Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Vrijdag 16 Mei 1817 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Donderdag 3 Februari 1881 te Zierikzee op 63¾ jarige leeftijd.
Ouders: Maarten van den Houten en Adriana (Adriaantje) Stoutjesdijk.

Huwde op Maandag 27 Juli 1835 te Kerkwerve voor de eerste keer met:
Naam: Geertje Natte.
Geboren: Zondag 12 April 1812 te Duivendijke.
Beroep: Dienstmeid.
Overleden: Donderdag 4 April 1850 te Kerkwerve op bijna 38 jarige leeftijd.
Ouders: Florus Natte en Stoffelina Swagers (Beroep: Arbeidster).

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Zaterdag 7 November 1835 te Kerkwerve.
Overleden: Donderdag 3 Augustus 1837 te Kerkwerve slechts 1¾ jaar oud.

2. Naam: Stoffelina van den Houten.
Geboren: Zaterdag 22 Oktober 1836 te Kerkwerve.
Overleden: Dinsdag 9 Mei 1843 te Kerkwerve slechts 6½ jaar oud.

3. Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Vrijdag 31 Mei 1839 te Zierikzee.
Overleden: Zaterdag 1 April 1905 op bijna 66 jarige leeftijd.

4. Naam: Adriaantje van den Houten.
Geboren: Woensdag 17 November 1841 te Zierikzee.
Beroep: Dienstbode.
Huwde op Woensdag 30 December 1863 te Elkerzee met:
Naam: Bartel van de Panne.
Geboren: ± 1840 te Elkerzee.
Beroep: Stamper.
Ouders: Jan Izaakse van de Panne en Janna van Strien.

5. Naam: Stoffelina van den Houten.
Geboren: Donderdag 23 Januari 1845 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstbode.
Huwde op Zaterdag 23 Maart 1872 te Ouwerkerk met:
Bron: Huwelijksakten Ouwerkerk 1811-1922.
Naam: Pieter Boogerd / Boogaard.
Geboren: Donderdag 1 Augustus 1844 te Ouwerkerk.
Beroep: Arbeider.
Ouders: Cornelus Boogerd en Elizabeth Vijverberg (beroep: Arbeidster).

6. Naam: Florus (Floris) van den Houten.
Geboren: Dinsdag 5 Oktober 1847 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider, Gemeente werkman.
Overleden: Dinsdag 14 Augustus 1928 te Zierikzee op bijna 81 jarige leeftijd.

         Cornelis huwde op Woensdag 12 Juni 1850 te Kerkwerve voor de tweede keer, nu met:
         Naam: Neeltje Krabbe.
         Geboren: Vrijdag 3 Februari 1826 te Kerkwerve.
         Beroep: Dienstmeid, Landbouwster, Koehoudster.
         Overleden: Zondag 15 Mei 1898 te Zierikzee op ruim 72 jarige leeftijd.
         Ouders: Aalbregt Krabbe en Jacomijntje Verboom.

                        Zij kregen 9 kinderen:

1/7. Naam: Cornelis (Kornelis) van den Houten.
Geboren: Vrijdag 5 December 1851 te Kerkwerve.
Overleden: Vrijdag 9 November 1877 te Zierikzee op bijna 26 jarige leeftijd.
Bleef ongehuwd.

2/8. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Vrijdag 12 Mei 1854 te Zierikzee.
Overleden: Zondag 13 Oktober 1929 te Zierikzee op 75½ jarige leeftijd.

3/9. Naam: Dingeman van den Houten.
Geboren: Zondag 1 Februari 1857 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider, Commisionair.
Overleden: Woensdag 15 Okober 1919 te Zierikzee op 62½ jarige leeftijd.
Huwde 3 keer.

4/10. Naam: Jan Jacobus van den Houten.
Geboren: Zaterdag 2 April 1859 te Kerkwerve.
Beroep: Landbouwer, Kastelijn, Herbergier.
Jan was vermoedelijk de bedenker van de naam van het cafe De Gekroonde Suikerbiet op
Nieuwe Haven 141 te Zierikzee.
Thans heet het cafe cafe de biet, zie hier de geschiedenis van het cafe.
Overleden: Dinsdag 13 Juli 1909 te Zierikzee op ruim 50 jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 20 Maart 1889 te Zierikzee met:
Naam: Paulina van de(n) Ende.
Geboren: Zondag 31 Juli 1864 te Zierikzee.
Ouders: Huibregt van den Ende (van beroep: Zeilmaker) en Paulina van Hiele.

5/11. Naam: Jacomijna van den Houten.
Geboren: Vrijdag 16 Augustus 1861 te Zierikzee.
Beroep: Particuliere, Dienstbode.
Overleden: Vrijdag 10 Augustus 1951 te Zierikzee op bijna 90 jarige leeftijd.

6/12. Naam: Johanna Krina van den Houten.
Geboren: Donderdag 31 December 1863 te Zierikzee.
Beroep: Particuliere.
Overleden: Zondag 1 Februari 1953 op 89 jarige leeftijd tijdens de watersnoodramp
van 1 Februari 1953, zie lijst met namen van de slachtoffers.

7/13. Naam: Jacob van den Houten.
Geboren: Dinsdag 6 Maart 1866 te Zierikzee.
Overleden: Zondag 18 Maart 1866 te Zierikzee slechts 12 dagen oud.

8/14. Naam: Neeltje van den Houten.
Geboren: Vrijdag 21 Juni 1867 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 23 Maart 1915 te Heerlen op 47¾ jarige leeftijd.

9/15. Naam: Levenloos van den Houten (jongetje).
Geboren: Vrijdag 15 December 1871 te Zierikzee.
Overleden: Vrijdag 15 December 1871 te Zierikzee.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.

Terug naar de start pagina.
Name: Cornelis van den Houten.
Born: May 16, 1817 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: February 3, 1881 in Zierikzee at 63¾ years of age.
Parents: Maarten van den Houten and Adriana (Adriaantje) Stoutjesdijk.

Married on Monday July 27, 1835 in Kerkwerve for the first time with:
Name: Geertje Natte.
Born: Sunday, April 12, 1812 in Duivendijke.
Occupation: Maid.
Deceased: Thursday, April 4, 1850 in Kerkwerve at almost 38 years of age.
Parents: Florus Natte and Stoffelina Swagers (Occupation: Worker).

                        They had 6 children:

1. Name: Maarten van den Houten.
Born: Saturday, November 7, 1835 in Kerkwerve.
Deceased: Thursday, August 3, 1837 in Kerkwerve only 1¾ year old.

2. Name: Stoffelina van den Houten.
Born: Saturday, October 22, 1836 in Kerkwerve.
Deceased: Tuesday, May 9, 1843 in Kerkwerve only 6½ years old.

3. Name: Maarten van den Houten.
Born: Friday, May 31, 1839 in Zierikzee.
Deceased: Saturday, April 1, 1905 at almost 66 years of age.

4. Name: Adriaantje van den Houten.
Born: Wednesday, November 17 1841 in Zierikzee.
Occupation: Maid.
Married on Wednesday, December 30, 1863 in Elkerzee with:
Name: Bartel van de Panne.
Born: ± 1840 in Elkerzee.
Occupation: Stamper.
Parents: Jan Izaakse van de Panne and Janna van Strien.

5. Name: Stoffelina van den Houten.
Born: Thursday, January 23, 1845 in Kerkwerve.
Occupation: Servant.
Married on Saturday, March 23, 1872 in Ouwerkerk with:
Source: Marriage crtificates Ouwerkerk 1811-1922.
Name: Pieter Boogerd / Boogaard.
Born: Thurstday, August 1, 1844 in Ouwerkerk.
Occupation: Worker.
Parents: Cornelus Boogerd and Elizabeth Vijverberg (occupation: Worker).

6. Name: Florus (Floris) van den Houten.
Born: Tuesday, October 5, 1847 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Tuesday, August 14, 1928 in Zierikzee at almost 81 years of age.

         Cornelis married on Wednesday, June 12, 1850 in Kerkwerve for the second time,
         now with:
         Name: Neeltje Krabbe.
         Born: Friday, February 3, 1826 in Kerkwerve.
         Occupation: Maid, Farmer.
         Deceased: Sunday, May 15, 1898 in Zierikzee at 72 years of age.
         Parents: Aalbregt Krabbe and Jacomijntje Verboom.

                        They had 9 children:

1/7. Name: Cornelis (Kornelis) van den Houten.
Born: Friday, December 5, 1851 in Kerkwerve.
Deceased: Friday, November 9, 1877 in Zierikzee at almost 26 years of age.
Never maried.

2/8. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Friday, May 12, 1854 in Zierikzee.
Deceased: Sunday, October 13, 1929 in Zierikzee at 75½ years of age.

3/9. Name: Dingeman van den Houten.
Born: Sunday, February 1, 1857 in Kerkwerve.
Occupation: Worker, Broker.
Deceased: Wednesday, October 15, 1919 in Zierikzee at 62½ years old.
Married 3 times.

4/10. Name: Jan Jacobus van den Houten.
Born: Saturday, April 2, 1859 in Kerkwerve.
Occupation: Farmer, Innkeeper.
Deceased: Tuesday, July 13, 1909 in Zierikzee at 50 years of age.
Married on Wednesday, March 20, 1889 in Zierikzee with:
Name: Paulina van de(n) Ende.
Born on Sunday, July 31, 1864 in Zierikzee.
Parents: Huibregt van den Ende (Occupation: Sailmaker) and Paulina van Hiele.

5/11. Name: Jacomijna van den Houten.
Born: Friday, August 16, 1861 in Zierikzee.
Occupation: Maid.
Deceased: Friday, August 10, 1951 in Zierikzee at almost 90 years of age.

6/12. Name: Johanna Krina van den Houten.
Born: Thursday, December 31, 1863 in Zierikzee.
Occupation: Maid.
Deceased: Sunday, February 1, 1953 at 89 years of age during the flood of February 1,
1953 see the list of names of the victims.

7/13. Name: Jacob van den Houten.
Born: Tuesday, March 6, 1866 in Zierikzee.
Deceased: Sunday, March 18, 1866 in Zierikzee only 12 days old.

8/14. Name: Neeltje van den Houten.
Born: Friday, June 21, 1867 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, March 23, 1915 in Heerlen at 47¾ years of age.

9/15. Name: Stillborn van den Houten (boy).
Born: Friday, December 15, 1871 te Zierikzee.
Deceased: Friday, December 15, 1871 te Zierikzee.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie