Naam: Aart van den Houten.
Geboren: Zaterdag 20 Juli 1811 te Goedereede.
Gedoopt: Zondag 28 Juli 1811 te Goedereede.
Beroep: Rijksambtenaar, Commies.
Ouders: Teunis van den Houten en Josina Prinsse.

Huwde op Vrijdag 9 Augustus in 1850 te Eisden met:
Naam: Anna Catharina Hubertina Brouwers.
Wonende te Rotterdam.
Geboren: Donderdag 6 April 1826 te Eijsden.
Ouders: Andries Brouwers en Maria Catharina Scheepers.

                        Zij kregen 7 kinderen:

1. Naam: Johannis Antonius van den Houten.
Geboren: Zondag 17 April 1853 te 's Heerenhoek om 04:00 uur in wijknr 47.
Getuigen: Jacobus Wirtz, 48 jaar oud, Schoenmaker, wonende te 's Heerenhoek en
Willem van Aartsen, 33 jaar oud, Bakker, wonende te 's Heerenhoek.
Bron: Borsele, Burgerlijke stand: Geboorten.
Beroep: Adjudant Onderofficier der Artillerie 1e Klasse, later Toezichthouder
van Fort Naarden, toen wonende aan de Karnemelksevaart te Fort Naarden.
Overleden: Maandag 8 Januari 1940 te Bussum op 86¾ jarige leeftijd.

2. Naam: Teunis Willem van den Houten.
Geboren: Donderdag 4 Januari 1855 te Middelburg.
Overleden: Donderdag 4 Juli 1878 te Rotterdam op 23½ jarige leeftijd.

3. Naam: Hubertus Franciscus van den Houten.
Geboren: Zondag 7 Februari 1858 te Vlissingen.

4. Naam: Jozina Hubertina van den Houten.
Geboren: Vrijdag 25 Januari 1861 te Sint Maartensdijk.
Overleden: Zaterdag 23 November 1861 te Sint Maartensdijk slechts 10 maanden oud.

5. Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: Maandag 8 September 1862 te Sint Maartensdijk.
Overleden: Zaterdag 4 Mei 1867 te Brouwershaven op 4¾ jarige leeftijd.

6. Naam: Jozina Hubertina van den Houten.
Geboren: Woensdag 31 Augustus 1864 te Sint Maartensdijk.
Overleden: Zondag 24 Maart 1872 te Brouwershaven op 7½ jarige leeftijd.

7. Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: ± 1868 te Brouwershaven.
Huwde op Woensdag 11 Oktober 1905 te Rotterdam met:
Naam: Maria Helena van Tooren.
Geboren: ± 1871 te Amsterdam.
Ouders: Adam van Tooren en Maria Helena Frevel.


Mede dank aan Aad Spits.

Terug naar de start pagina.
Name: Aart van den Houten.
Born: Saturday, July 20, 1811 in Goedereede.
Occupation: Public Servant, Clerk.
Baptized: Sunday, July 28, 1811 in Goedereede.
Parents: Teunis van den Houten and Josina Prinsse.

Married on Friday, August 9, 1850 in Eisden with:
Name: Anna Catharina Hubertina Brouwers.
Living in Rotterdam.
Born: Thursday, April 6, 1826 in Eijsden.
Parents: Andries Brouwers and Maria Catharina Scheepers.

                        They had 7 children:

1. Name: Johannis Antonius van den Houten.
Born: Sunday, April 17, 1853 in 's Heerenhoek on 04:00 hours in Districtnumber 47.
Witnesses: Jacobus Wirtz, 48 years old, Shoemaker, living in 's Heerenhoek and
Willem van Aartsen, 33 years old, Baker, living in 's Heerenhoek.
Source: Borsele, Register, Births.
Occupation: Warrant-Officer, Artillery firstclass, later Supervisor of
Fort Naarden, than living in Fort Naarden at the Kernemelksevaart.
Deceased: Monday, January 8, 1940 in Bussum at 86¾ years of age.

2. Name: Teunis Willem van den Houten
Born: Thursday, January 4, 1855 in Middelburg.
Deceased: Thursday, July 4, 1878 in Rotterdam at 23½ years of age.

3. Name: Hubertus Franciscus van den Houten.
Born: Sunday, February 7, 1858 in Vlissingen.

4. Name: Jozina Hubertina van den Houten.
Born: Friday, January 25, 1861 in Sint Maartensdijk.
Deceased: Saturday, November 23, 1861 in Sint Maartensdijk only 10 months old.

5. Name: Leendert van den Houten.
Born: Monday, September 8, 1862 in St. Maartensdijk.
Deceased: Saturday, May 4, 1867 in Brouwershaven at 4¾ years of age.

6. Name: Jozina Hubertina van den Houten.
Born: Wednesday, August 31, 1864 in Sint Maartensdijk.
Deceased: Sunday, March 24, 1872 in Brouwershaven at 7½ years of age.

7. Name: Leendert van den Houten.
Born: ± 1868 in Brouwershaven.
Married on Wednesday, October 11, 1905 in Rotterdam with:
Name: Maria Helena van Tooren.
Born: ± 1871 in Amsterdam.
Parents: Adam van Tooren and Maria Helena Frevel.


Also thanks to Aad Spits.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie