Naam: Hen(d)ricus Leonardus van den Houten.
Roepnaam: Leon.
Geboren: 1801 te Den Haag.
Beroep: Schilder, Kunstschilder.
Overleden: 1879 op zo'n 78 jarige leeftijd.
Ouders: Nicolaas van den Houten en Petronella van der Burgh.

Huwde op Woensdag 17 April 1822 te Den Haag met:
Naam: Antje van der Graaff.
Geboren: (berekend) ± 1787 te Den Haag.
Ouders: Jacobus van der Graaff en Cornelia Margrieta Lalleman.

                        Zij kregen 1 kind:

1. Naam: Marinus Cornelus Gerardus van den Houten.
Geboren: Vrijdag 30 September 1831 te Voorschoten.
Overleden: Dinsdag 8 Oktober 1833 te Oegstgeest slechts 2 jaar oud.

In 1845 is Hendrikus Leonardus in Horncastle, Lincolnshire, Engeland gehuwd met:
Naam: Maria Robinson.
Vader: William Robinson.

                        Ook zij kregen 1 kind:

1/2. Naam: Marinus William (William Marinus) van den Houten.
Geboren: Donderdag 19 Maart 1846.
Overleden: Maandag 24 Augustus 1846 te Hees slechts 5 maanden oud.In het Dagblad van 's Gravenhage van Maandag 17 Augustus 1829 staat het volgende:
Bij J. P. Houtman, Steendrukker te Utrecht, is van de pers gekomen een zeer gelijkend
PORTRET van den Hooggeboren heer G. K. Grave VAN HOGENDORP, op den
Steen gebragt door den heer H. L. VAN DEN HOUTEN, naar eene Schilderij van den
beroemden Schilder C. CELS, toebehoorende aan den Weledel gestrengen heer W. VAN
HEYNSBERGEN, Ridder der Militaire Willemsorde, 4de klasse, te 's Gravenhage.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het Dagblad van 's Gravenhage van Vrijdag 4 September 1829 staat het volgende:
In de loop dezer week zal, bij den Boekverkooper J. P. BEEKMAN, Hz., het licht zien
DE WELGELIJKENDE AFBEELDING van Z. K. H. den KROONPRINS DER
NEDERLANDEN, voorgesteld als Kolonel-Generaal der Nederlandsche Schutterij.
Daar een ieder lid der Schutterij, zoo min als ieder der heeren Hoofdofficieren, onverschillig
zijn kan, de juiste teekening van hunnen Koningklijken Bevelhebber te bezitten, twijfelt de
uitgever geenszins aan de algemeene deelneming. De prijs dezer afbeelding, door onze
beroemden stadgenoot, den Steenteekenaar H. L. van den Houten, met de meeste zorg, op de
Steen gebragt, en op fraai papier afgedrukt, is slechts f 1,00, en op Chineesch papier f 1,25.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het Dagblad van 's Gravenhage van Vrijdag 14 Mei 1830 staat het volgende:
Bij A. P. VAN LANGENHUYSEN, Boek- en Steendrukker, in 's Gravenhage, ziet thans het
licht een zeer gelijkend Portret van Zijne Koninklijke Hoogheid Friedrich Heinrich Albrecht,
Prins van Pruissen, geteekend en op steen gebragt door onzen beroemden stadgenoot H. L.
van den Houten, en door wien Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouwe de Prinses Marianne,
in hetzelfde formaat op steen zal worden vervaardigd.
De prijs, op best Chineesch Papier, is slechts op f 1,50, en op Mediaan Velijn, f 1,30 bepaald.
Bij denzelven is thans gevestigd een depot der Calligraphische Werken, van den heer Magnée,
schoonschrijver des Konings.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de Bredasche courant van Zaterdag 25 December 1830 staat het volgende:
Met hoogvereerende toestemming is, op den 27 December verkrijgbaar (en zal als dan
successivelijk volgens de opgegevene Commissien verzonden worden), het welgelijkend
Portret van Z. E. den Luitenant Generaal J. VAN GEEN, Opperbevelhebber van het Mobiele
Leger; hetzelve is naar het leven geteekend en op steen gebragt door H. L. VAN DEN
HOUTEN, te 's Hage. Deze uitgave, waaraan niets gespaard is, kan niet anders dan zeer
belangrijk voor ieder weldenkend Vaderlander zyn. Bij voortduring zal hetzelve niet in
commissie verzonden worden, maar is voor rekening verkrijgbaar bg M. L. Z A N G E R S,
Boere vismarkt te Rotterdam, de prijs is op best velin papier 0,75 op het chinees ƒ 1,00. Aan
de Heeren Handelaars wordt het gewone Rabat toegestaan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veel weet ik nog niet van deze Henricus, maar hij heeft wel schilderijen gemaakt waarvan
ik afbeeldingen heb gevonden.

Dit schilderij genaamd "The Exploring Party Coming upon an Encampment of Natives
1861?" is sinds November 1998 in eigendom van de National Library of Australia in de
Pictorial Collection te Melbourne, Australië.
Het is een olieschilderij op canvas.
Het schilderij laat een denkbeeldige ontmoeting met een groep Aboriginals zien tijdens de
huiveringwekkende Burke en Wills expeditie van 1860 tot 1861.
Het was één van de grote avonturen in de Australische geschiedenis.
De expeditie was een poging om de eerste oversteek van zuid naar noord Australië te maken.
De leiders van de expeditie kunnen geïdentificeerd worden als: George Landells - de tweede
in leiding - op de voorste kameel, en naast hem, John Wills, die tijdens de tocht overleed en
van wie het National Library het laatste dagboek in bezit heeft.
Robert Burke, die ook overleed, rijd op een grijs paard.
Het schilderij geeft een eigentijds beeld van de Burke en Wills expeditie, waar de heren
Burke en Wills, als ze het hadden overleefd, veel eer en glory van hadden genoten.
Aangenomen wordt dat het schilderij in 1861 werd gemaakt voordat men wist van de
tragische afloop.
Van den Houten's werk completeert de manuscripts, plattegronden en de vele geïllustreerde
artikelen van de huiveringwekkende Burke en Wills expeditie die de National Library reeds
in bezit heeft.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artist   Henricus Leonardus van den Houten
Title   Old bridge at Eltham (sig.(?) & insc. on label)
Medium   Oil on Canvas  
Size   15.9 x 24 in. / 40.5 x 61 cm.
Misc.   Signed, Inscribed
Sale Of   Christie's Melbourne: Tuesday, April 29, 1997
[Lot 114]
Australian and European Paintings, Drawings, and Prints, Part I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artist   Henricus Leonardus van den Houten
Title   RURAL LANDSCAPE WITH GRAZING SHEEP  
Year   1875
Medium   Oil on Canvas  
Size   11.4 x 15.4 in. / 29 x 39 cm.
Misc.   Signed
Sale Of   Sotheby's Melbourne: Monday, November 26, 1990
[Lot 225]
FINE AUSTRALIAN PAINTINGS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artist   Henricus Leonardus van den Houten
Title   Yering  
Year   1877 -  
Medium   Oil on Canvas  
Size   11.6 x 17.5 in. / 29.5 x 44.5 cm.
Edition    
Misc.   Signed
Sale Of   Sotheby's Melbourne: Monday, April 22, 1996
[Lot 45]
Australian Pntgs, Sculp., Drwgs, Prints...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creator Houten, H. L. van den (Henricus Leonardus), 1801-1879.
TitleLandscape at Lilydale, Victoria [picture] / [H.L. van den Houten].
Date: 1876.
Extent1 watercolour ; 17.6 x 25 cm.
NotesTitle from accession record.
Rex Nan Kivell Collection NK6584.
Subject: Dwellings -- Victoria -- Lilydale.
Lilydale (Vic.) Picture -- Victoria -- 1851-1900.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de start pagina.
Name: Henricus Leonardus (Leon) van den Houten.
Born: 1801 in Den Haag.
Occupation: Painter.
Deceased: 1879 at about 78 years of age.
Parents: Nicolaas van den Houten and Petronella van der Burgh.

Married on Wednesday, April 17, 1822 in Den Haag with:
Name: Antje van der Graaff.
Born: (calculated) ± 1787 in Den Haag.
Parents: Jacobus van der Graaff and Cornelia Margrieta Lalleman.

                        They had 1 child:

1. Name: Marinus Cornelus Gerardus van den Houten.
Born: Friday, September 30, 1831 in Voorschoten.
Deceased: Tuesday, October 8, 1833 in Oegstgeest only 2 years old.

In 1845 in Horncastle, Lincolnshire, England, Hendrikus Leonardus married with:
Name: Maria Robinson.
Father: William Robinson.

                        They also had 1 child:

1/2. Name: Marinus William (William Marinus) van den Houten.
Born: Thursday, March 19, 1846.
Deceased: Monday, August 24, 1846 in Hees only 5 months old.I do not know a lot of this Henricus, but I found some pictures of his paintings.

The Exploring Party Coming upon an Encampment of Natives 1861?
Oil on canvas
Pictorial Collection, National Library of Australia
As reported in the December issue of Gateways, this historical painting was acquired by the
National Library in Melbourne in November 1998. It depicts an imaginary encounter with a
group of Aborigines on the ill-fated Burke and Wills’ expedition of 1860-61. One of the great
epic adventures in Australian history, the expedition was an attempt to make the first crossing
of Australia from south to north. The leaders of the expedition can be identified as: George
Landells-the second in command-on the foremost camel and, next to him, John Wills, who
died on the journey and whose final diary is held by the National Library. Robert Burke, who
also died, rides on a grey horse. One of several contemporary views of the Burke and Wills
expedition, this painting is infused with the promise of national glory and legend that neither
Burke nor Wills lived to enjoy. It is likely that the painting was completed by 1861, before
the tragic outcome of the expedition was known.
Van den Houten’s work complements the manuscripts, maps and numerous other pictorial
items relating to Burke and Wills’ ill-fated expedition already held by the National Library.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artist   Henricus Leonardus van den Houten
Title   Old bridge at Eltham (sig.(?) & insc. on label)
Medium   Oil on Canvas  
Size   15.9 x 24 in. / 40.5 x 61 cm.
Misc.   Signed, Inscribed
Sale Of   Christie's Melbourne: Tuesday, April 29, 1997
[Lot 114]
Australian and European Paintings, Drawings, and Prints, Part I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artist   Henricus Leonardus van den Houten
Title   RURAL LANDSCAPE WITH GRAZING SHEEP  
Year   1875
Medium   Oil on Canvas  
Size   11.4 x 15.4 in. / 29 x 39 cm.
Misc.   Signed
Sale Of   Sotheby's Melbourne: Monday, November 26, 1990
[Lot 225]
FINE AUSTRALIAN PAINTINGS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Artist   Henricus Leonardus van den Houten
Title   Yering  
Year   1877 -  
Medium   Oil on Canvas  
Size   11.6 x 17.5 in. / 29.5 x 44.5 cm.
Edition    
Misc.   Signed
Sale Of   Sotheby's Melbourne: Monday, April 22, 1996
[Lot 45]
Australian Pntgs, Sculp., Drwgs, Prints...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creator: Houten, H. L. van den (Henricus Leonardus), 1801-1879.
Title: Landscape at Lilydale, Victoria [picture] / [H.L. van den Houten].
Date: 1876.
Extent1 watercolour ; 17.6 x 25 cm.
Notes: Title from accession record.
Rex Nan Kivell Collection NK6584.
Subject: Dwellings -- Victoria -- Lilydale.
Lilydale (Vic.) Picture -- Victoria -- 1851-1900.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie