Naam: Jozua (Josué) van den Houten.
Geboren: Dinsdag 12 Januari 1813 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zaterdag 26 Januari 1889 te Zierikzee op 76 jarige leeftijd.
Ouders: Maarten van den Houten en Adriana (Adriaantje) Stoutjesdijk.

Huwde op Vrijdag 15 juli 1836 te Kerkwerve met:
Naam: Willemina (Guillemine) Evertse.
Geboren: Zondag 21 November 1813 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstmeid, Arbeidster.
Overleden: Donderdag 4 Juli 1895 te Zierikzee op 81½ jarige leeftijd.
Ouders: Paulus Evertse en Aaltje Verboom.

                        Zij kregen 9 kinderen:

1. Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Zaterdag 19 November 1836 te Zierikzee.

2. Naam: Aaltje van den Houten.
Geboren: Zaterdag 3 Maart 1838 te Kerkwerve.
Overleden: Woensdag 21 Maart 1838 te Kerkwerve slechts 18 dagen oud.

3. Naam: Aaltje van den Houten.
Geboren: Maandag 11 Maart 1839 te Kerkwerve.
Overleden: Zaterdag 11 Januari 1840 te Kerkwerve slechts 10 maanden oud.

4. Naam: Paulus van den Houten.
Geboren: Woensdag 25 November 1840 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Dinsdag 22 April 1919 te Zierikzee op 78½ jarige leeftijd.

5. Naam: Adriaantje van den Houten.
Geboren: Dinsdag 23 November 1841 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstbode, Arbeidster.
Overleden: Maandag 9 Februari 1880 te Dreischor op 38 jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 24 April 1874 te Dreischor met:
Bron: Huwelijksakten Dreischor 1811-1922.
Naam: Jasper de (du) Croo. (Weduwnaar van Neeltje Bolier)
Geboren: ± 1840 te Veere.
Beroep: Smidsknecht.
Overleden: Dinsdag 26 Oktober 1926 te Dreischor op ± 86 jarige leeftijd.
Ouders: Jan de Croo en Leuntje den Hollander.

6. Naam: Aaltje van den Houten.
Geboren: Donderdag 27 Maart 1845 te Kerkwerve.
Overleden: Zaterdag 22 September 1846 te Zierikzee slechts 1½ jaar oud.

7. Naam: Johanna van den Houten.
Geboren: Woensdag 29 April 1846 te Zierikzee.
Overleden: Woensdag 5 Augustus 1846 te Zierikzee slechts 3 maanden oud.

8. Naam: Willem van den Houten.
Geboren: Zondag 7 April 1850 te Zierikzee.
Overleden: Maandag 20 November 1933 te Zierikzee op 88½ jarige leeftijd.

9. Naam: Marinus van den Houten.
Geboren: Maandag 15 September 1851 te Zierikzee.
Overleden: Donderdag 15 April 1852 te Zierikzee slechts 7 maanden oud.

Terug naar de start pagina.
Name: Jozua (Josué) van den Houten.
Born: Tuesday, January 12, 1813 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, January 26, 1889 in Zierikzee at 76 years of age.
Parents: Maarten van den Houten and Adriana (Adriaantje) Stoutjesdijk.

Married on Friday, July 15, 1836 in Kerkwerve with:
Name: Willemina (Guillemine) Evertse.
Born: Sunday, November 21, 1813 in Kerkwerve.
Occupation: Maid, Worker.
Deceased: Thursday, July 4, 1895 in Zierikzee at 81½ years of age.
Parents: Paulus Evertse and Aaltje Verboom.

                        They had 9 children:

1. Name: Maarten van den Houten.
Born: Saturday, November 19, 1836 in Zierikzee.

2. Name: Aaltje van den Houten.
Born: Saturday, March 3, 1838 in Kerkwerve.
Deceased: Wednesday, March 21, 1838 in Kerkwerve only 18 days old.

3. Name: Aaltje van den Houten.
Born: Monday, March 11, 1839 in Kerkwerve.
Deceased: Saturday, January 11, 1840 in Kerkwerve only 10 months old.

4. Name: Paulus van den Houten.
Born: Wednesday, Noverber 25, 1840 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Tuesday, April 22, 1919 in Zierikzee at 78½ years of age.

5. Name: Adriaantje van den Houten.
Born: Tuesday, November 23, 1841 in Kerkwerve.
Occupation: Servant, Maid.
Deceased: Monday, February 9, 1880 in Dreischor at 38 years of age.
Married on Friday, April 24, 1874 in Dreischor with:
Source: Marriage certificates Dreischor 1811-1922.
Name: Jasper de (du) Croo. (Widower of Neeltje Bolier).
Born: ± 1840 in Veere.
Occupation: Smith helper.
Deceased: Tuesday, October 26, 1926 in Dreischor at ± 86 years of age.
Parents: Jan de Croo and Leuntje den Hollander.

6. Name: Aaltje van den Houten.
Born: Thursday, March 27, 1845 in Kerkwerve.
Deceased: Saturday, September 22, 1846 in Zierikzee only 1½ year old.

7. Name: Johanna van den Houten.
Born: Wednesday, April 29, 1846 in Zierikzee.
Deceased: Wednesday, August 5, 1846 in Zierikzee only 3 months old.

8. Name: Willem van den Houten.
Born: Sunday, April 7, 1850 in Zierikzee.
Deceased: Monday, November 20, 1933 in Zierikzee at 88½ years of age.

9. Name: Marinus van den Houten.
Born: Monday, September 15, 1851 in Zierikzee.
Deceased: Thursday, April 15, 1852 in Zierikzee only 7 months old.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie