Naam: Krina van den Houten.
Geboren: Donderdag 13 Januari 1842 om 23:00 uur in huisnummer 183 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Dagloonster.
Overleden: Maandag 19 Oktober 1885 te Zevenbergen op 43¾ jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Ouders: Jan van den Houten en Mechelina (Machelina) de Korte .

                        Krina kreeg ongehuwd 3 kinderen:

1. Naam: Johannes Cornelis van den Houten.
Geboren: Dinsdag 5 Januari 1869 om 13:00 uur, wijk A, huisnummer 300 te Zevenbergen.
Moeder Krina kon niet schrijven omdat ze dat nooit geleerd heeft.
Zie scan van geboorteakte.

2. Naam: Leentje van den Houten.
Geboren: Woensdag 22 Mei 1872 om 20:00 uur, wijk A, huisnummer 530 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Huwde op Woensdag 1 November 1899 te Gouda met:
Naam: Dirk van den Broek.
Geboren: (berekend) ± 1875 te Gouda.
Ouders: Bastiaan van den Broek en Johanna van Willigen.

3. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Donderdag 17 Augustus 1876 om 10:00 uur, wijk A, huisnummer 530 te
Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Zondag 19 November 1876 om 04:00 uur, slechts 3 maanden oud.
Zie scan van Overlijdensakte.

Terug naar de start pagina.
Name: Krina van den Houten.
Born: Thursday, January 13, 1842 at 23:00 hrs. in housenumber 183 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker per day.
Deceased: Monday, October 19, 1885 in Zevenbergen at 43¾ years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Jan van den Houten and Mechelina (Machelina) de Korte .

                        Krina had unmarried 3 children:

1. Name: Johannes Cornelis van den Houten.
Born: Tuesday, January 5, 1869 on 13:00 hrs., district A, housenumber 300 in Zevenbergen.
Mother Krina can not write because she has never learned how to do that.
See scan of birth certificate.

2. Name: Leentje van den Houten.
Born: Wednesday, May 22, 1872 on 20:00 hrs., district A, housenumber 530 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Married on Wednesday, November 1, 1899 in Gouda with:
Name: Dirk van den Broek.
Born: (calculated) ± 1875 in Gouda.
Parents: Bastiaan van den Broek and Johanna van Willigen.

3. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Thursday, August 17, 1876 on 10:00 hrs., district A, housenumber 530 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Sunday, November 19, 1876 on 04:00 hrs., only 3 months old.
See scan of death certificate.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie