Naam: Aart van den Houten.
Geboren: Zondag 5 Februari 1826 te Goedereede.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Donderdag 20 Augustus 1914 om 13:30 uur te Zevenbergen op 88½ jarige leeftijd.
Ouders: Jan van den Houten en Neeltje Witte.

Huwde voor de eerste keer op Zaterdag 15 Juli 1854 te Klundert met:
Naam: Neeltje Maria Nelemans.
Geboren: ± 1835 te Terheijden.
Beroep: Arbeidster, Dagloonster.
Overleden: Donderdag 22 April 1858 om 19:00 uur te Zevenbergen op 23 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Ouders: Teunis Nelemans en Geertruida van Os.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Neeltje Willemina van den Houten.
Geboren: Donderdag 28 September 1854 om 12:00 uur in huisnummer 161 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Woensdag 15 November 1854 om 22:00 uur te Zevenbergen, slechts 10 weken oud.
Zie scan van overlijdensakte.

2. Naam: Teunis Johannes Cornelis van den Houten.
Geboren: Maandag 9 Maart 1856 om 23:00 uur in huisnummer 161 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Dinsdag 20 Mei 1856 om 16:00 uur te Zevenbergen slechts 10 weken oud.
Zie scan van overlijdensakte.

3. Naam: Neeltje Maria van den Houten.
Geboren: Dinsdag 15 September 1857 om 15:00 uur in huisnummer 161 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Woensdag 23 December 1857 om 21:00 uur te Zevenbergen slechts 14 weken oud.
Zie scan van overlijdensakte.

Aart huwde op Vrijdag 3 Juni 1859 te Zevenbergen voor de tweede keer, nu met:
Zie scans van de huwelijksakte, voorkant, achterkant.
Naam: Maria Boelhouwers.
Geboren: Maandag 11 September 1826 om 10:00 uur te Klundert.
Zie scan van geboorteakte.
Ouders: Thomas Boelhouwers, geb. ± 1788, Visverkoper en Teuntje Korteweg, geb. ± 1797.

                        Aart en Maria kregen 7 kinderen:

1/4 Naam: Theuna van den Houten.
Geboren: Dinsdag 13 Maart 1860 om 04:00 uur in huisnummer 161 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Maandag 29 Maart 1869 om 22:00 uur te Zevenbergen op 9 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

2/5. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Woensdag 3 April 1861 om 10:00 uur in huisnummer 161 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Donderdag 4 Juli 1861 te Zevenbergen slecht 3 maanden oud.
Zie scan van overlijdensakte.

3/6. Naam: Neeltje van den Houten.
Geboren: Zondag 13 April 1862 om 07:00 uur in huisnummer 170 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Woensdag 28 Mei 1862 om 11:00 uur te Zevenbergen slechts 6 weken oud.
Zie scan van overlijdensakte.

4/7. Naam: Jan van den Houten. (tweeling)
Geboren: Zondag 3 Januari 1864 om 21:00 uur in wijk A huisnummer 170 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Donderdag 24 Oktober 1867 om 18:00 uur te Zevenbergen op 3¾ jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

5/8. Naam: Maria van den Houten. (tweeling)
Geboren: Zondag 3 Januari 1864 om 21:30 uur in wijk A, huisnummer 170 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Zondag 31 Januari 1864 om 04:00 uur te Zevenbergen slechts 4 weken oud.
Zie scan van overlijdensakte.

6/9. Naam: Thomas van den Houten.
Geboren: Woensdag 25 Januari 1865 om 17:00 uur in wijk A, huisnummer 170 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Donderdag 16 Februari 1865 om 05:00 uur te Zevenbergen slechts 3 weken oud.
Zie scan van overlijdensakte.

7/10 Naam: Thomas van den Houten.
Geboren: Woensdag 23 Januari 1867 om 20:00 uur in wijk A huisnummer 170 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Maandag 12 Oktober 1868 om 12:00 uur te Zevenbergen slechts 1¾ jaar oud.
Zie scan van overlijdensakte.

Aart huwde op Vrijdag 12 Maart 1869 te Zevenbergen voor de derde keer, nu met:
Zie scans van huwelijksakte: voorkant, achterkant.
Naam: Grietje Boterbloem.
Geboren: Maandag 4 Oktober 1819 om 23:00 uur te Willemstad.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Dagloonster.
Ouders: Elizabet Boterbloem, geb. ± 1788, dienstmeid en ???

Terug naar de start pagina.
Name: Aart van den Houten.
Born: Sunday, February 5, 1826 in Goedereede.
Occupation: Worker.
Deceased: Thursday, August 20, 1914 at 13:30 hrs. in Zevenbergen at 88½ years of age.
Parents: Jan van den Houten and Neeltje Witte.

Married for the first time on Saturday, July 15, 1854 in Klundert with:
Name: Neeltje Maria Nelemans.
Born: ± 1835 in Terheijden.
Occupation: Worker.
Deceased: Thursday, April 22, 1858 at 19:00 hrs. in Zevenbergen at 23 years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Teunis Nelemans and Geertruida van Os.

                        They had 3 children:

1. Name: Neeltje Willemina van den Houten.
Born: Thursday, September 28, 1854 at 12:00 hrs. in housenumber 161 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Wednesday, November 15, 1854 at 22:00 hrs. in Zevenbergen, only 10 weeks old.
See scan of death certificate.

2. Name: Teunis Johannes Cornelis van den Houten.
Born: Monday, March 9, 1856 at 23:00 hrs. in housenumeber 161 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Tuesday, May 20, 1856 at 16:00 hrs. in Zevenbergen only 10 weeks old.
See scan of death certificate.

3. Name: Neeltje Maria van den Houten.
Born: Tuesday, September 15, 1857 at 15:00 hrs. in housenumber 161 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Wednesday, December 23, 1857 at 21:00 hrs. in Zevenbergen only 14 weeks old.
See scan of death certificate.

Aart married at Friday, June 3, 1859 in Zevenbergen for the second time, now with:
See scans of marriage certificate, front, back.
Name: Maria Boelhouwers.
Born: Monday, September 11, 1826 at 10:00 hrs in Klundert.
See scan of birth certificate.
Parents: Thomas Boelhouwers, born ± 1788, Fish Seller and Teuntje Korteweg, born ± 1797.

                        Aart en Maria had 7 children:

1/4 Name: Theuna van den Houten.
Born: Tuesday, March 13, 1860 at 04:00 hrs. in housenumber 161 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Monday, March 29, 1869 at 22:00 hrs. in Zevenbergen at 9 years of age.
See scan of death certificate.

2/5. Name: Jan van den Houten.
Born: Wednesday, April 3, 1861 at 10:00 hrs. in housenumber 161 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Thursday, July 4, 1861 in Zevenbergen only 3 months old.
See scan of death certificate.

3/6. Name: Neeltje van den Houten.
Born: Sunday, April 13, 1862 at 07:00 hrs. in housenumber 170 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Wednesday, May 28, 1862 at 11:00 hrs. in Zevenbergen only 6 weeks old.
See scan of death certificate.

4/7. Name: Jan van den Houten. (twins)
Born: Sunday, January 3, 1864 at 21:00 hrs. in district A housenumber 170 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Thursday, October 24, 1867 at 18:00 hrs. in Zevenbergen at 3¾ years of age..
See scan of death certificate.

5/8. Name: Maria van den Houten. (twins)
Born: Sunday, January 3, 1864 at 21:30 hrs. in district A housenumber 170 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Sunday, January 31, 1864 at 04:00 hrs. in Zevenbergen only 4 weeks old.
See scan of death certificate.

6/9. Name: Thomas van den Houten.
Born: Wednesday, January 25, 1865 at 17:00 hrs. in district A, housenumber 170 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Thursday, February 16, 1865 at 05:00 hrs. in Zevenbergen only 3 weeks old.
See scan of death certificate.

7/10 Name: Thomas van den Houten.
Born: Wednesday, January 23 1867 at 20:00 hrs. in district A housenumber 170 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Monday, October 12, 1868 at 12:00 hrs. in Zevenbergen only 1¾ year old.
See scan of death certificate.

Aart married at Friday, March 12, 1869 in Zevenbergen for the thirth time, now with:
See scans of marriage certificate: front, back.
Name: Grietje Boterbloem.
Born: Monday, October 4, 1819 at 23:00 hrs. in Willemstad.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker by day.
Parents: Elizabet Boterbloem, born. ± 1788, maid and ???

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie