Naam: Jacob van den Houten.
Geboren: Zondag 20 September 1818 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider / Melkboer.
Overleden: Vrijdag 15 November 1895 te Ouwerkerk op 77 jarige leeftijd.
Ouders: Maarten van den Houten en Adriana (Adriaantje) Stoutjesdijk.

Huwde op Zaterdag 20 November 1841 te Kerkwerve met:
Naam: Dina van Westenbrugge.
Geboren: Dinsdag 1 Augustus 1820 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstmeid, Arbeidster.
Overleden: Zondag 20 Januari 1901 te Ouwerkerk op 80½ jarige leeftijd.
Ouders: Pieter van Westenbrugge en Anna Barbara Hazebroek.

                        Zij kregen 12 kinderen:

1. Naam: Adriaantje van den Houten.
Geboren: Donderdag 16 December 1841 te Kerkwerve.
Overleden: Dinsdag 25 Januari 1842 te Kerkwerve slechts 40 dagen oud.

2. Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Zondag 2 April 1843 te Kerkwerve.
Overleden: Zaterdag 22 April 1843 te Kerkwerve slechts 20 dagen oud.

3. Naam: Pieter van den Houten.
Geboren: Zaterdag 8 Juni 1844 te Kerkwerve.
Beroep: Veldarbeider.
Overleden: Zaterdag 21 November 1914 te Ouwerkerk op 70½ jarige leeftijd.

4. Naam: Adriana van den Houten.
Geboren: Zaterdag 17 Mei 1845 te Kerkwerve.
Overleden: Woensdag 1 Januari 1908 te Dreischor op 62½ jarige leeftijd.

5. Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: (geschat) ± 1847.
Overleden: Maandag 21 Mei 1849 te Kerkwerve op ongeveer 2 jarige leeftijd.

6. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Donderdag 31 Augustus 1848 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zaterdag 8 Oktober 1938 te 's Gravenhage (Den Haag) op 90 jarige leeftijd.

7. Naam: Anna van den Houten.
Geboren: Donderdag 8 November 1849 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeidster / Dienstbode.
Overleden: Woensdag 13 Januari 1932 te Zierikzee op 82 jarige leeftijd.

8. Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Vrijdag 13 Februari 1852 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Woensdag 9 Mei 1923 te Nieuwerkerk op 71¼ jarige leeftijd.

9. Naam: Janna Maria van den Houten.
Geboren: Vrijdag 26 Januari 1855 te Kerkwerve.
Overleden: Maandag 17 September 1855 te Kerkwerve slechts 8 maanden oud.

10. Naam: Johanna van den Houten.
Geboren: Zondag 24 Februari 1856 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstbode.
Huwde op Vrijdag 11 Mei 1877 te Ouwerkerk met:
Naam: Dingeman Barbier.
Geboren: ± 1851 te Zierikzee.
Beroep: Timmerman.
Ouders: Jacobus Karel Barbier ( Beroep: Timmerman) en Johanna Timmermans.

11. Naam: Janna van den Houten.
Geboren: Dinsdag 29 Maart 1859 te Ouwerkerk.
Janna kreeg op bijna 17 jarige leeftijd dochter:
Naam: Klara Jacoba van den Houten.
Geboren: Donderdag 17 Februari 1876 te Zierikzee.
Op Woensdag 22 Augustus 1883 huwde Janna te Den Haag met:
Naam: Hendrik Klomp.

12. Naam: Dina Jacoba van den Houten.
Geboren: Zondag 21 Augustus 1864 te Kerkwerve.

Terug naar de start pagina.
Name: Jacob van den Houten.
Born: September 20, 1818 in Kerkwerve.
Occupation: Worker / Milkman.
Deceased: November 15, 1895 in Ouwerkerk at 77 years of age.
Parents: Maarten van den Houten and Adriana (Adriaantje) Stoutjesdijk.

Married on Saturday, November 20, 1841 in Kerkwerve with:
Name: Dina van Westenbrugge.
Born: Tuesday, August 1, 1820 in Kerkwerve.
Occupation: Maid, Worker.
Deceased: Sunday, January 20, 1901 in Ouwerkerk at 80½ years of age.
Parents: Pieter van Westenbrugge and Anna Barbara Hazebroek.

                        They had 12 children:

1. Name: Adriaantje van den Houten.
Born: Thursday, December 16, 1841 in Kerkwerve.
Deceased: Tuesday, January 25, 1842 in Kerkwerve only 40 days old.

2. Name: Maarten van den Houten.
Born: Sunday, April 2, 1843 in Kerkwerve.
Deceased: Saturday, April 22, 1843 in Kerkwerve only 20 days old.

3. Name: Pieter van den Houten.
Born: Saturday, June 8, 1844 in Kerkwerve.
Occupation: Farmworker.
Deceased: Saturday, November 21, 1914 in Ouwerkerk at 70½  years of age.

4. Name: Adriana van den Houten.
Born: Saturday, May 17, 1845 in Kerkwerve.
Deceased: Wednesday, January 1, 1908 in Dreischor at 62½ years of age.

5. Name: Maarten van den Houten.
Born: (about) ± 1847.
Deceased: Monday, May 21, 1849 in Kerkwerve about 2 years old.

6. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Thursday, August 31, 1848 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Daturday, October 8, 1938 in 's Gravenhage (Den Haag) at 90 years of age.

7. Naam: Anna van den Houten.
Born: Thursday, November 8, 1849 in Kerkwerve.
Occupation: Worker / Maid.
Deceased: Wednesday, January 13, 1932 in Zierikzee at 82 years of age.

8. Name: Maarten van den Houten.
Born: Friday, February 13, 1852 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Wednesday, May 9, 1923 in Nieuwerkerk at 71¼ years of age

9. Name: Janna Maria van den Houten.
Born: Friday, January 26, 1855 in Kerkwerve.
Deceased: Monday, September 17, 1855 in Kerkwerve only 8 months old.

10. Name: Johanna van den Houten.
Born: Sunday, Februari 24, 1856 in Kerkwerve.
Occupation: Maid.
Married on Friday, May 11, 1877 in Ouwerkerk with:
Name: Dingeman Barbier.
Born: ± 1851 in Zierikzee.
Occupation: Carpenter.
Parents: Jacobus Karel Barbier (Occupation: Carpenter) and Johanna Timmermans.

11. Name: Janna van den Houten.
Born: Tuesday, March 29 , 1859 in Ouwerkerk.
Janna had before her 17th a daughter:
Name: Klara Jacoba van den Houten.
Born: Thursday, February 17, 1876 in Zierikzee.
Janna married on Wednesday, August 22, 1883 in Den Haag with:
Name: Hendrik Klomp.

12. Name: Dina Jacoba van den Houten.
Born: Sunday, August 21, 1864 in Kerkwerve.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie