Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: Dinsdag 8 Juli 1823 te Goedereede.
Gedoopt: Zaterdag 12 Juli 1822 te Goedereede.
Beroep: Arbeider, Varensgezel.
Ouders: Teunis van den Houten en Josina Prinsse.

Huwde voor de eerste keer op Woensdag 30 Juli 1845 te Ouddorp met:
Naam: Martijntje Groenleer.
Geboren: Woensdag 12 Februari 1823 te Ouddorp.
Ouders: Dimmen Groenleer (ged. 25 Okt. 1795) en
Jacomijntje Grinwis (geb. 8 Mei 1794).

                        Zij kregen in ieder geval 3 kinderen:

1. Naam: Krijn van den Houten.
Geboren: Woensdag 18 November 1846 te Ouddorp.

2. Naam: Dimmen van den Houten.
Geboren: Vrijdag 26 December 1851 te Ouddorp.

3. Naam: Josina van den Houten.
Geboren: Vrijdag 29 Februari 1856 te Hellevoetsluis.
Huwde op Woensdag 20 Augustus 1902 te Rotterdam met:
Naam: Antonius Robertus Raessen.
Geboren: ± 1867 te Oosterhout.
Ouders: Josephus Raessen en Anna Catharina Koenraad.

Leendert huwde voor de tweede keer op Woensdag 12 Oktober 1859 te Rotterdam met:
Naam: Maria Elizabeth van den Berg.
Geboren: Dinsdag 10 April 1832 te Rotterdam.
Ouders: n.n. en Adriana van den Berg.

                        Ook zij kregen in ieder geval 4 kinderen:

1/4. Naam: Adriana Margaretha van den Houten.
Geboren: ± Maart 1863.
Overleden: Vrijdag 18 November 1864 te Rotterdam slechts 1 jaar en 9 maanden oud.

2/5. Naam: Teunis van den Houten.
Geboren: Donderdag 14 December 1865 te Rotterdam.
Overleden: Zondag 11 Maart 1866 te Rotterdam slechts 3 maanden oud.

3/6. Naam: Teunis Aart van den Houten.
Geboren: Donderdag 5 Augustus 1869 te Rotterdam.

4/7. Naam: Cornelia van den Houten.
Geboren: Dinsdag 27 November 1877 te Rotterdam.
Overleden: Donderdag 31 Januari 1878 te Rotterdam slechts 2 maanden oud.


Na hun huwelijk zijn Leendert en Martijntje in Ouddorp gaan wonen.
Op Maandag 9 Maart 1846 vertrokken ze uit Ouddorp om zich in Goedereede te vestigen
alwaar ze op Donderdag 14 Mei 1846  richting Colijnsplaat vertrokken. Kort daarna zijn ze
toch weer in Ouddorp terug gekomen omdat hun eerste kinderen in Ouddorp zijn geboren.

Leendert en Maria Elizabeth zijn op Woendag 14 Augustus 1878, na een huwelijk van 19
jaar, te Rotterdam gescheiden.

Met dank aan André en Dick van den Houten.

Terug naar de start pagina.
Name: Leendert van den Houten.
Born: Tuesday, July 8, 1823 in Goedereede.
Badtized: Saturday, July 12, 1823 in Goedereede.
Occupation: Workman, Seaman.
Parents: Teunis van den Houten and Jozina Prinsse.

Married for the first time on Wednesday, July 30, 1845 in Ouddorp with:
Name: Martijntje Groenleer.
Born: Wednesday, February 12, 1823 in Ouddorp.
Parents: Dimmen Groenleer (Bapt. Oct. 25, 1795) and
Jacomijntje Grinwis (Born: May 8, 1794).

                        They had at least 3 children:

1. Name: Krijn van den Houten.
Born: Wedensday, November 18, 1846 in Ouddorp.

2. Name: Dimmen van den Houten.
Born: Friday, December 26, 1851 in Ouddorp.

3. Name: Josina van den Houten.
Born: Friday, February 29, 1856 in Hellevoetsluis.
Married on Wednesday, August 20, 1902 in Rotterdam with:
Name: Antonius Robertus Raessen.
Born: ± 1867 in Oosterhout.
Parents: Josephus Raessen and Anna Catharina Koenraad.

Leendert married for the second time on Wednesday, October 12, 1859 in Rotterdam with:
Name: Maria Elizabeth van den Berg.
Born: Tuesday, April 10, 1832 in Rotterdam.
Parents: n.n. and Adriana van den Berg.

                        They also had at least 4 children:

1/4. Name: Adriana Margaretha van den Houten.
Born:: ± March 1863.
Deceased: Friday, November 18, 1864 in Rotterdam only 1 year and 9 months old.

2/5. Name: Teunis van den Houten.
Born: Thursday, December 14, 1865 in Rotterdam.
Deceased: Sunday, March 11, 1866 in Rotterdam only 3 months old.

3/6. Name: Teunis Aart van den Houten.
Born: Thursday, August 5, 1869 in Rotterdam.

4/7. Name: Cornelia van den Houten.
Born: Tuesday, November 27, 1877 in Rotterdam.
Deceased: Thursday, January 31, 1878 in Rotterdam only 2 months old.


After their marrige Leendert and Martijntje lived in Ouddorp.
At Monday, March 9, 1846 they moved from Ouddorp to Goedereede.
On Thursday, May 14, 1846 they moved from Goedereede to Colijnsplaat.
Short after that they moved back to Ouddorp because their first childeren
are born in Ouddorp.

After a marriage of 19 years, Leendert and Maria Elisabeth devorced on Wednesday,
August 14, 1878 in Rotterdam.

Thanks to André en Dick van den Houten.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie