Naam: Baltus van den Houten.
Geboren: Woensdag 28 November 1810 te Gorinchem.
Beroep: Schoenmaker.
Ouders: Felix van den Houten en Anna van de Giessen.

Huwde
op Zaterdag 25 November 1837 te Gorinchem met:
Naam: Berendina van Straalen.
Geboren: ± 1811 te Harderwijk.
Ouders: Jan van Straalen ± 1788 (beroep: Koetsier en Knecht) en Aartje van de(r) Pol ± 1792.
Uit de volkstelling uit 1830 van Harderwijk lezen we dat op de Schoenmakerstraat 429
te Harderwijk woonden:
Jan van Straalen 42 jaar oud, Aartje van de Pol 38 jaar oud,
Berendina van Straalen 17 jaar oud, Gerritje van Straalen 14 jaar oud,
Reijer Johannis van Straalen 12 jaar oud, Johannis Petrus van Straalen 10 jaar oud,
Jacobus Hendrikus van Straalen 4 jaar oud, Nicolaas Albertus van Straalen 2 jaar oud
en Johanna Maria van Straalen 1 jaar oud. Allen Protestant.

                        Zij kregen 7 kinderen:

1. Naam: Anna Maria van den Houten.
Geboren: ± 1838 te Gorinchem.
Huwde op Vrijdag 27 Juni 1884 te Gorinchem met:
Naam: Ludovicus Schefferlie.
Geboren: ± 1843 te Veghel.
Ouders: Catharina Schefferlie en ?

2. Naam: Johan Felix van den Houten.
Geboren: Zaterdag 19 Oktober 1839 te Leiden.
Bron: Gezinskaarten regionaal archief Leiden.
Overleden: Zondag 28 Januari 1906 te Utrecht op 66¼ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 1 November 1865 te Utrecht met:
Naam: Helena de Nas.
Geboren: ± 1845 te Utrecht.
Ouders: Jacobus Hendricus de Nas en Jannetje Abrams.

3. Naam: Aartjen Berendina van den Houten.
Bron: Gezinskaarten regionaal archief Leiden.
Geboren: Donderdag 23 September 1841 te Leiden.
Overleden: Donderdag 11 Augustus 1842 te Leiden slechts 10½ maand oud.

4. Naam: Felix van den Houten.
Geboren: Dinsdag 20 Juni 1843 te Breda om 05:00 uur in wijk A, nummer 115.
Zie scan van geboorteakte.

5. Naam: Petrus Johannes van den Houten.
Geboren: Dinsdag 5 Augustus 1845 te Gorinchem.
Beroep: Behanger.
Overleden: Vrijdag 28 Oktober 1921 te Gorinchem op 76¼ jarige leeftijd.
Huwde op Zaterdag 16 Mei 1874 te Gorinchem met:
Naam: Antonia van Tiel.

6. Naam: Marinus van den Houten.
Geboren: Zondag 19 Maart 1854 te Hoorn.
Beroep: Kantoorknecht.
Huwde op Vrijdag 9 Mei 1879 te Gorinchem met:
Naam: Margrieta Snoek.

7. Naam: Hendrika van den Houten.
Overleden: Vrijdag 2 Januari 1920 te Bergen op Zoom.

Terug naar de start pagina.
Name: Baltus van den Houten.
Born: Wednesday, November 28, 1810 in Gorinchem.
Occupation: Shoemaker.
Parents: Felix van den Houten and Anna van de Giessen.

Married
on Saturday, November 25, 1837 in Gorinchem with:
Name: Berendina van Straalen.
Born: ± 1811 in Harderwijk.
Parents: Jan van Straalen ± 1788 (Occupation: Coachman and Servant) and
Aartje van der Pol ± 1792.
In the census of 1830 from Harderwijk, we read that the at the address
Schoenmakerstraat 429 in Harderwijk attended:
Jan van Straalen 42 years old, Aartje van de Pol 38 years old,
Berendina van Straalen 17 years of age, Gerritje van Straalen 14 years of age,
Reijer Johannis van Straalen 12 years old, Johannis Petrus van Straalen 10 years old,
Jacobus Hendrikus van Straalen 4 years old, Nicolaas Albertus van Straalen 2 years old
and Johanna Maria van Straalen 1 year old. All Protestant.

                        They had 7 children:

1. Name: Anna Maria van den Houten.
Born: ± 1838 in Gorinchem.
Married on Friday, June 27, 1884 in Gorinchem with:
Name: Ludovicus Schefferlie.
Born: ± 1843 in Veghel.
Parents: Catharina Schefferlie and ?

2. Name: Johan Felix van den Houten.
Born: Saturday, October 1839 in Leiden.
Source: Family cards, regional archive Leiden.
Deceased: Sunday, January 28, 1906 in Utrecht at 66¼ years of age.
Married on Wednesday, November 1, 1865 in Utrecht with:
Name: Helena de Nas.
Born: ± 1845 in Utrecht.
Parents: Jacobus Hendricus de Nas and Jannetje Abrams.

3. Name: Aartjen Berendina van den Houten.
Source: Family cards, regional archieve Leiden.
Born: Thursday, September 23, 1841 in Leiden.
Deceased: Thursday, August 11, 1842 in Leiden only 10½ months old.

4. Name: Felix van den Houten.
Born: Tuesday, June 20, 1843 in Breda at 05:00 hrs. in district A, number 115.
See scan of birthcertificate.

5. Name: Petrus Johannes van den Houten.
Born: Tuesday, August 5, 1845 in Gorinchem.
Occupation: Paperhanger.
Deceased: Friday, October 28, 1921 in Gorinchem at 76¼ years of age.
Married on Saturday, May 16, 1874 in Gorinchem with:
Name: Antonia van Tiel.

6. Name: Marinus van den Houten.
Born: Sunday, March 19, 1854 in Hoorn.
Occupation: Office-clerk.
Married on Friday, May 9, 1879 in Gorinchem with:
Name: Margrieta Snoek.

7. Name: Hendrika van den Houten.
Deceased: Friday, January 2, 1920 in Bergen op Zoom.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie