Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: Maandag 12 September 1803 te Kerkwerve.
Gedoopt: Maandag 19 September 1803 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Maandag 8 December 1879 te Zierikzee op 76 jarige leeftijd.
Ouders: Maarten van den Houten en Elizabeth Cornelisse.

Huwde op Vrijdag 23 November 1827 met:
Naam: Helena (Lena) Matthijsse.
Geboren: Vrijdag 29 November 1799 te Brouwershaven.
Gedoopt: Zaterdag 7 December 1799.
Beroep: Dienstbode / Dienstmeid.
Overleden: Vrijdag 25 Oktober 1872 te Zierikzee op bijna 73 jarige leeftijd.
Ouders: Willem Matthijsse (Beroep: Arbeider) en Klara Polle (Pelle).

Voor zover mij bekend hebben zij slechts 1 kind gekregen dat ook nog in
leven is gebleven. Als dit niet zo was geweest, had hierbij, na later is
gebleken, een grote tak van de 'van den Houtens' niet bestaan.

1. Naam: Maarten van den Houten.
Geboren: Maandag 18 Augustus 1828 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider, Dijkwerker.
Overleden: Zaterdag 10 Augustus 1918 te Zierikzee op bijna 90 jarige leeftijd.

Terug naar de start pagina.
Name: Leendert van den Houten.
Born: Monday, September 12, 1803 in Kerkwerve.
Baptized: Monday, September 19, 1803 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Monday, December 8, 1879 in Zierikzee at 76 years of age.
Parents: Maarten van den Houten and Elizabeth Cornelisse.

Married on Friday, November 23, 1827 with:
Name: Helena (Lena) Matthijsse.
Born: Friday, November 29, 1799 in Brouwershaven.
Baptized: Saturday, December 7, 1799.
Occupation: Maid.
Deceased: Friday, October 25, 1872 in Zierikzee at almost 73 years of age.
Parents: Willem Matthijsse (Occupation: Worker) and Klara Polle (Pelle).

For as I know, they had 1 child, that lived long enough to have children.
If they had not this child, than a lot of 'van den Houten's' did not exist.

1. Name: Maarten van den Houten.
Born: Monday, August 18, 1828 in Kerkwerve.
Occupation: Worker, Dikeworker.
Deceased: Saturday, August 10, 1918 in Zierikzee at almost 90 years of age.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie