Naam: Cornelia van den Houten.
Geboren: Zaterdag 25 September 1824 te Noordwelle.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Donderdag 15 September 1864 te Oosterland op bijna 40 jarige leeftijd.
Ouders: Leendert van den Houten en Janna Geleijnse.

Huwde op Vrijdag 1 November 1850 te Oosterland met:
Naam: Bastiaan Meerman.
Geboren: Zondag 25 December 1825 te Oosterland.
Beroep: Timmermansknecht, Timmerman.
Overleden: Zaterdag 13 Juni 1908 te Oosterland op 82½ jarige leeftijd.
Ouders: Adriaan Meerman (Beroep: Winkelier) en Klasina Dalebout (Beroep: Partikuliere).

Erkende kinderen:
1. Naam: Klasina Meerman.
Geboren: Zaterdag 29 April 1848 te Oosterland.
Overleden: Maandag 6 November 1916 te Rotterdam op 68½ jarige leeftijd.
Huwde met:
Naam: Willem Hage.

2. Naam: Leendert Meerman.
Geboren: Maandag 15 Oktober 1849 te Oosterland.

                        Cornelia en Bastiaan kregen 2 kinderen.

1. Naam: Janna Meerman.
Geboren: ± 1858 te Oosterland.
Huwde op Woensdag 26 Juli 1882 te Rotterdam met:
Naam: Zeger de Jong.
Geboren: ± 1856 te Schoonhoven.
Ouders: Jacob de Jong en Johanna Maria Kok.
Echtscheiding van Janna en Zeger werd op Woensdag 22 April 1896 te Rotterdam uitgesproken.

2. Naam: Cornelis Meerman.
Geboren: Zondag 21 Juni 1863 te Oosterland.
Overleden: Vrijdag 4 Augustus 1916 te Rotterdam op 53 jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 8 December 1886 te Rotterdam met:
Naam: Pieternella Wilhelmina de Vos.
Geboren: Vrijdag 24 Mei 1867 te Rotterdam.
Ouders: Jacob de Vos en Janna Jumelet.
Cornelis huwde op Donderdag 30 Augustus 1894 te Schiedam voor de tweede keer, nu met:
Naam: Wilhelmina Johanna Schneider.
Geboren: Woensdag 4 November 1863 te Delfshaven.
Ouders: Pieter Schneider en Wilhelmina Johanna Siebel.

Bastiaan Meerman huwde ruim 1½ jaar na het overlijden van zijn vrouw Cornelia van den Houten
op Vrijdag 18 Mei 1866 te Oosterland met:
Bron: Huwelijksakten Oosterland 1811-1922.
Naam: Sara van As.
Geboren: Zaterdag 14 Oktober 1826 te Oosterland.
Bron: Geboorteakten Oosterland 1811-1905.
Ouders: Willem van As en Neeltje Goudswaard.
Dit huwelijk werd 8 jaar later op Dinsdag 3 Maart 1874 te Zierikzee ontbonden door echtscheiding.

Terug naar de start pagina.
Name: Cornelia van den Houten.
Born: Saturday, September 25, 1824 in Noordwelle.
Occupation: Worker.
Deceased: Thursday, September 15, 1864 in Oosterland at almost 40 years of age.
Parents: Leendert van den Houten and Janna Geleijnse.

Married on Friday, November 1, 1850 in Oosterland with:
Name: Bastiaan Meerman.
Born: Sunday, December 25, 1825 in Oosterland.
Occupation: Carpenter servant, Carpenter.
Deceased: Saturday, June 13, 1908 in Oosterland at 82½ years of age.
Parents: Adriaan Meerman (Occupation: Shopkeeper) and
Klasina Dalebout (Occupation: Maid).

Recognized children:
1. Name: Klasina Meerman.
Born: Saturday, April 29, 1848 in Oosterland.
Deceased: Monday, November 6, 1916 in Rotterdam at 68½ years of age.
Married with:
Name: Willem Hage.

2. Name: Leendert Meerman.
Born: Monday, October 15, 1849 in Oosterland.

                        Cornelia en Bastiaan had 2 children.

1. Name: Janna Meerman.
Born: ± 1858 in Oosterland.
Married on Wednesday, July 26, 1882 in Rotterdam with:
Name: Zeger de Jong.
Born: ± 1856 in Schoonhoven.
Parents: Jacob de Jong and Johanna Maria Kok.
Janna en Zeger devorce on Wednesday, April 22, 1896 in Rotterdam.

2. Name: Cornelis Meerman.
Born: Sunday, June 21, 1863 in Oosterland.
Deceased: Friday, August 4, 1916 in Rotterdam at 53 years of age.
Married on Wednesday, December 8, 1886 in Rotterdam with:
Name: Pieternella Wilhelmina de Vos.
Born: Friday, May 24, 1867 in Rotterdam.
Parents: Jacob de Vos and Janna Jumelet.
Cornelis married on Thursday, August 30, 1894 in Schiedam for thr second time, now with:
Name: Wilhelmina Johanna Schneider.
Born: Wednesday, November 4, 1863 in Delfshaven.
Parents: Pieter Schneider and Wilhelmina Johanna Siebel.

Bastiaan Meerman married 1½ years after the dead of his wife
Cornelia van den Houten on Friday, May 18, 1866 in Oosterland with:
Source: Marriage certificates Oosterland 1811-1922.
Name: Sara van As.
Born: Saturday, October 14, 1826 in Oosterland.
Source: Birth certificates Oosterland 1811-1905.
Parents: Willem van As and Neeltje Goudswaard.
They devorced on Tuesday, March 3, 1874 in Zierikzee.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie