Naam: Pieter van den Houten.
Geboren: Zaterdag 8 Juni 1844 te Kerkwerve.
Beroep: Veldarbeider, Arbeider.
Overleden: Zaterdag 21 November 1914 te Ouwerkerk op 70½ jarige leeftijd.
Ouders: Jacob van den Houten en Dina van Westenbrugge.

Huwde op Zaterdag 30 April 1870 te Ouwerkerk met:
Bron: Huwelijksakten Ouwerkerk 1811-1922.
Naam: Adriana Lukus.
Geboren: Donderdag 17 Oktober 1839 te Ouwerkerk.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Dinsdag 20 December 1927 te Ouwerkerk op 88 jarige leeftijd.
Ouders: Jacobus Lukus (beroep: Arbeider) en Toontje Maartense.

                        Zij kregen 8 kinderen:

1. Naam: Dina van den Houten (tweeling).
Geboren: Zaterdag 18 Maart 1871 te Ouwerkerk.
Overleden: Vrijdag 15 September 1871 te Ouwerkerk slechts 6 maanden oud.

2. Naam: Janna van den Houten (tweeling).
Geboren: Zaterdag 18 Maart 1871 te Ouwerkerk.
Overleden: Zaterdag 18 Maart 1871 te Ouwerkerk niet eens 1 dag oud geworden.

3. Naam: Jacobus van den Houten.
Geboren: Zaterdag 8 November 1873 te Ouwerkerk.
Beroep: Boerenknecht.

4. Naam: Jacob van den Houten (ook wel Jakob).
Geboren: Maandag 7 December 1874 te Ouwerkerk.
Overleden: Donderdag 1 December 1949 te Ouwerkerk op bijna 75 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Ouwerkerk 1811-1955.

5. Naam: Levenloos Maarten van den Houten.
Geboren: Dinsdag 28 December 1875 te Ouwerkerk.
Overleden: Dinsdag 28 December 1875 te Ouwerkerk.
Bron: Overlijdensakten Ouwerkerk 1811-1955.

6. Naam: Adriana Pieternella van den Houten (tweeling).
Geboren: Dinsdag 16 Oktober 1877 te Ouwerkerk.
Beroep: Naaitster.
Overleden: Vrijdag 27 Januari 1961 te Ouwerkerk op 83¼ jarige leeftijd.
Begraven: te Ouwerkerk. Foto laatste rustplaats.
Huwde op Vrijdag 29 Maart 1901 te Ouwerkerk met:
Naam: Cornelus Hugo Kuijper.
Beroep:  Werkman.
Geboren: ± 1878 te Ouwerkerk.
Ouders: Cornelus Kuijper en Pieternella Hoogerland.

7. Naam: Levenloos Maarten van den Houten (tweeling).
Geboren: Dinsdag 16 Oktober 1877 te Ouwerkerk.
Overleden: Dinsdag 16 Oktober 1877 te Ouwerkerk.
Bron: Overlijdensakten Ouwerkerk 1811-1955.

8. Naam: Dina van den Houten.
Geboren: Zondag 9 Februari 1879 te Ouwerkerk.
Overleden: Woensdag 10 Juni 1891 te Ouwerkerk op slechts 12½ jarige leeftijd.

Terug naar de start pagina.
Name: Pieter van den Houten.
Born: Saturday, June 8, 1844 in Kerkwerve.
Occupation: Farmworker, Worker.
Deceased: Saturday, November 21, 1914 in Ouwerkerk at 70½ years of age.
Parents: Jacob van den Houten and Dina van Westenbrugge.

Married on Saturday, April 30, 1870 in Ouwerkerk with:
Source: Marriage certificates Ouwerkerk 1811-1922.
Name: Adriana Lukus.
Born: Thursday, October 17, 1839 in Ouwerkerk.
Occupation: Worker.
Deceased: Tuesday, December 20, 1927 in Ouwerkerk at 88 years of age.
Parents: Jacobus Lukus (occupation: Worker) and Toontje Maartense.

                        They had 8 children:

1. Name: Dina van den Houten (twins).
Born: Saturday, March 18, 1871 in Ouwerkerk.
Deceased: Friday, September 15, 1871 in Ouwerkerk only 6 months old.

2. Name: Janna van den Houten (twins).
Born: Saturday, March 18, 1871 in Ouwerkerk.
Deceased: Saturday, March 18, 1871 in Ouwerkerk not 1 day old.

3. Name: Jacobus van den Houten.
Born: Saturday, November 8, 1873 in Ouwerkerk.
Occupation: Farm hand.

4. Name: Jacob van den Houten (also Jakob).
Born: Monday, December 7, 1874 in Ouwerkerk.
Deceased: Thursday, December 1, 1949 in Ouwerkerk at almost 75 years of age.
Source: Death certificates Ouwerkerk 1811-1955.

5. Name: Stillborn Maarten van den Houten.
Born: Tuesday, December 28, 1875 in Ouwerkerk.
Deceased: Tuesday, December 28, 1875 in Ouwerkerk.
Source: Death certificates Ouwerkerk 1811-1955.

6. Name: Adriana Pieternella van den Houten (twins).
Born: Tuesday, October 16, 1877 in Ouwerkerk.
Occupation: Seamstress.
Deceased: Friday, January 27, 1961 in Ouwerkerk at 83¼ years of age.
Interred: in Ouwerkerk. Photo last resting-place.
Maried on Friday, March 29, 1901 in Ouwerkerk with:
Name: Cornelus Hugo Kuijper.
Occupation: Workman.
Born: ± 1878 in Ouwerkerk.
Parents: Cornelus Kuijper and Pieternella Hoogerland.

7. Name: Stillborn Maarten van den Houten (twins).
Born: Tuesday, October 16, 1877 in Ouwerkerk.
Deceased: Tuesday, October 16, 1877 in Ouwerkerk.
Source: Death certificates Ouwerkerk 1811-1955.

8. Name: Dina van den Houten.
Born: Sunday, February 9, 1879 in Ouwerkerk.
Deceased: Wednesday, June 10, 1891 in Ouwerkerk only 12½ years of age.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie