Naam: Jacomijntje (Jacomina) van den Houten.
Geboren: Zaterdag 6 Mei 1820 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Woensdag 21 Mei 1873 te Nieuwe-Tonge op 53 jarige leeftijd.
Ouders: Jacob van den Houten en Cornelia Steenbak.

Huwde op Zondag 14 November 1841 te Nieuwe-Tonge met:
Bron: Huwelijksakte Nieuwe-Tonge.
Naam: Pieter Noteboom.
Geboren: Maandag 30 Juni 1817 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Zaterdag 31 Maart 1860 te Nieuwe-Tonge op 42¾ jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis Noteboom en Cornelia Overdijke.

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Cornelis van den Houten --> Cornelis Noteboom.
Geboren: Donderdag 23 September 1841 te Nieuwe-Tonge.
Geboren als van den Houten, bij huwelijk ouders erkend door Pieter Noteboom.
Overleden: Donderdag 7 Mei 1914 te Nieuwe-Tonge op 72½ jarige leeftijd.
Huwde op Donderdag 1 Juni 1865 te Nieuwe-Tonge met:
Bron: Huwelijksakte Nieuwe-Tonge.
Naam: Annetje van der Kroon.
Geboren: Zaterdag 27 Februari 1841 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Donderdag 29 Oktober 1874 te Nieuwe-Tonge op 33¾ jarige leeftijd.
Ouders: Arend van der Kroon en Anna Hartman.
Cornelis huwde op Vrijdag 29 Januari 1875 te Nieuwe-Tonge voor de tweede keer, nu met:
Bron: Huwelijksakte Nieuwe-Tonge.
Naam: Lijntje Dubbeld.
Geboren: Woensdag 1 September 1847 te Middelharnis.
Ouders: Machiel Dubbeld en Cornelia van den Nieuwendijk.
Cornelis en Lijntje zijn op Maandag 26 Oktober 1885 te Rotterdam gescheiden.

2. Naam: Jacob Noteboom.
Geboren: Vrijdag 21 April 1843 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Zaterdag 21 Maart 1908 te Nieuwe-Tonge op 64¾ jarige leeftijd.
Huwde op Donderdag 30 Januari 1868 te Nieuwe-Tonge met:
Bron: Huwelijksakte Nieuwe-Tonge.
Naam: Lijntje Hogchum. (Hogehum)
Geboren: Maandag 18 November 1844 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Zondag 11 Januari 1925 te Nieuwe-Tonge op 80 jarige leeftijd.
Ouders: Hendrik Hogchum en Maria Koekkoek.

3. Naam: Jan Noteboom.
Geboren: Donderdag 18 December 1845 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Woensdag 29 December 1869 te Nieuwe-Tonge op 24 jarige leeftijd.
Niet gehuwd.

4. Naam: Cornelia Noteboom.
Geboren: Maandag 21 Mei 1849 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Donderdag 26 November 1914 te Melissant op 65½ jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 30 April 1869 te Nieuwe-Tonge met:
Bron: Huwelijksakte Nieuwe-Tonge.
Naam: Jacobus Koppenaal.
Geboren: Woensdag 4 Maart 1846 te Nieuwe-Tonge.
Ouders: Teunis Koppenaal en Johanna Holleman.

5. Naam: Marinus Noteboom.
Geboren: Dinsdag 1 Februari 1853 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Donderdag 18 November 1909 te Nieuwe-Tonge op 56¾ jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 16 Februari 1877 te Nieuwe-Tonge met:
Bron: Huwelijksakte Nieuwe-Tonge.
Naam: Adriana Breur.
Geboren: Zondag 23 Oktober 1859 te Herkingen.
Overleden: Vrijdag 17 April 1925 te Nieuwe-Tonge op 65½ jarige leeftijd.
Ouders: Johannis Jacob Breur en Maatje Goemaat.
Voogd bruid: Pieter Kalle; toeziend voogd Jan Goemaat.

6. Naam: Pieter Noteboom.
Geboren: Zaterdag 14 Maart 1857 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Zaterdag 4 December 1858 te Nieuwe-Tonge slechts 9 maanden oud.

Terug naar de start pagina.
Name: Jacomijntje (Jacomina) van den Houten.
Born: Saturday, May 6, 1820 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Wednesday, May 21, 1873 in Nieuwe-Tonge at 53 years of age.
Parents: Jacob van den Houten and Cornelia Steenbak.

Married on Sunday, November 14, 1841 in Nieuwe-Tonge with:
Source: Marriage certificate Nieuwe-Tonge.
Name: Pieter Noteboom.
Born: Monday, June 30, 1817 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Saturday, March 31, 1860 in Nieuwe-Tonge at 42¾ years of age.
Parents: Cornelis Noteboom and Cornelia Overdijke.

                        They had 6 children:

1. Name: Cornelis van den Houten --> Cornelis Noteboom.
Born: Thursday, September 23, 1841 in Nieuwe-Tonge.
Born as van den Houten, by marriage of his parents recognized by Pieter Noteboom.
Deceased: Thursday, May 7, 1914 in Nieuwe-Tonge at 72½ years of age.
Married on Thursday, June 1, 1865 in Nieuwe-Tonge with:
Source: Marriage certificate Nieuwe-Tonge.
Name: Annetje van der Kroon.
Born: Saturday, February 27, 1841 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Thursday, October 29, 1874 in Nieuwe-Tonge at 33¾ years of age.
Parends: Arend van der Kroon and Anna Hartman.
Cornelis married on Friday, January 29, 1875 in Nieuwe-Tonge for the second time, now with:
Source: Marriage certificate Nieuwe-Tonge.
Name: Lijntje Dubbeld.
Born: Wednesday, September 1, 1847 in Middelharnis.
Parents: Machiel Dubbeld and Cornelia van den Nieuwendijk.
Cornelis and Lijntje are deforced on Monday, October 26, 1885 in Rotterdam.

2. Name: Jacob Noteboom.
Born: Friday, April 21, 1843 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Saturday, March 21, 1908 in Nieuwe-Tonge at 64¾ years of age.
Married on Thursday, January 30, 1868 in Nieuwe-Tonge with:
Source: Marriage certificate Nieuwe-Tonge.
Name: Lijntje Hogchum. (Hogehum)
Born: Monday, November 18, 1844 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Sunday, January 11, 1925 in Nieuwe-Tonge at 80 years of age.
Parents: Hendrik Hogchum and Maria Koekkoek.

3. Name: Jan Noteboom.
Born: Thursday, December 18, 1845 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Wednesday, December 29, 1869 in Nieuwe-Tonge at 24 years of age.
Not married.

4. Name: Cornelia Noteboom.
Born: Monday, May 21, 1849 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Thursday, November 26, 1914 in Melissant at 65½ years of age.
Married on Friday, April 30, 1869 in Nieuwe-Tonge with:
Source: Marriage certificate Nieuwe-Tonge.
Name: Jacobus Koppenaal.
Born: Wednesday, March 4, 1846 in Nieuwe-Tonge.
Parents: Teunis Koppenaal and Johanna Holleman.

5. Name: Marinus Noteboom.
Born: Tuesday, February 1, 1853 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Thursday, November 18, 1909 in Nieuwe-Tonge at 56¾ years of age.
Married on Friday, February 16, 1877 in Nieuwe-Tonge with:
Source: Marriage certificate Nieuwe-Tonge.
Name: Adriana Breur.
Born: Sunday, October 23, 1859 in Herkingen.
Deceased: Friday, April 17, 1925 in Nieuwe-Tonge at 65½ years of age.
Parents: Johannis Jacob Breur and Maatje Goemaat.
Guardian bride: Pieter Kalle; Taking care guardian Jan Goemaat.

6. Name: Pieter Noteboom.
Born: Saturday, March 14, 1857 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Saturday, December 4, 1858 in Nieuwe-Tonge only 9 months old.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie