Naam: Nicolaas van den Houten.
Geboren: 1825 te Dordrecht.
Beroep: Zeeman.
Ouders: Jan Jacob van den Houten en Elisabeth Nagtegaal.

Huwde op Woensdag 1 Juli 1857 te Dordrecht met:
Bron: Huwelijksakten Dordrecht 1857.
Zie huwelijksakte.
Naam: Cornelia Willemina van Vendeloo.
Geboren: ± 1831 te Dordrecht.
Ouders: Jan Willem van Vendeloo en Willemina Cornelia Hestrop.

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Elizabeth Cornelia van den Houten.
Geboren: Maandag 12 December 1859 te Dordrecht.
Huwde op Woensdag 27 April 1881 te Dordrecht met:
Bron: Huwelijksakten Dordrecht 1881.
Naam: Wouter Pieter van Dijl.
Geboren: ± 1859 te Dordrecht.
Ouders: Wouter van Dijl(1824-1866) en Pieternella van der Gijp(1824-1863).

2. Naam: Willemina Cornelia van den Houten.
Geboren: ± 1862 te Dordrecht.
Huwde op Woensdag 9 Oktober 1889 te Dordrecht met:
Bron: Huwelijksakten Dordrecht 1889.
Naam: Pieter Rackwitsz.
Geboren: ± 1864 te Zwijndrecht.
Ouders: Pieter Rackwitsz en Christina van der Ent.

3. Naam: Gerdina Adriana van den Houten.
Geboren: Zondag 17 April 1864 1864 te Dordrecht.
Beroep: Winkelierster in sigaren.
Overleden: Maandag 27 Augustus 1945 te Dordrecht op 81¼ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 20 Juni 1888 te Dordrecht met:
Bron: Huwelijksakten Dordrecht 1888.
Naam: Naboth Cornelis van Dijl.
Geboren: Donderdag 2 Oktober 1856 te Dordrecht.
Beroep: Blikslager, Winkelier.
Overleden: Zondag 26 April 1914 te Dordrecht op 57½ jarige leeftijd.
Ouders: Wouter van Dijl(1824-1866) en Pieternella van der Gijp(1824-1863).

4. Naam: Jan Willem van den Houten.
Geboren: Maandag 3 Januari 1870 te Dordrecht.
Overleden: Zaterdag 27 November 1937 te Driebergen-Rijsenburg op 67¾ jarige leeftijd.

Terug naar de start pagina.
Name: Nicolaas van den Houten.
Born: 1825 in Dordrecht.
Occupation: Seaman
Parents: Jan Jacob van den Houten and Elisabeth Nagtegaal.

Married on Wednesday, July 1, 1857 in Dordrecht with:
Source: Marriage certificates Dordrecht 1857.
See Marriage certificate.
Name: Cornelia Willemina van Vendeloo.
Born: ± 1831 in Dordrecht.
Parents: Jan Willem van Vendeloo and Willemina Cornelia Hestrop.

                        They had 4 children:

1. Name: Elizabeth Cornelia van den Houten.
Born: Monday, December 12, 1859 te Dordrecht.
Married on Wednesday, April 27, 1881 in Dordrecht with:
Source: Marriage certificates Dordrecht 1881.
Name: Wouter Pieter van Dijl.
Born: ± 1859 in Dordrecht.
Parents: Wouter van Dijl(1824-1866) and Pieternella van der Gijp(1824-1863).

2. Name: Willemina Cornelia van den Houten.
Born: ± 1862 in Dordrecht.
Married on Wednesday, October 9, 1889 in Dordrecht with:
Source: Marriage certificates Dordrecht 1889.
Name: Pieter Rackwitsz.
Born: ± 1864 in Zwijndrecht.
Parents: Pieter Rackwitsz and Christina van der Ent.

3. Name: Gerdina Adriana van den Houten.
Born: Sunday, April 17, 1864 in Dordrecht.
Occupation: Resailer of sigars.
Deceased: Monday, August 27, 1945 in Dordrecht at 81¼ years of age.
Married on Wednesday, June 20, 1888 in Dordrecht with:
Source: marriage certificates Dordrecht 1888.
Name: Naboth Cornelis van Dijl.
Born: Thursday, October 2, 1856 in Dordrecht.
Occupation: Tinworker, Retailer.
Deceased: Sunday, April 26, 1914 in Dordrecht at 57½ years of age.
Parents: Wouter van Dijl(1824-1866) and Pieternella van der Gijp(1824-1863).

4. Name: Jan Willem van den Houten.
Born: Monday, January 3, 1870 in Dordrecht.
Deceased: Saturday, November 27, 1937 in Driebergen-Rijsenburg at 67¾ years of age.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie