Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Zaterdag 30 November 1844 te Burgh.
Beroep: Veldarbeider.
Overleden: Dinsdag 7 Februari 1905 te Haamstede op 60 jarige leeftijd.
Ouders: Andries van den Houten en Maria Overdulve.

Huwde voor de eerste keer op Zaterdag 3 Juni 1876 te Burgh met:
Naam: Cornelia Kostense.
Geboren: Zaterdag 31 Juli 1841 te Burgh.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Donderdag 12 Januari 1882 te  Brouwershaven 4 dagen
na de geboorte van haar laatste kind op 40½ jarige leeftijd.

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Maria van den Houten (tweeling).
Geboren: Maandag 7 Mei 1877 te Burgh.
Overleden: Zaterdag 8 Juni 1878 te Uithoorn slechts 13 maanden oud.

2. Naam: Levenloos van den Houten (tweeling, meisje).
Geboren: Maandag 7 Mei 1877 te Burgh.
Overleden: Maandag 7 Mei 1877 te Burgh.
Bron: Overlijdensakten Burgh 1811-1955.

3. Naam: Neeltje van den Houten.
Geboren: Dinsdag 6 Mei 1879 te Uithoorn.
Huwde op Woensdag 6 Mei 1903 te Elkerzee met:
Naam: Jakob van de Panne.
Geboren: Maandag 17 Maart 1879 te Elkerzee.
Beroep: Veldarbeider.
Ouders: Leendert van de Panne en Neeltje Evertse.

4. Naam:  Levenloos (jongetje) van den Houten.
Geboren: Zondag 8 Januari 1882 te Brouwershaven.
Overleden: Zondag 8 Januari 1882 te Brouwershaven.


Adriaan huwde op Vrijdag 2 April 1886 te Haamstede voor de tweede keer, nu met:
Naam: Lena Rotte.
Geboren: Donderdag 14 Juli 1836 te Kerkwerve.
Overleden: Donderdag 4 Mei 1905 te Haamstede op bijna 69 jarige leeftijd.
Ouders: Martinus Rotte en Cornelia Post.

Terug naar de start pagina.
Name: Adriaan van den Houten.
Born: Saturday, November 30, 1844 in Burgh.
Occupation: Farmer.
Deceased: Tuesday, February 7, 1905 in Haamstede at 60 years of age.
Parents: Andries van den Houten and Maria Overdulve.

Married for the first time on Saturday, June 3, 1876 in Burgh with:
Name: Cornelia Kostense.
Born: Saturday, July 31 1841 in Burgh.
Occupation: Worker.
Deceased: Thursday, January 12, 1882 in Brouwershaven 4 days
after the birth of her last child at 41½ years of age.

                        They had 4 children:

1. Name: Maria van den Houten (twins).
Born: Monday, May 7, 1877 in Burgh.
Deceased: Saturday, June 8, 1878 in Uithoorn only 13 months old.

2. Name: Stillborn van den Houten (twins, girl).
Born: Monday, May 7, 1877 in Burgh.
Deceased: Monday. May 7, 1877 in Burgh.
Source: Death certificates Burgh 1811-1955.

3. Name: Neeltje van den Houten.
Born: Tuesday, May 6, 1879 in Uithoorn.
Married on Wednesday, May 6, 1903 in Elkerzee with:
Name: Jakob van de Panne.
Born: Monday, March 17, 1879 in Elkerzee.
Occupation: Field worker.
Parents: Leendert van de Panne and Neeltje Evertse.

4. Name: Stillborn (boy) van den Houten.
Born: Sunday, January 8, 1882 in Brouwershaven.
Deceased: Sunday, January 8, 1882 in Brouwershaven.


Adriaan married on Friday, April 2, 1886 in Haamstede for the seccond time, now with:
Name: Lena Rotte.
Born: Thursday, July 14, 1836 in Kerkwerve.
Deceased: Thursday, May 4, 1905 in Haamstede at almost 69 years of age.
Parents: Martinus Rotte and Cornelia Post.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie