Naam: Teuntje van den Houten.
Geboren: Woensdag 28 November 1832 te Goedereede.
Beroep: Dienstmeid, Dagloonster.
Overleden: Maandag 4 Maart 1878 op 45¼ jarige leeftijd.
Ouders: Willem van den Houten en Leuntje Prol.

Huwde op Zaterdag 19 Mei 1855 te Zevenbergen met:
Zie scans van de huwelijksakte, voorkant, achterkant.
Naam: Gerardus Tolenaars.
Geboren: Zondag 28 September 1828 om 08:30 uur in huisnummer 169 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Woensdag 14 Maart 1888 te Zevenbergen op 59½ jarige leeftijd.
Ouders: Hermanus Tolenaars, geb. ± 1799 te Zevenbergen, arbeider
             en Johanna de Neef, geb. ± 1793 te Klundert, arbeidster.

                        Zij kregen 7 kinderen:

1. Naam: Johanna Tolenaars.
Geboren: Zaterdag 20 Oktober 1855 om 17:00 uur in huisnummer 390 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Huwde op Vrijdag 22 Maart 1878 te Zevenbergen met:
Zie scan van huwelijksakte, voorkant, achterkant.
Naam: Cornelis Ripmeester, weduwnaar van Laurina van den Berg.
Geboren: ± 1851 te Dinteloord.
Beroep: Arbeider.
Ouders: Cornelis Ripmeester, arbeider en Adriana van de Rhee.

2. Naam: Leuntje Tolenaars.
Geboren: Woensdag 1 Juni 1859 om 07:00 uur in huisnummer 390 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.

3. Naam: Hermanus Tolenaars.
Geboren: Zondag 30 Juni 1861 om 12:00 uur in huisnummer 390 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Woensdag 7 Juni 1865 om 13:00 uur te Zevenbergen op bijna 4 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

4. Naam: Willemina Tolenaars.
Geboren: Maandag 6 Maart 1865 om 20:00 uur in wijk B, huisnummer 36 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.

5. Naam: Maaike Willemijna Tolenaars.
Geboren: Vrijdag 11 September 1868 om 17:00 uur in wijk B huisnummer 36 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.

6. Naam: Pieter Johannes Tolenaars.
Geboren: Zondag 12 Januari 1873 om 04:00 uur in wijk A huisnummer 508b te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.

7. Naam: Hermanus Tolenaars.
Geboren: Zondag 16 Mei 1875 om 17:00 uur in wijk A huisnummer 558 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.

Terug naar de start pagina.
Name: Teuntje van den Houten.
Born: Wednesday, November 28, 1832 in Goedereede NL.
Occupation: Maid.
Deceased: Monday, Marcg 4, 1878 at 45¼ years of age.
Parents: Willem van den Houten and Leuntje Prol.

Married on Saturday, may 19, 1855 in Zevenbergen with:
See scans of marriage certificate, front, back.
Name: Gerardus Tolenaars.
Born: Sunday, September 28, 1828 at 08:30 hrs. in housenumber 169 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker.
Deceased: Wednesday, March 14, 1888 in Zevenbergen at 59½ years of age.
Parents: Hermanus Tolenaars, born ± 1799 in Zevenbergen, Worker
             and Johanna de Neef, born. ± 1793 in Klundert, Worker.

                        They had 7 children:

1. Name: Johanna Tolenaars.
Born: Saturday, October 20, 1855 at 17:00 hrs. in housenumber 390 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Married on Friday, March 22, 1878 in Zevenbergen with:
See scan of marriage certificate, front, back.
Name: Cornelis Ripmeester, widower of Laurina van den Berg.
Born: ± 1851 in Dinteloord.
Occupation: Worker.
Parents: Cornelis Ripmeester, worker and Adriana van de Rhee.

2. Name: Leuntje Tolenaars.
Born: Wednesday, June 1, 1859 at 07:00 hrs. in housenumber 390 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.

3. Name: Hermanus Tolenaars.
Born: Sunday, June 30, 1861 at 12:00 hrs. in housenumber 390 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Wednesday, June 7, 1865 at 13:00 hrs in Zevenbergen at almost 4 years of age.
See scan of death certificate.

4. Name: Willemina Tolenaars.
Born: Monday, March 6, 1865 at 20:00 hrs. in district B, housenumber 36 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.

5. Name: Maaike Willemijna Tolenaars.
Born: Friday, September 11, 1868 at 17:00 hrs. in district B housenumber 36 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.

6. Name: Pieter Johannes Tolenaars.
Born: Sunday, January 12, 1873 at 04:00 hrs. in district A housenumber 508b in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.

7. Name: Hermanus Tolenaars.
Born: Sunday, May 16, 1875 at 17:00 hrs. in district A housenumber 558 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie