Naam: Adriaantje van den Houten.
Geboren: Woensdag 17 November 1841 te Zierikzee.
Beroep: Dienstbode.
Ouders: Cornelis van den Houten en Geertje Natte.

Huwde op Woensdag 30 December 1863 te Elkerzee met:
Bron: Huwelijksakten Elkerzee 1811-1922.
Naam: Bartel van de Panne.
Geboren: Vrijdag 24 April 1840 te Elkerzee.
Bron: Geboorteakten Elkerzee 1811-1905.
Beroep: Stamper, Meekrapstamper, Machinist, Veldarbeider.
Ouders: Jan Izaakse van de Panne en Janna van Strien.

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Izak van de Panne.
Geboren: ± 1869 te Duivendijke.
Beroep: Arbeider.
Huwde op Vrijdag 25 Mei 1900 te Anna Paulowna met:
Naam: Maartje Boerman.
Geboren: ± 1874 te Anna Paulowna.
Ouders: Reijer Boerman en Grietje Vink.

2. Naam: Floris van de Panne.
Geboren: begin April 1870 te Duivendijke.
Overleden: Maandag 23 Mei 1870 te Duivendijke slechts 7 weken oud.
Bron: Overlijdensakten Duivendijke 1811-1955.

3. Naam: Jacob van de Panne.
Geboren: ± 1876 te Anna Paulowna.
Beroep: Smid.
Huwde op Vrijdag 30 December 1904 te Anna Paulowna met:
Naam: Heiltje Lena Schager.
Geboren: ± 1884 te Anna Paulowna.
Ouders: Teunis Schager en Heiltje Lena van Santwijk.

4. Naam: Cornelis van de Panne.
Geboren: ± 1881 te Anna Paulowna.
Beroep: Smidsknecht.
Huwde op Vrijdag 1 September 1911 te Anna Paulowna met:
Naam: Aaltje Pranger.
Geboren: ± 1885 te Oostzaan.
Ouders: Pieter Pranger en Aaltje Posch.

5. Naam: Geertje van de(r) Panne.
Geboren: ± 1884 te Anna Paulowna.
Huwde op Vrijdag 12 Mei 1905 te Anna Paulowna met:
Naam: Simon Schut.
Geboren: ± 1881 te Nieuwe Niedorp.
Beroep: Postbode.
Ouders: Cornelis Schut en Trijntje Marees.

Terug naar de start pagina.
Name: Adriaantje van den Houten.
Born: Wednesday, November 17, 1841 in Zierikzee.
Occupation: Maid.
Parents: Cornelis van den Houten and Geertje Natte.

Married on Wednesday, December 30, 1863 in Elkerzee with:
Source: Marriage certificates Elkerzee 1811-1922.
Name: Bartel van de Panne.
Born: Friday, April 24, 1840 in Elkerzee.
Source: Birth certificates Elkerzee 1811-1905.
Occupation: Stamper, Meekrapstamper, Engine Driver, Field Labourer.
Parents: Jan Izaakse van de Panne and Janna van Strien.

                        They had 5 children:

1. Name: Izak van de Panne.
Born: ± 1869 in Duivendijke.
Occupation: Labourer.
Married on Friday, May 25, 1900 in Anna Paulowna with:
Name: Maartje Boerman.
Born: ± 1874 in Anna Paulowna.
Parents: Reijer Boerman and Grietje Vink.

2. Name: Floris van de Panne.
Born: early April 1870 in Duivendijke.
Deceased: Monday, May 23, 1870 in Duivendijke only 7 weeks old.
Source: Death certificates Duivendijke 1811-1955.

3. Name: Jacob van de Panne.
Born: ± 1876 in Anna Paulowna.
Occupation: Black Smith.
Married on Friday, December 30, 1904 in Anna Paulowna with:
Name: Heiltje Lena Schager.
Born: ± 1884 in Anna Paulowna.
Parents: Teunis Schager and Heiltje Lena van Santwijk.

4. Name: Cornelis van de Panne.
Born: ± 1881 in Anna Paulowna.
Occupation: Black Smith Servant.
Married on Friday, September 1, 1911 in Anna Paulowna with:
Name: Aaltje Pranger.
Born: ± 1885 in Oostzaan.
Parents: Pieter Pranger and Aaltje Posch.

5. Name: Geertje van de(r) Panne.
Born: ± 1884 in Anna Paulowna.
Married on Friday, May 12, 1905 in Anna Paulowna with:
Name: Simon Schut.
Born: ± 1881 in Nieuwe Niedorp.
Occupation: Postman.
Parents: Cornelis Schut and Trijntje Marees.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie