Naam: Jacob Luikaart (ook Jakob).
Geboren: Zaterdag 6 Februari 1841 te Bommenede.
Beroep: Arbeider.
Ouders: Lena van den Houten en Johannis Luikaart.

Huwde op Woensdag 14 December 1864  te Bommenede met:
Bron: Huwelijksakten Bommenede 1811-1866.
Naam: Cornelia Fernambuck (Fernambucq) (Kornelia) (Fernambuk).
Geboren: Zaterdag 17 December 1842 te Dreischor.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Donderdag 29 Mei 1873 te Zonnemaire op 30½ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zonnemaire 1811-1955.
Ouders: Jan Fernambucq en Janna Kloet (beroep: Arbeidster).

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam:  Johannes Luikaart.
Geboren: Maandag 15 Mei 1865 om 07:30 uur te Bommenede.

2. Naam: Jan Luikaart.
Geboren: Woensdag 14 Augustus 1867 om 16:00 uur te Zonnemaire.
Overleden: Dinsdag 14 Juli 1874 te Zonnemaire op slechts 6¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zonnemaire 1811-1955.

3. Naam: Lena Luikaart.
Geboren: Zondag 28 Februari 1869 om 12:00 uur te Zonnemaire.
Overleden: Dinsdag 6 April 1869 om 02:00 uur te Zonnemaire slechts 1 maand oud.

4. Naam: Leendert Luikaart.
Geboren: Donderdag 21 April 1870 om 05:00 uur te Zonnemaire.
Overleden: Zondag 23 Oktober 1870 om 12:00 uur te Zonnemaire slechts 6 maanden oud.

5. Naam: Janna Luikaart.
Geboren: Zondag 31 December 1871 om 12:00 uur te Zonnemaire.
Overleden: Dinsdag 1 April 1873 te Zonnemaire slechts 15 maanden oud.
Bron: Overlijdensakten Zonnemaire 1811-1955.

Jacob huwde op Zaterdag 6 December 1873 te Zonnemaire voor de tweede keer, nu met:
Bron: Huwelijksakten Zonnemaire 1811-1922.
Naam: Adriana Dorst.
Geboren: Zondag 12 September 1841 te Stavenisse.
Beroep: Arbeidster.
Weduwe van Andries Jakob Bastiaanse (1843 - 1871).
Ouders: N.N. en Adriana Dorst.
Adriana huwde later op Vrijdag 30 November 1866 te Zonnemaire met:
Naam: Cornelis de Jong (1861 - 1899).

Mede dank aan Hans Evertse.

Terug naar de start pagina.
Name: Jacob Luikaart (also Jakob).
Born: Saturday, February 6, 1841 in Bommenede.
Occupation: Worker.
Parents: Lena van den Houten and Johannis Luikaart.

Married on Wednesday, December 14, 1864 in Bommenede with:
Source: Marriage certificates Bommenede 1811-1866.
Name: Cornelia Fernambuck (Fernambucq) (Kornelia) (Fernambuk).
Born: Saturday, December 17, 1842 in Dreischor.
Occupation: Worker.
Deceased: Thursday, May 29, 1873 in Zonnemaire at 30½ years of age.
Source: Death certificates Zonnemaire 1811-1955.
Parents: Jan Fernambucq and Janna Kloet (occupation: Worker).

                        They had 5 children:

1. Name:  Johannes Luikaart.
Born: Monday, May 15, 1865 on 07:30 hrs. in Bommenede.

2. Name: Jan Luikaart.
Born: Wednesday, August 14, 1867 on 16:00 hrs. in Zonnemaire.
Deceased: Tuesday, July 14, 1874 in Zonnemaire at only 6¾ years of age.
Source: Death certificates Zonnemaire 1811-1955.

3. Name: Lena Luikaart.
Born: Sunday, February 28, 1869 on 12:00 hrs. in Zonnemaire.
Deceased: Tuesday, April 6, 1869 on 02:00 hrs. in Zonnemaire only 1 month old.

4. Name: Leendert Luikaart.
Born: Thursday, April 21, 1870 on 05:00 hrs. in Zonnemaire.
Deceased: Sunday, October 23, 1870 on 12:00 hrs. in Zonnemaire only 6 months old.

5. Name: Janna Luikaart.
Born: Sunday, December 31, 1871 on 12:00 hrs. in Zonnemaire.
Deceased: Tuesday, April 1, 1873 in Zonnemaire only 15 months old.
Source: Death certificates Zonnemaire 1811-1955.

Jacob married on Saturday, December 6, 1873 in Zonnemaire for the second time, now with:
Source: Marriage certificates Zonnemaire 1811-1922.
Name: Adriana Dorst.
Born: Sunday, September 12, 1841 in Stavenisse.
Occupation: Worker.
Widow of Andries Jakob Bastiaanse (1843 - 1871).
Parents: N.N. and Adriana Dorst.
Adriana married later on Friday, November 30, 1866 in Zonnemaire with:
Name: Cornelis de Jong (1861 - 1899).

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie