Naam: Marinus van den Houte (Marinus van Houten).
Geboren: ± 1799 te Burgh.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Donderdag 1 Maart 1860 te Poortvliet op 61 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Poortvliet 1811-1955.
Ouders: N N en Adriana van den Houte (Adriana van Houten).

Huwde
op Vrijdag 30 Maart 1838 te Biervliet met:
Naam: Janneke (Jannetje) de Maree.
Geboren: Zaterdag 12 Juli 1806 te Biervliet.
Bron: Geboorteakten Biervliet 1796-1905.
Beroep: Arbeidster, Dienstmeid.
Ouders: Balten de Maree en Janneke Ruisscher (Janneke de Ruijsscher) (beroep: Particuliere).

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Tanneke van den Houte.
Geboren: Donderdag 29 Augustus 1833 te Biervliet.
Tanneke is door beide ouders bij hun huwelijk erkend.
Bron: Geboorteakten Biervliet 1796-1905.
Overleden: Maandag 15 Mei 1865 te Vlissingen op 31¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Vlissingen 1811-1955.
Huwde op Woensdag 12 Mei 1858 te Vlissingen met:
Bron: Huwelijksakten Vlissingen 1808-1922.
Naam: Christiaan Kamermans.
Geboren: Zaterdag 4 Januari 1834 te Vlissingen in wijk H, nummer 201.
Bron: Geboorteakten Vlissingen 1808, 1810-1905.
Beroep: Schipper, Keurmeester van visch.
Overleden: Dinsdag 4 Juli 1911 te Vlissingen op 77½ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Vlissingen 1811-1955.
Ouders: Joost Kamermans (beroep: Schipper) en Christina Adriana Monnier.

2. Naam: Jan van den Houte.
Na 1876 werd dit in de akten Jan van den Houten.
Geboren: Zondag 24 Februari 1839 te Biervliet.
Bron: Geboorteakten Biervliet 1796-1905.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Woensdag 28 Januari 1903 te Oud-Vossemeer op 63¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Oud-Vossemeer 1811-1955.
Huwde op Vrijdag 15 Januari 1864 te Poortvliet met:
Bron: Huwelijksakten Poortvliet 1811-1930.
Naam: Maria Westdorp.
Geboren: Maandag 17 Januari 1842 te Poortvliet.
Beroep: Dienstmeid.
Overleden: Dinsdag 22 Juli 1873 te Poortvliet op 31½ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Poortvliet 1811-1955.
Ouders: Jacobus Westdorp en Jacoba Douw.

3. Naam: Adriana van Houten.
Geboren: Donderdag 5 November 1840 te Poortvliet.
Bron: Geboorteakten Poortvliet 1811-1905.
Overleden: Woensdag 28 Februari 1844 te Poortvliet slechts 3¼ jaar oud.
Bron: Overlijdensakten Poortvliet 1811-1955.
Op beide akten worden de ouders als Marinis van Houten en Jannetje de Mare aangeduid.

4. Naam: Maria van Houten.
Geboren: Donderdag 5 Januari 1843 te Poortvliet.
Bron: Geboorteakten Poortvliet 1811-1905.
Beroep: Dienstbode.
Overleden als Maria van den Houten op Donderdag 8 November 1866 te Vlissingen
op 23¾ jarige leeftijd, ongehuwd.
Bron: Overlijdensakten Vlissingen 1811-1955.

5. Naam: Adriana van den Houten.
Geboren: Maandag 3 April 1848 te Poortvliet.
Bron: Geboorteakten Poortvliet 1811-1905.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Donderdag 18 April 1901 te Oud-Vossemeer op 53 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Oud-Vossemeer 1811-1955.
Huwde op Vrijdag 10 Mei 1872 te Oud-Vossemeer met:
Bron: Huwelijksakten Oud-Vossemeer 1811-1930.
Naam: Marinus van Driel.
Geboren: Maandag 11 Januari 1841 te Oud-Vossemeer.
Bron: Geboorteakten Oud-Vossemeer 1811-1905.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zaterdag 21 Maart 1925 te Oud-Vossemeer op 84 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Oud-Vossemeer 1811-2955.
Ouders: Maarten van Driel en Jannetje van Doorn.

6. Naam: Kornelis van den Houten.
Geboren: Dinsdag 13 Juni 1854 te Poortvliet.
Bron: Geboorteakten Poortvliet 1811-1905.
Overleden als Cornelis van den Houten op Woensdag 27 September 1854 te
Poortvliet slechts 15 weken oud.
Bron: Overlijdensakten Poortvliet 1811-1955.

Terug naar de start pagina.
Name: Marinus van den Houte (Marinus van Houten).
Born: ± 1799 in Burgh.
Occupation: Worker.
Deceased: Thursday, March 1, 1860 in Poortvliet at 61 years of age.
Source: Death certificates Poortvliet 1811-1955.
Parents: N N and Adriana van den Houte (Adriana van Houten).

Married on Friday, March 30, 1838 in Biervliet with:
Name: Janneke (Jannetje) de Maree.
Born: Saturday, July 12, 1806 in Biervliet.
Source: Birth certificates Biervliet 1796-1905.
Occupation: Worker, Maid.
Parents: Balten de Maree and Janneke Ruisscher (Janneke de Ruijsscher) (occupation: Maid).

                        They had 5 children:

1. Name: Tanneke van den Houte.
Born: Thursday, August 29, 1833 in Biervliet.
Tanneke is accepted by both parents when they married.
Source: Birth certificates Biervliet 1796-1905.
Deceased: Monday, May 15, 1865 in Vlissingen at 31¾ years of age.
Source: Death certificates Vlissingen 1811-1955.
Married on Wednesday, May 12, 1858 in Vlissingen with:
Source: Marriage certificates Vlissingen 1808-1922.
Name: Christiaan Kamermans.
Born: Saturday, January 4, 1834 in Vlissingen in district H, number 201.
Source: Birth certificates Vlissingen 1808, 1810-1905.
Occupation: Captain, Inspector of fish.
Deceased: Tuesday, July 4, 1911 in Vlissingen at 77½ years of age.
Source: Death certificates Vlissingen 1811-1955.
Parents: Joost Kamermans (occupation: Captain) and Christina Adriana Monnier.

2. Name: Jan van den Houte.
After 1876 his name changed in the certificates in Jan van den Houten.
Born: Sunday, February 24, 1839 in Biervliet.
Source: Birth certificates Biervliet 1796-1905.
Occupation: Worker.
Deceased: Wednesday, January 28, 1903 in Oud-Vossemeer at 63¾ years of age.
Source: Death certificates Oud-Vossemeer 1811-1955.
Married on Friday, January 15, 1864 in Poortvliet with:
Source: Marriage certificates Poortvliet 1811-1930.
Name: Maria Westdorp.
Born: Monday, January 17, 1842 in Poortvliet.
Occupation: Maid.
Deceased: Tuesday, July 22, 1873 in Poortvliet at 31½ years of age.
Source: Death certificates Poortvliet 1811-1955.
Parents: Jacobus Westdorp and Jacoba Douw.

3. Name: Adriana van Houten.
Born: Thursday, November 5, 1840 in Poortvliet.
Source: Birth certificates Poortvliet 1811-1905.
Deceased: Wednesday, February 28, 1844 in Poortvliet only 3¼ years old.
Source: Death certificates Poortvliet 1811-1955.
Parents on these certificates are named: Marinis van Houten and Jannetje de Mare.

4. Name: Maria van Houten.
Born: Thursday, January 5, 1843 in Poortvliet.
Source: Birth certificates Poortvliet 1811-1905.
Occupation: Maid.
Deceased as Maria van den Houten on Thursday, November 8, 1866 in Vlissingen
at 23¾ years of age, unmarried.
Source: Death certificates Vlissingen 1811-1955.

5. Name: Adriana van den Houten.
Born: Monday, April 3, 1848 in Poortvliet.
Source: Birth certificates Poortvliet 1811-1905.
Occupation: Maid.
Deceased: Thursday, April 18, 1901 in Oud-Vossemeer at 53 years of age.
Source: Death certificates Oud-Vossemeer 1811-1955.
Married on Friday, May 10, 1872 in Oud-Vossemeer with:
Source: Marriage certificates Oud-Vossemeer 1811-1930.
Name: Marinus van Driel.
Born: Monday, January 11, 1841 in Oud-Vossemeer.
Source: Birth certificates Oud-Vossemeer 1811-1905.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, March 21, 1925 in Oud-Vossemeer at 84 years of age.
Source: Death certificates Oud-Vossemeer 1811-2955.
Parents: Maarten van Driel and Jannetje van Doorn.

6. Name: Kornelis van den Houten.
Born: Tuesday, June 13, 1854 in Poortvliet.
Source: Birth certificates Poortvliet 1811-1905.
Deceased as Cornelis van den Houten on Wednesday, September 27, 1854 in
Poortvliet only 15 weeks old.
Source: Death certificates Poortvliet 1811-1955.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie