Naam: Adriaantje van den Houten.
Geboren: Zaterdag 29 Mei 1802 te Kerkwerve.
Gedoopt: Vrijdag 13 Mei 1803 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstmeid, Melkboerin.
Overleden: Dinsdag 3 Juni 1845 te Kerkwerve op 43 jarige leeftijd.
Ouders: Maarten Leenderts van den Houten en Elizabeth (Lyzabeth Maartense) Cornelisse.

Huwde op Vrijdag 23 November 1827 te Kerkwerve met:
Naam: Johannes van der Werf.
Geboren: Donderdag 28 Juli 1803 te Haamstede.
Gedoopt: Zondag 7 Augustus 1803 te Haamstede.
Beroep: Melkboer / Arbeider.
Overleden in de USA.
Ouders: Jacob Corneliszn van der Werf (± 1775 - 1830, Beroep: Melkboer)
             en Neeltje Johannesse Bodts (1780 - 1852, Beroep: Melkboerin).

                        Zij kregen 11 kinderen:

1. Naam: Neeltje van der Werf.
Geboren: Dinsdag 8 Januari 1828 te Kerkwerve.
Overleden in de USA.

2. Naam: Maarten van der Werf.
Geboren: Donderdag 4 Februari 1830 te Kerkwerve.
Overleden in de USA.

3. Naam: Jacob van der Werf. (tweeling)
Geboren: Zondag 8 Mei 1831 te Kerkwerve.
Overleden in de USA.

4. Naam: Leendert van der Werf. (tweeling)
Geboren: Zondag 8 Mei 1831 te Kerkwerve.
Overleden in de USA.

5. Naam: Elisabeth van der Werf.
Geboren: Levenloos op Vrijdag 24 Mei 1833 te Kerkwerve.

6. Naam: Elisabeth van der Werf.
Geboren: Dinsdag 22 Juli 1834 te Kerkwerve.
Overleden in de USA.

7. Naam: Cornelis van der Werf.
Geboren: Zaterdag 13 Augustus 1836 te Kerkwerve.
Overleden in de USA.

8. Naam: Anna van der Werf.
Geboren: Zaterdag 27 Januari 1838 te Kerkwerve.
Overleden in de USA.

9. Naam: Lena van der Werf.
Geboren: Dinsdag 29 Januari 1839 te Kerkwerve.
Overleden: Zaterdag 18 April 1846 te Kerkwerve slechts 7 jaar oud.

10. Naam: Frans van der Werf.
Geboren: Vrijdag 2 April 1841 te Kerkwerve.
Overleden in de USA.

11. Naam: Johannis van der Werf.
Geboren: Zaterdag 4 Maart 1843 te Kerkwerve.
Overleden in de USA.


Johannes emigreerde in 1847 met 9 kinderen naar de USA in de hoop op een
verbetering van bestaan.

Mede dank aan Hans Evertse.

Terug naar de start pagina.
Name: Adriaantje van den Houten.
Born: Saturday, May 29, 1802 in Kerkwerve.
Baptized: Friday, May 13, 1803 in Kerkwerve.
Occupation: Maid.
Deceased: Tuesday, June 3, 1845 in Kerkwerve at 43 years of age.
Parents: Maarten Leenderts van den Houten and Elizabeth (Lyzabeth Maartense) Cornelisse.

Married on Friday, November 23, 1827 in Kerkwerve with:
Name: Johannes van der Werf.
Born: Thursday, July 28, 1803 in Haamstede.
Baptized: Sunday, August 7, 1803 in Haamstede.
Occupation: Milkman / Worker.
Deceased in the USA.
Parents: Jacob Corneliszn  van der Werf (± 1775 - 1830, Occupation: Milkman)
              and Neeltje Johannesse Bodts (1780 - 1852).

                        They had 11 children:

1. Name: Neeltje van der Werf.
Born: Tuesday, January 8, 1828 in Kerkwerve.
Deceased in the USA.

2. Name: Maarten van der Werf.
Born: Thursday, February 4, 1830 in Kerkwerve.
Deceased in the USA.

3. Name: Jacob van der Werf. (twins)
Born: Sunday, May 8, 1831 in Kerkwerve.
Deceased in the USA.

4. Name: Leendert van der Werf. (twins)
Born: Sunday, May 8, 1831 in Kerkwerve.
Deceased in the USA.

5. Name: Elisabeth van der Werf.
Born: Stell born on Friday, May 24, 1833 in Kerkwerve.

6. Name: Elisabeth van der Werf.
Born: Tuesday, July 22, 1834 in Kerkwerve.
Deceased in the USA.

7. Name: Cornelis van der Werf.
Born: Saturday, August 13, 1836 in Kerkwerve.
Deceased in the USA.

8. Name: Anna van der Werf.
Born: Saturday, January 27, 1838 in Kerkwerve.
Deceased in the USA.

9. Name: Lena van der Werf.
Born: Tuesday, January 29, 1839 in Kerkwerve.
Deceased: Saturday, April 18, 1846 in Kerkwerve only 7 years old.

10. Name: Frans van der Werf.
Born: Friday, April 2, 1841 in Kerkwerve.
Deceased in the USA.

11. Name: Johannis van der Werf.
Born: Saturday, March 4, 1843 in Kerkwerve.
Deceased in the USA.


Johannes emigrated in 1847 with 9 children to the USA in the hope on an
improvement of existence.

Also thanks to Hans Evertse.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie