg.
Occupation: Master.
Parents: Nicolaas Storm (occupation: Master), and Maria Vermeule.


Florus married on Wednesday, June 9, 1897 in Zierikzee for thr second time, now with:
Name: Suzanna Hendrikse.
Born: Saturday, September 22, 1855 in Ouwerkerk.
Deceased: Wednesday, March 6, 1935 in Zierikzee at 79½ years of age.
Parents: Jan Hendrikse and Adriana de Roo.

As far as I know, no children from this marriage.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie