Naam: Kaatje van den Houten.
Geboren: Dinsdag 16 Mei 1826 te Goedereede.
Beroep: Dienstmeid, Arbeidster.
Overleden: Dinsdag 6 Maart 1888 om 02:00 uur te Zevenbergen op 61¾ jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Ouders: Willem van den Houten en Anna van Heest.

Huwde op Woensdag 24 November 1852 te Zevenbergen met:
Zie scans van huwelijks akte, voorkant, achterkant.
Naam: Hugo de Meris.
Geboren: Vrijdag 30 Oktober 1829 te Zevenbergen.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zondag 29 Januari 1888 om 07:00 uur te Zevenbergen op 58¼ jarige leeftijd.
Ouders: Hendrik de Meris, overleden op 18 Maart 1840 te Zevenbergen en
             Adriana Blommers, overleden op 20 November 1835 te Zevenbergen.

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Adriana de Meris.
Geboren: Zaterdag 24 September 1853 om 16:00 uur in huisnummer 34 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Zondag 30 September 1900 om 21:00 uur te Zevenbergen op 47 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Huwde op Vrijdag 6 Mei 1881 te Zevenbergen met:
Zie scans van huwelijksakte: voorkant, achterkant.
Naam: Antonie Eland.
Geboren: Donderdag 26 Januari 1854 om 07:30 uur in wijk B huisnummer 129 te Klundert.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Arbeider.
Ouders: Rocus Eland (geb. ± 1828, arbeider) en Pieternella den Hollander.

2. Naam: Johanna de Meris.
Geboren: Zaterdag 10 Oktober 1857 om 08:00 uur in huisnummer 34 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Vrijdag 17 Juli 1931 om 16:00 uur te Zevenbergen op 73¾ jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Huwde op Vrijdag 3 Mei 1889 te Zevenbergen met:
Zie scans van huwelijksakte: voorkant, achterkant.
Naam: Matthijs van Antwerpen.
Geboren: ± 1865 te Willemstad.
Beroep: Agent van Politie.
Ouders: Leendert van Antwerpen (arbeider) en Jacoba de Regt.

3. Naam: Hendrik de Meris.
Geboren: Zondag 21 April 1861 om 20:00 uur in huisnummer 34 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Arbeider, Stations arbeider.
Huwde op Vrijdag 12 Juni 1891 te Made en Drimmelen met:
Bron: Huwelijksregister Made en Drimmelen 1891.
Zie scans van huwelijksakte: voorkant, achterkant.
Naam: Adriana Musterd.
Geboren: Dinsdag 6 September 1864 om 16:00 uur in wijk C, nummer 92 te Made en Drimmelen.
Bron: Geboorteregister Made en Drimmelen 1864.
Zie scan van geboorteakte.
Ouders: Adriaan Musterd en Maria Adriana Konings.

4. Naam: Willem Jacobus de Meris.
Geboren: Dinsdag 27 December 1864 om 19:00 uur in wijk A, huisnummer 41 te Zevenbergen.
Overleden: Maandag 6 Januari 1868 om 17:00 uur te Zevenbergen op 3 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

5. Naam: Willem Jacobus de Meris.
Geboren: Donderdag 18 Februari 1869 om 14:00 uur in wijk A huisnummer 41 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.

Terug naar de start pagina.
Name: Kaatje van den Houten.
Born: Tuesday, May 16, 1826 in Goedereede.
Occupation: Maid.
Deceased: Tuesday, March 6, 1888 at 02:00 hrs. in Zevenbergen at 61¾ years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Willem van den Houten and Anna van Heest.

Married on Wednesday, November 24, 1852 te Zevenbergen with:
See scans of marriage certificate, front, back.
Name: Hugo de Meris.
Born: Friday, October 30, 1829 in Zevenbergen.
Occupation: Worker.
Deceased: Sunday, January 29, 1888 at 07:00 hrs. in Zevenbergen at 58¼ years of age.
Parents: Hendrik de Meris, deceased at March 18, 1840 in Zevenbergen and
             Adriana Blommers, deceased at November 20, 1835 in Zevenbergen.

                        They had 5 children:

1. Name: Adriana de Meris.
Born: Saturday, September 24, 1853 at 16:00 hrs. in housenumber 34 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Occupation: Maid.
Deceased: Sunday, September 30, 1900 at 21:00 hrs. in Zevenbergen at 47 years of age.
See scan of death certificate.
Married on Friday, May 6, 1881 in Zevenbergen with:
See scans of marriage certificate: front, back.
Name: Antonie Eland.
Born: Thursday, January 26, 1854 at 07:30 hrs. in district B housenumber 129 in Klundert.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker.
Parents: Rocus Eland (born ± 1828, worker) and Pieternella den Hollander.

2. Name: Johanna de Meris.
Born: Saturday, October 10, 1857 at 08:00 hrs. in housenumber 34 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Friday, July 17, 1931 at 16:00 hrs. in Zevenbergen at 73¾ years of age.
See scan od death certificate.
Married on Friday, May 3, 1889 in Zevenbergen with:
See scans of marriage certificate: front, back.
Name: Matthijs van Antwerpen.
Born: ± 1865 in Willemstad.
Occupation: Policeman.
Parents: Leendert van Antwerpen (worker) and Jacoba de Regt.

3. Name: Hendrik de Meris.
Born: Sunday, April 21, 1861 at 20:00 hrs. in housenumber 34 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker, Stations worker.
Married on Friday, June 12, 1891 in Made en Drimmelen with:
Source: Marriage register Made en Drimmelen 1891.
See scans of marriage certificate: front, back.
Name: Adriana Musterd.
Born: Tuesday, September 6, 1864 on 16:00 hrs. in district C, number 92 in Made en Drimmelen.
Source: Birth register Made en Drimmelen 1864.
See scan of Birth certificate.
Parents: Adriaan Musterd and Maria Adriana Konings.

4. Name: Willem Jacobus de Meris.
Born: Tuesday, December 27, 1864 at 19:00 hrs. in district A, housenumber 41 in Zevenbergen.
Deceased: Monday, January 6, 1868 at 17:00 hrs. in Zevenbergen at 3 years of age.
See scan of death certificate.

5. Name: Willem Jacobus de Meris.
Born: Thursday, February 18, 1869 at 14:00 hrs. in district A housenumber 41 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie