Naam: Adriana van den Houten.
Geboren: Zaterdag 17 Mei 1845 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Woensdag 1 Januari 1908 te Dreischor op 62½ jarige leeftijd.
Ouders: Jacob van den Houten en Dina van Westenbrugge.

Huwde op Woensdag 24 April 1872 te Dreischor met:
Bron: Huwelijksakten Dreischor 1811-1922.
Naam: Adriaan van den Berge.
Geboren: Donderdag 8 Juli 1841 te Dreischor.
Bron: Geboorteakten Dreischor 1811-1905.
Beroep: Arbeider, Polderwerker.
Overleden: Maandag 27 April 1931 te Dreischor op 89¾ jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis van den Berge en Stoffelijntje de Kok (beroep: Arbeidster).

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Cornelis van den Berge.
Geboren: Zaterdag 18 Januari 1873 te Dreischor.
Bron: Geboorteakten Dreischor 1811-1905.

2. Naam: Dina van den Berge.
Geboren: Dinsdag 29 September 1874 te Dreischor.
Bron: Geboorteakten Dreischor 1811-1905.
Overleden: Woensdag 20 Juli 1949 te Dreischor op 74¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Dreischor 1811-1955.

3. Naam: Liza van den Berge.
Geboren: Zaterdag 21 Oktober 1876 te Dreischor.
Bron: Geboorteakten Dreischor 1811-1905.
Beroep: Veldarbeider.
Overleden: Donderdag 26 Juli 1906 te Dreischor op 29 jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 29 April 1903 te Dreischor met:
Naam: Aaltje van Bloois.
Beroep: Dienstbode.
Geboren: Zaterdag 20 December 1879 te Dreischor.
Ouders: Frans van Bloois en Maria Fonteine.
Aaltje huwde op Woensdag 15 Mei 1912 te Zonnemaire voor de
tweede keer, nu met:
Naam: Adriaan Evertse.
Geboren: 2 September 1885 te Zonnemaire.
Ouders: Harman Evertse en Adriana van Loozen.

4. Naam: Jacob van den Berge.
Geboren: Donderdag 27 Februari 1879 te Dreischor.
Bron: Geboorteakten Dreischor 1811-1905.
Beroep: Veldarbeider.
Huwde op Vrijdag 15 Mei 1908 te Dreischor met:
Naam: Maghalina Ida van Almenkerk.
Geboren: Zaterdag 17 December 1887 te Zonnemaire.
Beroep: Dienstbode.
Ouders: Simon van Almenkerk (Beroep: Veldarbeider) en Willemina van der Have.

5. Naam: Pieternella van den Berge.
Geboren: Donderdag 29 September 1881 te Dreischor.
Bron: Geboorteakten Dreischor 1811-1905.
Overleden: Woensdag 11 Januari 1956 te Dreischor op 74¼ jarige leeftijd, ongehuwd.
Bron: Overlijdensakten Zeeland 1956.

6. Naam: Anna van den Berge.
Geboren: Donderdag 8 Oktober 1885 te Dreischor.
Bron: Geboorteakten Dreischor 1811-1905.
Huwde op Zondag 19 Mei 1911 te Dreischor met:
Bron: Huwelijksakten Dreischor 1811-1922.
Naam: Cornelis Natte.
Geboren: Vrijdag 10 Oktober 1884 te Dreischor.
Bron: Geboorteakten Dreischor 1811-1905.
Beroep: Ambtenaar bij de Staatsspoorwegen.
Ouders: Hubrecht Natte (Beroep: Veldarbeider) en Adriana Dooge.

Terug naar de start pagina.
Name: Adriana van den Houten.
Born: Saturday, May 17, 1845 in Kerkwerve.
Occupation: Maid.
Deceased: Wednesday, January 1, 1908 in Dreischor at 62½ years of age.
Parents: Jacob van den Houten en Dina van Westenbrugge.

Married on Wednesday, April 24, 1872 in Dreischor with.
Source: Marriahe certificates Dreischor 1811-1922.
Name: Adriaan van den Berge.
Born: Thursday, July 8, 1841 in Dreischor.
Source: Birth certificates Dreischor 1811-1905.
Occupation: Worker.
Deceased at Monday, April 27, 1931 in Dreischor at 89¾ years of age.
Parents: Cornelis van den Berge and Stoffelijntje de Kok (beroep: Arbeidster).

                        They had 6 children:

1. Name: Cornelis van den Berge.
Born: Saturday, January 18, 1873 in Dreischor.
Source: Birth certificates Dreischor 1811-1905.

2. Name: Dina van den Berge.
Born: Tuesday, September 29, 1874 in Dreischor.
Source: Birth certificates Dreischor 1811-1905.
Deceased: Wednesday, July 20, 1949 in Dreischor at 74¾ years of age.
Source: Death certificates Dreischor 1811-1955.

3. Name: Liza van den Berge.
Born: Saturday, October 21, 1876 in Dreischor.
Source: Birth certificates Dreischor 1811-1905.
Occupation: Field worker.
Deceased: Thursday, July 26, 1906 in Dreischor at 29 years of age.
Married on Wednesday, April 29, 1903 in Dreischor with:
Name: Aaltje van Boois.
Occupation: Maid.
Born: Saturday, December 20, 1879 in Dreischor.
Parents: Frans van Bloois and Maria Fonteine.
Aaltje married on Wednesday, May 15, 1912 in Zonnemaire for the
second time, now with:
Name: Adriaan Evertse.
Born: September 2, 1885 in Zonnemaire.
Parents: Harman Evertse and Adriana van Loozen.

4. Name: Jacob van den Berge.
Born: Thursday, February 27 1879 in Dreischor.
Source: Birth certificates Dreischor 1811-1905.
Occupation: Worker.
Married on Friday, May 15, 1908 in Dreischor with:
Name: Maghalina Ida van Almenkerk.
Born: Saturday, December 17, 1887 in Zonnemaire.
Occupation: Maid.
Parents: Simon van Almenkerk (Occupation: Agricultural worker)
and Willemina van der Have.

5. Name: Pieternella van den Berge.
Born: Thursday, September 29, 1881 in Dreischor.
Source: Birth certificates Dreischor 1811-1905.
Deceased: Wednesday, January 11, 1956 in Dreischor at 74¼ years of age,
unmarried.
Source: Death certificates Zeeland 1956.

6. Name: Anna van den Berge.
Born: Thursday, October 8, 1885 in Dreischor.
Source: birth certificates Dreischor 1811-1905.
Married on Sunday, May 19, 1911 in Dreischor with:
Source: Marriage certificates Dreischor 1811-1922.
Name: Cornelis Natte.
Born: Friday, October 10, 1884 in Dreischor.
Source: Birth certificates Dreischor 1811-1905.
Occupation: Official State Railway.
Parents: Hubrecht Natte, (Occupation: Worker), and Adriana Dooge.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie