Naam: Paulus van den Houten.
Geboren: Woensdag 25 November 1840 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Dinsdag 22 April 1919 te Zierikzee op 78½ jarige leeftijd.
Ouders: Jozua (Jozué) van den Houten en Willemina (Guillmine) Evertse.

Huwde op Woensdag 23 Mei 1866 te Zierikzee met:
Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922.
Naam: Elizabeth Blom (ook Elisabeth Blom).
Geboren: Donderdag 12 November 1840 te Serooskerke.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Dinsdag 11 Januari 1916 te Zierikzee op 75 jarige leeftijd.
Ouders: Joost Blom (beroep: Arbeider) en Tona Willemse van den Bout.

                        Zij kregen 10 kinderen:

1. Naam: Levenloos van den Houten (jongetje).
Geboren: Donderdag 10 Januari 1867 te Zierikzee.
Overleden: Donderdag 10 Januari 1867 te Zierikzee.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

2. Naam: Thona van den Houten.
Geboren: Vrijdag 7 Februari 1868 te Zierikzee.
Overleden: Vrijdag 24 December 1937 op bijna 70 jarige leeftijd.

3. Naam: Levenloos van den Houten (meisje).
Geboren: Maandag 29 November 1869 te Zierikzee.
Overleden: Maandag 29 November 1869 te Zierikzee.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

4. Naam: Willemina van den Houten.
Geboren: Maandag 28 November 1870 te Zierikzee.
Overleden: Zaterdag 18 Augustus 1877 te Zierikzee op slechts 6¾ jarige leeftijd.

5. Naam: Jozua Joost van den Houten.
Geboren: Woensdag 13 Maart 1872 te Zierikzee.
Beroep: Arbeider.

6. Naam: Levenloos van den Houten (jongetje).
Geboren: Woensdag 17 December 1873 te Zierikzee.
Overleden: Woensdag 17 December 1873 te Zierikzee.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

7. Naam: Adriana van den Houten.
Geboren: Zaterdag 3 April 1875 te Zierikzee.
Beroep: Dienstbode.

8. Naam: Levenloos van den Houten (meisje).
Geboren: Dinsdag 11 Juli 1876 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 11 Juli 1876 te Zierikzee.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

9. Naam: Levenloos van den Houten (meisje).
Geboren: Vrijdag 29 Maart 1878 te Zierikzee.
Overleden: Vrijdag 29 Maart 1878 te Zierikzee.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

10. Naam: Willem van den Houten.
Geboren: Dinsdag 21 Augustus 1883 te Zierikzee.


Met dank aan
: Ruud Morijn.

Terug naar de start pagina.
Name: Paulus van den Houten.
Born: Wednesday, Noverber 25, 1840 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Tuesday, April 22, 1919 in Zierikzee at 78½ years of age.
Parents: Jozua (Jozué) van den Houten and Willemina (Guillmine) Evertse.

Married on Wednesday, May 23, 1866 in Zierikzee with:
Source: Marriage certificates Zierikzee 1811-1922.
Name: Elizabeth Blom (also Elisabeth).
Born: Thursday, November 12, 1840 in Serooskerke.
Occupation: Maid.
Deceased: Tuesday, January 11, 1916 in Zierikzee at 75 years of age.
Parents: Joost Blom (occupation: Worker) and Tona Willemse van den Bout.

                        They had 10 children:

1. Name: Stillborn van den Houten (boy).
Born: Thursday, January 10, 1867 in Zierikzee.
Deceased: Thursday, January 10, 1867 in Zierikzee.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

2. Name: Thona van den Houten.
Born: Friday, February 7, 1868 in Zierikzee.
Deseased: Friday, December 24, 1937 at almost 70 years of age.

3. Name: Stillborn van den Houten (girl).
Born: Monday, November 29, 1869 in Zierikzee.
Deceased: Monday, November 29, 1869 in Zierikzee.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

4. Name: Willemina van den Houten.
Born: Monday, November 1870 in Zierikzee.
Deceased: Saturday, August 18, 1877 in Zierikzee only 6¾ years of age.

5. Name: Jozua Joost van den Houten.
Born: Wednesday, March 13, 1872 in Zierikzee.
Occupation: Worker.

6. Name: Stillborn van den Houten (boy).
Born: Wednesday, December 17, 1873 in Zierikzee.
Deceased: Wednesday, December 17, 1873 te Zierikzee.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

7. Name: Adriana van den Houten.
Born: Saturday, April 3, 1875 in Zierikzee.
Occupation: Maid.

8. Name: Stillborn van den Houten (girl).
Born: Tuesday, July 11, 1876 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, July 11, 1876 in Zierikzee.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

9. Name: Stillborn van den Houten (girl).
Born: Friday, March 29, 1878 in Zierikzee.
Deceased: Friday, March 29, 1878 in Zierikzee.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

10. Name: Willem van den Houten.
Born: Tuesday, August 21, 1883 in Zierikzee.


Thanks to: Ruud Morijn.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie