Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Vrijdag 10 Juni 1836 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Arbeider + Hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Melitie.
Overleden: Maandag 23 Mei 1870 om 17:00 uur te Zevenbergen op bijna 34 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Ouders: Jan van den Houten en Mechelina (Machelina) de Korte.

Huwde op Vrijdag 4 November 1864 te Zevenbergen met:
Zie scans van huwelijksakte: Voorkant, Achterkant.
Naam: Maria Louissa Somers.
Geboren: Vrijdag 8 September 1837 om 04:00 uur in huisnummer 270 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Dagloonster.
Overleden: Zaterdag 17 December 1910 om 04:00 uur te Zevenbergen op 73¼ jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Ouders: Charlotte Somers + ?
Op de overlijdensakte van Charlotte wordt zij Charlotte Josephine Somers genoemd.
De ouders van Charlotte zijn: Pieter Somers en Stoffelina van Hofwegen, geb. ± 1786,
dagloonster.

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Zondag 12 Februari 1865 om 12:30 uur in wijk A, huisnummer 345 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Zaterdag 11 Maart 1865 om 16:00 uur te Zevenbergen slechts 4 weken oud.
Zie scan van overlijdensakte.

2. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Zaterdag 15 September 1866 om 06:00 uur in wijk A huisnummer 345 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.

3. Naam: Charlotte van den Houten.
Geboren: Zaterdag 28 Maart 1868 om 18:00 uur in wijk A huisnummer 345 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Zaterdag 1 Augustus 1868 om 23:00 uur te Zevenbergen slechts 4 maanden oud.
Zie scan van overlijdensakte.

4. Naam: Charlotta van den Houten.
Geboren: Zondag 5 September 1869 om 10:00 uur in wijk A huisnummer 345 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.

Terug naar de start pagina.
Name: Cornelis van den Houten.
Born: Friday, June 10, 1836 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker + Contented the military service.
Deceased: Monday, May 23, 1870 at 17:00 hrs. in Zevenbergen at almost 34 years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Jan van den Houten and Mechelina (Machelina) de Korte.

Married on Friday, November 4, 1864 in Zevenbergen with:
See scans of marriage certificate: Front, Back.
Name: Maria Louissa Somers.
Born: Friday, September 8, 1837 on 04:00 hrs. in housenumber 270 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker per day.
Deceased: Saturday, December 17, 1910 on 04:00 hrs. in Zevenbergen at 73¼ years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Charlotte Somers + ?
At the death certificate of Charlotte she is named Charlotte Josephine Somers.
The parents of Charlotte are: Pieter Somers and Stoffelina van Hofwegen, born
± 1786, worker per day.

                        They had 4 children:

1. Name: Jan van den Houten.
Born: Sunday, February 12, 1865 on 12:30 hrs. in district A, housenumber 345 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Saturday, March 11, 1865 on 16:00 hrs. in Zevenbergen only 4 weeks old.
See scan of death certificate.

2. Name: Jan van den Houten.
Born: Saturday, September 15, 1866 on 06:00 hrs. in district A housenumber 345 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.

3. Name: Charlotte van den Houten.
Born: Saturday, March 28, 1868 on 18:00 hrs. in district A housenumber 345 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Saturday, August 1, 1868 on 23:00 hrs. in Zevenbergen only 4 months old.
See scan of death certificate.

4. Name: Charlotta van den Houten.
Born: Sunday, September 5, 1869 on 10:00 hrs. in district A housenumber 345 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie