Naam: Johannes van den Houten.
                   Geboren: Dinsdag 14 Januari 1823 te Goedereede, Ned. Hervormd.
                   Beroep: Bouwknecht.
                   Overleden: Donderdag 16 Oktober 1890 te Rotterdam op 67¾ jarige leeftijd.
                   Ouders: Aart van den Houten en Johanna Grinwis.

                   Huwde op Vrijdag 26 November 1852 te Goedereede met:
                   Naam: Lucia Carolina van Someren (ook wel Lucia Carolina van Zomeren).
                   Geboren: Vrijdag 23 November 1832 te Arnhem, Gelderland, Nederlands Hervormd.
                   Overleden: Woensdag 4 Februari 1920 te Rotterdam op 87¼ jarige leeftijd.
                   Ouders: Pieter van Someren en Jacoba Johanna Dirkje van Heeckeren.

                        Zij kregen 11 kinderen:

1. Naam: Johanna van den Houten.
Geboren: Donderdag 12 Mei 1853 te Goedereede.
Overleden: Woensdag 2 Januari 1935 te Melissant op 81½ jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 29 September 1876 te Sommelsdijk met:
Naam: Johannes Robijn.
Geboren: ± 1851 te Dirksland.
Ouders: N.N. en Adriana Robijn.

2. Naam: Pieter van den Houten.
Geboren: Vrijdag 11 Mei 1855 om 14:00 uur in huisnummer 229 te Dirksland.
Getuigen: Machiel van Putten, 53 jaar oud, Avonturier
                 en Pieter van de Gevel, 43 jaar oud, Broodbakker.
Overleden: Zaterdag 12 November 1938 te Nieuwe Tonge op 83½ jarige leeftijd.
Zie foto van zijn laatste rustplaats.
Huwde voor de eerste keer op Vrijdag 2 Mei 1879 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Maatje den Engelsman.
Geboren: ± 1851 te Nieuwe-Tonge.
Ouders: Jaspert den Engelsman en Jacoba Kwaadland.
Huwde
, als weduwnaar van Maatje, voor de tweede keer op Vrijdag 2 Juni 1911
te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Adriana Nelisse.
Geboren: ± 1866 te Nieuwe-Tonge.
Weduwe van Johannis van Heemst.
Ouders: Leendert Nelisse en Klaasje Bette.

3. Naam: Lena van den Houten.
Geboren: Maandag 20 April 1857 te Melissant.
Huwde op Donderdag 1 Augustus 1878 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Marinus de Engelsman.
Geboren: Woensdag 24 Mei 1854 te Nieuwe-Tonge.
Ouders: Jasper(t) den Engelsman en Jacoba Kwaadland.

4. Naam: Maatje van den Houten.
Geboren: Donderdag 17 November 1859 te Herkingen.
Overleden: Woensdag 22 Mei 1861 te Herkingen slechts 1½ jaar oud.

5. Naam: Adriaantje van den Houten.
Geboren: Zaterdag 13 April 1861 te Herkingen.
Overleden: Donderdag 15 December 1921 te Rotterdam op 60¾ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 13 Januari 1886 te Rotterdam met:
Naam: Joannes (Jan) Boslooper.
Geboren: Donderdag 13 Augustus 1863 te Elkersee.
Overleden: Vrijdag 26 Mei 1893 te Kralingen op 29¾ jarige leeftijd.
Ouders: Pieter Boslooper en Maria Bouman.

6. Naam: Maatje van den Houten.
Geboren: Donderdag 29 Oktober 1863 te Herkingen.

7. Naam: Klasina Wilhelmina van den Houten.
Geboren: Vrijdag 23 Juni 1865 om 09:00 uur in huisnummer 270 te Dirksland.
Getuigen: Cornelis Noordijk, 44 jaar oud, Broodbakker
                 en Jan van Dijk, 35 jaar oud, Arbeider.
Huwde op Woensdag 22 Mei 1889 te Rotterdam met:
Naam: Goris de Bruijn.
Geboren: ± 1866 te Lekkerkerk.
Ouders: Cornelis de Bruijn en Hester Oudenaarde.

8. Naam: Elizabeth van den Houten.
Geboren: Dinsdag 4 Februari 1868 om 14:00 uur in huisnummer 270 te Dirksland.
Getuigen: Derk Jan Zandt, 43 jaar oud, Kantoorbediende
                 en Adrianus Overbeeke, 45 jaar oud, Horlogemaker.

9. Naam: Aart van den Houten.
Geboren: Maandag 7 Maart 1870 om 01:00 uur in huisnummer 270 te Dirksland.
Getuigen: Pieter Riedijk, 55 jaar oud, Arbeider
                 en Jacob van Loo, 50 jaar oud.
Getuigen verklaarden dat vader Johannes niet kan schrijven of tekenen omdat hij
dat nooit geleerd heeft.
Huwde met:
Naam: Frederika Laurentia Theodora Bosgard.
Geboren: Dinsdag 1 December 1868 te Rotterdam.

10. Naam: Jacob van den Houten.
Geboren: Dinsdag 23 Juli 1872 om 10:00 uur in huisnummer 270 te Dirksland.
Overleden: Zondag 19 Maart 1876 te Melissant slechts 3½ jaar oud.

11. Naam: Gerbrand van den Houten.
Geboren: Woensdag 6 Mei 1874 te Melissant.
Huwde met:
Naam: Adriana Zwijnenburg.
Geboren: Donderdag 9 November 1876 te Hillegersberg.

Bronnen: Dirksland geboorten 1851 - 1860.
                Dirksland geboorten 1861 - 1870.
                Dirksland geboorten 1871 - 1880.
                Bevolkingsregister Dirksland 1850 - 1861.Op de geboorteaktes verklaren de getuigen dat de vader niet kan schrijven of
tekenen als zulks niet geleerd hebbende.

Johannes en Lucia kwamen op Zaterdag 20 Januari 1855, vanuit Goedereede,
in Dirksland wonen. Op Dinsdag 3 Maart 1857 verlieten ze Dirksland en gingen
naar Melissant.Klik op de foto's voor de uitvergroting.
Deze foto's zijn genomen te Melissant, ter hoogte van de Pieterstraat.
Vroeger waren daar moestuinen, "hoven"zoals men dat hier op Flakkee noemt.
Op deze plek is sinds kort het wijksteunpunt Vollenhoven geopend.
Dit is een nieuwbouwcomplex, een dienstencentrum op het gebied van wonen en welzijn.
Met o.a. een internetcafé voor ouderen, Rabobank etc.

Met dank aan Els van Wageningen.

Terug naar de start pagina.
                   Name: Johannes van den Houten.
                   Born: Tuesday, January 14, 1823 in Goedereede, Dutch Protestant.
                   Occupation: Workman.
                   Deceased: Thursday, October 16, 1890 in Rotterdam at 67¾ years of age.
                   Parents: Aart van den Houten and Johanna Grinwis.

                   Married on Friday, November 26, 1852 in Goedereede with:
                   Name: Lucia Carolina van Someren (also Lucia Carolina van Zomeren).
                   Born: Friday, November 23, 1832 in Arnhem, Gelderland, Dutch Protestant.
                   Deceased: Wednesday, February 4, 1920 in Rotterdam at 87¼ years of age.
                   Parents: Pieter van Someren and Jacoba Johanna Dirkje van Heeckeren.

                        They had 11 children:

1. Name: Johanna van den Houten.
Born: Thursday, May 12, 1853 in Goedereede.
Deceased: Wednesday, January 2, 1935 in Melissant at 81½ years of age.
Married on Friday, September 29, 1876 in Sommelsdijk with:
Name: Johannes Robijn.
Born: ± 1851 in Dirksland.
Parents: N.N. and Adriana Robijn.

2. Name: Pieter van den Houten.
Born: Friday, May 11, 1855 at 14:00 hrs. in housenumber 229 in Dirksland.
Witnesses: Machiel van Putten, 53 years old, Adventurer
                 and Pieter van de Gevel, 43 years old, Bakker.
Deceased: Saturday, November 12, 1938 in Nieuwe Tonge at 83½ years of age.
See picture of his last resting place.
Married for the first time on Friday, May 2, 1879 in Nieuwe-Tonge with:
Naam: Maatje den Engelsman.
Born: ± 1851 in Nieuwe-Tonge.
Parents: Jaspert den Engelsman and Jacoba Kwaadland.
Married, as widower of Maatje, for the second time on Friday, June 2, 1911
in Nieuwe-Tonge with:
Name: Adriana Nelisse.
Born: ± 1866 in Nieuwe-Tonge.
Widow of Johannis van Heemst.
Parents: Leendert Nelisse and Klaasje Bette.

3. Name: Lena van den Houten.
Born: Monday, April 20, 1857 in Melissant.
Married on Thursday, August 1, 1878 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Marinus de Engelsman.
Born: Wednesday, May 24, 1854 in Nieuwe-Tonge.
Parents: Jasper(t) den Engelsman and Jacoba Kwaadland.

4. Name: Maatje van den Houten.
Born: Thursday, November 17, 1859 in Herkingen.
Deceased: Wednesday, May 22, 1861 in Herkingen only 1½ years old.

5. Name: Adriaantje van den Houten.
Born: Saturday, April 13, 1861 in Herkingen.
Deceased: Thursday, December 15, 1921 in Rotterdam at 60¾ years of age.
Married on Wednesday, January 13, 1886 in Rotterdam with:
Name: Joannes (Jan) Boslooper.
Born: Thursday, August 13, 1863 in Elkersee.
Deceased: Friday, May 26, 1893 in Kralingen at 29¾ years of age.
Parents: Pieter Boslooper and Maria Bouman.

6. Name: Maatje van den Houten.
Born: Thursday, October 29, 1863 in Herkingen.

7. Name: Klasina Wilhelmina van den Houten.
Born: Friday, June 23, 1865 at 09:00 hrs. in housenumber 270 in Dirksland.
Witnesses: Cornelis Noordijk, 44 years old, Bakker
                  and Jan van Dijk, 35 years old, Worker.
Married on Wednesday, May 22, 1889 in Rotterdam with:
Name: Goris de Bruijn.
Born: ± 1866 in Lekkerkerk.
Parents: Cornelis de Bruijn and Hester Oudenaarde.

8. Name: Elizabeth van den Houten.
Born: Tuesday, February 4, 1868 at 14:00 hrs. in housenumber 270 in Dirksland.
Witnesses: Derk Jan Zandt, 43 years old, Clerk
                   and Adrianus Overbeeke, 45 years old, Watchmaker.

9. Name: Aart van den Houten.
Born: Monday, march 7, 1870 at 01:00 hrs. in housenumber 270 in Dirksland.
Witnesses: Pieter Riedijk, 55 years old, Worker
                  and Jacob van Loo, 50 years old.
Witnesses clarify that father Johannes cannot write or sign, because he has
never learned to write.
Married with:
Name: Frederika Laurentia Theodora Bosgard.
Born: Tuesday, December 1, 1868 in Rotterdam.

10. Name: Jacob van den Houten.
Born: Tuesday, July 23, 1872 at 10:00 hrs. in housenumber 270 in Dirksland.
Deceased: Sunday, March 19, 1876 in Melissant only 3½ years old.

11. Name: Gerbrand van den Houten.
Born: Wednesday, May 6, 1874 in Melissant.
Married with:
Name: Adriana Zwijnenburg.
Born: Thursday, November 9, 1876 in Hillegersberg.

Sources of information: Dirksland births 1851 - 1860.
                                       Dirksland births 1861 - 1870.
                                       Dirksland births 1871 - 1880.
                                       Registry Office Dirksland 1850 - 1861.On the birth certificates the witnesses clarify that the father can not write or
sign because he never learned to write.

Johannes and Lucia came from Goedereede to Dirksland on Saturday,
January 20, 1855. At Tuesday, March 3, 1857 they moved to Melissant.Johannes and Lucia, click on picture for enlargement.

Thanks to Els van Wageningen.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie