Naam: Anna van den Houten.
Geboren: Vrijdag 30 Mei 1834 om 05:00 uur te Hoeven.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Vrijdag 18 Mei 1917 om 15:00 uur te Oudenbosch op bijna 83 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Ouders: Cornelius (Cornelis) van den Houten en Jacoba Vermunt.

Huwde op Maandag 8 November 1858 te Hoeven met:
Naam: Jan de Vooght, later Jan de Voogd en weer later Johannes de Voogd.
Beroep: Arbeider, Dienstknecht.
Geboren: Woensdag 2 Januari 1828 om 05:00 uur in woonhuis Klappenberg 470 te Etten-Leur.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Zondag 25 Oktober 1896 om 05:00 uur te Oudenbosch op 68¾ jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Ouders: Willem de Vooght geb. ± 1796 (kon niet schrijven) en Adriana Vervaart geb. ± 1798.

                        Zij kregen 7 kinderen:

1. Naam: Wilhelmus de Voogd.
Geboren: Woensdag 21 September 1859 om 11:00 uur in wijk A huisnummer 133 te Oudenbosch.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Donderdag 29 Augustus 1861 om 15:00 uur te Oudenbosch op bijna 2 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

2. Naam: Jacoba de Voogd.
Geboren: Zaterdag 11 Januari 1862 om 19:00 uur in wijk A huisnummer 189 te Oudenbosch.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Naaister.
Huwde op Maandag 6 Augustus 1883 te Oudenbosch met:
Zie scans van huwelijksakte: voorkant, achterkant.
Naam: Willem Jongmans.
Geboren: Woensdag 16 Mei 1855 om 01:00 uur in wijk A huisnummer 117 te Oudenbosch.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Arbeider.
Ouders: Adriaan Jongmans geb. ± 1828, Arbeider en Johanna Huijskens.

3. Naam: Adriana de Voogd.
Geboren: Zaterdag 28 Mei 1864 om 18:00 uur in wijk A huisnummer 189 te Oudenbosch.
Zie scan van geboorteakte.
Huwde op Maandag 9 Juli 1883 te Oudenbosch met:
Zie scans van huwelijksakte: voorkant, achterkant.
Naam: Johannes Gijsbertus Hendrikus Heetman.
Geboren: ± 1862 te Rotterdam.
Beroep: Broodbakker.
Ouders: Gijsbertus Michael Hendricus Heetman en Christina Smulbroek.

4. Naam: Wilhelmus de Voogd.
Geboren: Zaterdag 27 Oktober 1866 om 09:00 uur in wijk A huisnummer 189 te Oudenbosch.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Vrijdag 6 Oktober 1893 om 01:00 uur te Oudenbosch op bijna 27 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

5. Naam: Cornelia de Voogd.
Geboren: Zondag 1 Augustus 1869 om 09:00 uur in wijk A huisnummer 74 te Oudenbosch.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Maandag 6 November 1944 om 22:00 uur te Oudenbosch op 75¼ jarige leeftijd.
Zie scan van ovelijdensakte.
Huwde op Maandag 6 Juni 1892 te Oudenbosch met:
Zie scans van huwelijksakte: voorkant, achterkant.
Naam: Cornelis Veraart.
Geboren: Vrijdag 24 Januari 1868 om 08:30 uur in wijk B huisnummer 156 te Hoeven.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Arbeider.
Ouders: Nicolaas Veraart geb. ± 1835 arbeider, kon niet schrijven en Adriana Suijkerbuijk arbeidster.

6. Naam: Adrianus de Voogd.
Geboren: Zaterdag 10 Mei 1873 om 20:30 uur in wijk A huisnummer 75 te Oudenbosch.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Fabrieksarbeider.
Overleden: Zondag 19 Maart 1939 om 09:00 uur te Oudenbosch op 65¾ jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Huwde op Zaterdag 12 Juli 1913 te Rucphen met:
Naam: Adriana Cornelia Suijkerbuijk.
Geboren: ± 1878 te Ruckphen.
Beroep: Mutschenwaschter.
Ouders: Petrus Suijkerbuijk en Cornelia Haast.

7. Naam: Cornelis de Voogd.
Geboren: Vrijdag 22 December 1876 om 23:00 uur in wijk A huisnummer 75 te Oudenbosch.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Werkman.
Huwde op Zaterdag 4 Mei 1901 te Fijnaart en Heijningen met:
Zie scan van huwelijksakte.
Naam: Johanna Frijters.
Geboren: Donderdag 2 Maart 1882 om 14:30 uur in wijk B huisnummer 17 te Fijnaart en Heijningen.
Zie scan van geboorteakte.
Ouders: Cornelis Frijters geb. ± 1856 arbeider en Adriana Schoone.Uit de geboorteakten blijkt dat vader Jan/Johannes niet kon schrijven.
In de overlijdens akte staat dat Jan/Johannes 70 jaar is geworden en dat hij een zoon van
Wilhelmus de Voogd en Adriana Roovers zou zijn.
Dit is allemaal niet waar gezien de geboorte akte.

Terug naar de start pagina.
Name: Anna van den Houten.
Born: Friday, May 30, 1834 at 05:00 hrs. in Hoeven.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker.
Deceased: Friday, May 18, 1917 at 15:00 hrs. in Oudenbosch at nearly 83 years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Cornelius (Cornelis) van den Houten and Jacoba Vermunt.

Married on Monday, November 8, 1858 in Hoeven with:
Name: Jan de Vooght later Jan de Voogd and Johannes de Voogd.
Occupation: Worker, Servant.
Born: Wednesday, January 2, 1828 at 05:00 hrs. in house Klappenberg 470 in Etten-Leur.
See scan of birth certificate.
Deceased: Sunday, October 25, 1896 at 05:00 hrs. in Oudenbosch at 68¾ years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Willem de Vooght born ± 1796 (could not write) and Adriana Vervaart born ± 1798.

                        They had 7 children:

1. Name: Wilhelmus de Voogd.
Born: Wednesday, September 21, 1859 at 11:00 hrs. in district A housenumber 133 in Oudenbosch.
See scan of birth certificate.
Deceased: Thursday, August 29, 1861 at 15:00 hrs. in Oudenbosch at almost 2 years of age.
See scan of death certificate.

2. Name: Jacoba de Voogd.
Born: Saturday, January 11, 1862 at 19:00 hrs. in district A housenumber 189 in Oudenbosch.
See scan of birth certificate.
Occupation: Seamstress.
Married on Monday, August 6, 1883 in Oudenbosch with:
See scans of marriage certificate: front, back.
Name: Willem Jongmans.
Born: Wednesday, May 16, 1855 at 01:00 hrs. in district A housenumber 117 in Oudenbosch.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker.
Parents: Adriaan Jongmans born ± 1828, Worker and Johanna Huijskens.

3. Name: Adriana de Voogd.
Born: Saturday, May 28, 1864 at 18:00 hrs. in district A housenumber 189 in Oudenbosch.
See scan of birth certificate.
Married on Monday, July 9, 1883 in Oudenbosch with:
See scans of marriage certificate: front, back.
Name: Johannes Gijsbertus Hendrikus Heetman.
Born: ± 1862 in Rotterdam.
Occupation: Baker.
Parents: Gijsbertus Michael Hendricus Heetman and Christina Smulbroek.

4. Name: Wilhelmus de Voogd.
Born: Saturday, October 27, 1866 at 09:00 hrs. in district A housenumber 189 in Oudenbosch.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker.
Deceased: Friday, October 6, 1893 at 01:00 hrs in Oudenbosch at almost 27 years of age.
See scan of death certificate.

5. Name: Cornelia de Voogd.
Born: Sunday, August 1, 1869 at 09:00 hrs. in district A housenumber 74 in Oudenbosch.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker.
Deceased: Monday, November 6, 1944 at 22:00 hrs. in Oudenbosch at 75¼ years of age.
See scan of death certificate.
Married on Monday, June 6, 1892 in Oudenbosch with:
See scans of marriage certificate: front, back.
Name: Cornelis Veraart.
Born: Friday, January 24, 1868 at 08:30 hrs. in district B housenumber 156 in Hoeven.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker.
Parents: Nicolaas Veraart born ± 1835 worker, could not write and Adriana Suijkerbuijk worker.

6. Name: Adrianus de Voogd.
Born: Saturday, May 10, 1873 at 20:30 hrs. in district A housenumber 75 in Oudenbosch.
See scan of birth certificate.
Occupation: Factory worker.
Deceased: Sunday, March 19, 1939 at 09:00 hrs. in Oudenbosch at 65¾ years of age.
See scan of death certificate.
Married on Saturday, July 12, 1913 in Rucphen with:
Name: Adriana Cornelia Suijkerbuijk.
Born: ± 1878 in Rucphen.
Occupation: Hatswasher.
Parents: Petrus Suijkerbuijk and Cornelia Haast.

7. Name: Cornelis de Voogd.
Born: Friday, December 22, 1876 at 23:00 hrs. in district A housenumber 75 in Oudenbosch.
See scan of birth certificate.
Occupation: Labourer.
Married on Saturday, May 4, 1901 in Fijnaart en Heijningen with:
See scan of marriage certificate.
Name: Johanna Frijters.
Born: Thursday, March 2, 1882 at 14:30 hrs. in district B housenumber 17 in Fijnaart en Heijningen.
See scan of birth certificate.
Parents: Cornelis Frijters born ± 1856 worker and Adriana Schoone.From the birth certificates we can read that father Jan/Johannes could not write.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie