Naam: Leentje van den Houten.
Geboren: Maandag 20 November 1820 te Goedereede.
Beroep: Dagloonster.
Overleden: Donderdag 8 September 1859 om 15:00 uur te Zevenbergen op 38¾ jarige
leeftijd, 10 uur na de geboorte van haar laatste kind.
Zie scan van overlijdensakte.
Ouders: Willem van den Houten en Anna van Heest.

Huwde op Zaterdag 24 November 1849 te Klundert met:
Naam: Wouter Tholenaars.
Geboren: Dinsdag 8 Januari 1828 te Zevenbergen.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zondag 17 Juli 1910 om 13:30 uur te Zevenbergen op 82½ jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Ouders: Joost Tholenaars (arbeider) en Bastiaantje de Neef (arbeidster).

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Johannes Tholenaars.
Geboren: Vrijdag 21 December 1849 om 07:00 uur in huisnummer 361 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Getuigen: Adriaan Dijkers, 45 jaar oud, metselaar en
                 Cornelis van Rijen, 29 jaar oud, arbeider.
Overleden: Donderdag 3 Juni 1858 om 12:00 uur te Zevenbergen op 8½ jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

2. Naam: Bastiaantje Tholenaars (meisje).
Geboren: Dinsdag 4 Maart 1851 om 08:00 uur in huisnummer 361 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Vrijdag 4 Augustus 1939 te Schiebroek op 88½ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 9 Februari 1876 te Rotterdam met:
Naam: Hermanus de Graaf.
Geboren: ± 1848 te Apeldoorn.
Ouders: Berend de Graaf en Antje Huisman.

3. Naam: Johanna Tholenaars.
Geboren: Zondag 19 Juni 1853 om 05:00 uur in huisnummer 361 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Donderdag 15 September 1853 om 03:00 uur te Zevenbergen,
slechts 12½ week oud.
Zie scan van overlijdensakte.

4. Naam: Willem Tholenaars.
Geboren: Vrijdag 28 Juli 1854 om 19:00 uur in huisnummer 361 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Woensdag 2 Juni 1858 om 13:00 uur te Zevenbergen op bijna 4 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

5. Naam: Joost Tholenaars.
Geboren: Donderdag 1 Oktober 1857 om 01:00 uur in huisnummer 361 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Dinsdag 11 September 1860 om 08:00 uur te Zevenbergen op bijna 3 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

6. Naam: Leentje Tholenaars.
Geboren: Donderdag 8 September 1859 om 05:00 uur in huisnummer 361 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Zondag 6 November 1859 om 05:00 uur te Zevenbergen slechts 7 weken oud.
Zie scan van overlijdensakte.
10 uur na haar geboorte overleed haar moeder in het kraambed.

Terug naar de start pagina.
Name: Leentje van den Houten.
Born: Monday, November 20, 1820 in Goedereede.
Occupation: Worker by day.
Deceased: Thursday, September 8, 1859 at 15:00 hrs. in Zevenbergen at 38¾ years of age,
10 hours after the birth of her last child.
See scan of death certificate.
Parents: Willem van den Houten and Anna van Heest.

Married on Saturday, November 24, 1849 in Klundert with:
Name: Wouter Tholenaars.
Born: Tuesday, January 8, 1828 in Zevenbergen.
Occupation: Worker.
Deceased: Sunday, July 17, 1910 at 13:30 hrs. in Zevenbergen at 82½ years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Joost Tholenaars (Worker) and Bastiaantje de Neef (Worker).

                        They had 6 children:

1. Name: Johannes Tholenaars.
Born: Friday, December 21, 1849 at 07:00 hrs. in housenumber 361 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Witnesses: Adriaan Dijkers, 45 years old, Bricklayer and
                  Cornelis van Rijen, 29 years old, Worker.
Deceased: Thursday, June 3, 1858 at 12:00 hrs. in Zevenbergen at 8½ years of age.
See scan of death certificate.

2. Name: Bastiaantje Tholenaars (girl).
Born: Tuesday, March 4, 1851 at 08:00 hrs. in housenumber 361 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Friday, August 4, 1939 in Schiebroek at 88½ years of age.
Married on Wednesday, February 9, 1876 in Rotterdam with:
Name: Hermanus de Graaf.
Born: ± 1848 in Apeldoorn.
Parents: Berend de Graaf and Antje Huisman.

3. Name: Johanna Tholenaars.
Born: Sunday, June 19, 1853 at 05:00 hrs. in housenumber 361 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Thursday, September 15, 1853 at 03:00 hrs. in Zevenbergen,
only 12½ weeks old.
See scan of death certificate.

4. Name: Willem Tholenaars.
Born: Friday, July 28, 1854 et 19:00 hrs. in housenumber 361 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Wednesday, June 2, 1858 at 13:00 hrs. in Zevenbergen at almost 4 years of age.
See scan of death certificate.

5. Name: Joost Tholenaars.
Born: Thursday, October 1, 1857 at 01:00 hrs. in housenumber 361 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Tuesday, September 11, 1860 at 08:00 hrs. in Zevenbergen at almost 3 years of age.
See scan of death certificate.

6. Name: Leentje Tholenaars.
Born: Thursday, September 8, 1859 at 05:00 hrs. in housenumber 361 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Sunday, November 6, 1859 at 05:00 hrs. in Zevenbergen only 7 weeks old.
See scan of death certificate.
10 hours after her birth her mother died.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie