Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Vrijdag 31 Mei 1839 te Zierikzee.
Beroep: Arbeider, Dijkwerker.
Overleden: Zaterdag 1 April 1905 op bijna 66 jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis van den Houten en Geertje Natte.

Huwde op Woensdag 30 Maart 1864 te Zierikzee met:
Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922.
Naam: Klara van Westenbrugge.
Geboren: Dinsdag 19 Maart 1839 te Duivendijke.
Beroep: Dienstbode.
Ouders: Jan van Westenbrugge (van beroep: Melkboer) en, Maria Matijse.

                        Zij kregen 7 kinderen:

1. Naam: Kornelis van den Houten.
Geboren: Maandag 21 November 1864 te Kerkwerve.
Overleden: Dinsdag 8 Augustus 1865 te Kerkwerve slechts 9 maanden oud.

2. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Donderdag 25 Juli 1867 te Kerkwerve.
Overleden: Maandag 5 Januari 1931 te Zierikzee op 63½ jarige leeftijd.

3. Naam: Geertje van den Houten.
Geboren: Donderdag 3 Maart 1870 te Kerkwerve.
Overleden: Donderdag 24 December 1874 te Zierikzee op slechts 4¾ jarige leeftijd.

4. Naam: Kornelis van den Houten.
Geboren: Donderdag 16 Mei 1872 te Kerkwerve.
Beroep: Veldarbeider.

Dit gezin (Maarten, Klara en 4 kinderen) is tussen 16 Mei 1872 en
24 December 1974 verhuisd van Kerkwerve naar Zierikzee.

5. Naam: Levenloos van den Houten (meisje).
Geboren: Dinsdag 10 November 1874 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 10 November 1874 te Zierikzee.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1881-1955.

6. Naam: Geertje Maria van den Houten.
Geboren: Woensdag 23 Mei 1877 te Zierikzee.
Huwde op Woensdag 3 november 1897 te Zierikzee met:
Naam: Pieter Cornelis Janse.
Geboren: ± 1871 te Zierikzee.
Beroep: Arbeider.
Ouders: Willem Janse en Neeltje Johanna Overbe(e)ke.

7. Naam: Neeltje van den Houten.
Geboren: Woensdag 17 September 1879 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 20 September 1881 te Zierikzee slechts 2 jaar oud.

Terug naar de start pagina.
Name: Maarten van den Houten.
Born: Friday, May 31, 1839 in Zierikzee.
Occupation: Worker, Dikeworker.
Deceased: Saturday, April 1, 1905 at almost 66 years of age.
Parents: Cornelis van den Houten and Geertje Natte.

Married on Wednesday, March 30, 1864 in Zierikzee with:
Source: Marriage certificates Zierikzee 1811-1922.
Name: Klara van Westenbrugge.
Born: Tuesday, March 19, 1839 in Duivendijke.
Occupation: Maid.
Parents: Jan van Westenbrugge (occupation: Milkman) and Maria Matijse.

                        They had 7 children:

1. Name: Kornelis van den Houten.
Born: Mondag, November 21, 1864 in Kerkwerve.
Deceased: Tuesday, August 8, 1865 in Kerkwerve only 9 months old.

2. Name: Jan van den Houten.
Born: Thursday, July 25, 1867 in Kerkwerve.
Deceased: Monday, January 5, 1931 in Zierikzee at 63½ years of age.

3. Name: Geertje van den Houten.
Born: Thursday, March 3, 1870 in Kerkwerve.
Deceased: Thursday, December 24, 1874 in Zierikzee only 4¾ years old.

4. Name: Kornelis van den Houten.
Born: May, 16, 1872 in Kerkwerve.
Occupation: Farm hand.

This family (Maarten, Klara and 4 children) moved between May 16, 1872
and December 24, 1974 from Kerkwerve to Zierikzee.

5. Name: Stillborn van den Houten (girl).
Born: Tuesday, November 10, 1874 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, November 10, 1874 in Zierikzee.
Source: Death certificates Zierikzee 1881-1955.

6. Name: Geertje Maria van den Houten.
Born: Wednesday, May 23, 1877 in Zierikzee.
Married at Wednesday, November 3, 1897 in Zierikzee with:
Name: Pieter Cornelis Janse.
Born: ± 1871 in Zierikzee.
Occupation: Worker.
Parents: Willem Janse and Neeltje Johanna Overbe(e)ke.

7. Name: Neeltje van den Houten.
Born: Wednesday, September 17, 1879 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, September 20, 1881 in Zierikzee only 2 years old.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie