Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Maandag 4 Maart 1799 te Goedereede.
Gedoopt: Zondag 10 Maart 1799.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zaterdag 28 Mei 1881 om 19:00 uur te Zevenbergen op 82 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Ouders: Aart Johannesz van den Houten en Leentje of Leuntje of Lena Blok.

Huwde op Dinsdag 27 September 1825 te Goedereede met:
Naam: Neeltje Witte.
Geboren: ± 1805 te Ouddorp.
Overleden: Zondag 30 December 1827 te Goedereede op 22 jariga leeftijd.
Ouders: Jan Gerrit Witte en Cornelia Slingerland.

                        Neeltje en Jan kregen 1 kind:

1. Naam: Aart van den Houten.
Geboren: Zondag 5 Februari 1826 te Goedereede.
Beroep: Arbeider.
Huwde op Zaterdag 15 Juli 1854 te Klundert met:
Naam: Neeltje Maria Nelemans.
Geboren: ± 1835 te Terheijden.
Beroep: Arbeidster.
Ouders: Teunis Nelemans en Geertruida van Os.

Weduwnaar van Neeltje Witte.
Huwde Jan op Zaterdag 25 September 1830 te Goedereede met:
Naam: Pieternella Raap.
Geboren: Zaterdag 25 Januari 1800 te Den Bommel.
Overleden: Dinsdag 9 November 1830 te Goedereede op 30 ¾ jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis Raap en Hendrina van Hassent.

                        Zij kregen 1 kind:

1/2. Naam: Leentje van den Houten.
Geboren: Zondag 29 Augustus 1830 te Goedereede.
Overleden: Vrijdag 5 November 1830 te Goedereede slechts 2 maanden oud.

Weduwnaar van Pieternella Raap.
Huwde Jan op Donderdag 11 Oktober 1832 te Goedereede met:
Naam: Mechelina (Machelina) de Korte (Weduwe van Nicolaas Paquij).
Geboren: ± 1808 te Zevenbergen.
Beroep: Dagloonster.
Overleden: Vrijdag 30 December 1887 om 10:00 uur te Zevenbergen op 79 jarige leeftijd.
Zie scan overlijdensakte.
Ouders: Jan de Korte en Krijna Korsten.

                        Mechelina en Jan kregen 11 kinderen:

1/3. Naam: Krijna van den Houten.
Geboren: Maandag 23 December 1833 te Goedereede.

2/4. Naam: Krijna van den Houten.
Geboren: ± 1835 te Goeree.
Overleden: Woensdag 19 Juni 1839 om 03:00 uur in huisnummer 45 te Zevenbergen op
ruim 4 jarige leeftijd.
Zie scan van Overlijdensakte.

3/5. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Vrijdag 10 Juni 1836 om 05:00 uur in huisnummer 44 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.

4/6. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Maandag 1 Juli 1839 om 02:00 uur in huisnummer 45 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Zaterdag 1 Augustus 1840 om 03:00 uur in huis nummer 45 te Zevenbergen op slechts 1 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.

5/7. Naam: Krina van den Houten.
Geboren: Donderdag 13 Januari 1842 om 23:00 uur in huisnummer 183 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.

6/8. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Zaterdag 25 Februari 1843 om 05:00 uur in huisnummer 183B te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Arbeider, hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie.
Ten tijde van zijn huwelijk was hij in dienst bij het zesde regiment infanterie.
Huwde op Vrijdag 13 December 1867 te Zevenbergen met:
Zie scan van huwelijksakte: voorkant, achterkant.
Naam: Cornelia van Bragt.
Geboren: Woensdag 5 Juli 1848 om 03:00 uur in huisnummer 289A te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Vrijdag 28 Juni 1901 te Zevenbergen op bijna 53 jarige leeftijd.
Aangifte van overlijden werd gedaan door echtgenoot Jan.
Zie scan overlijdensakte.
Ouders: Hendrik van Bragt en Teuna Tolenaars.

7/9. Naam: Levenloos (jongetje) van den Houten.
Geboren: Zaterdag 8 November 1845 om 02:30 uur in huisnummer 183B te Zevenbergen.
Zie scan van overlijdensakte.

8/10. Naam: Leentje van den Houten.
Geboren: Vrijdag 16 April 1847 om 08:00 uur in huisnummer 183B te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.

9/11. Naam: Willem van den Houten. (tweeling)
Geboren: Vrijdag 3 Augustus 1849 in huisnummer 183B te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Maandag 8 Oktober 1849 om 23:00 uur in huisnummer 183B, slechts 9
weken oud.
Zie scan van overlijdensakte.

10/12. Naam: Catharina van den Houten. (tweeling)
Geboren: Vrijdag 3 Augustus 1849 om 15:00 uur in huisnummer 183B te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Overleden: Zaterdag 8 September 1849 om 17:00 uur in huisnummer 183B in Zevenbergen, slechts 5 weken oud.
Zie scan van overlijdensakte.

11/13. Naam: Levenloos (meisje) van den Houten.
Geboren: Zaterdag 11 Januari 1851 om 16:00 uur te Zevenbergen.
Zie scan van overlijdensakte.

Terug naar de start pagina.
Name: Jan van den Houten.
Born: Monday March 4, 1799 in Goedereede.
Baptized: Sunday, March 10, 1799.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, May 28, 1881 at 19:00 hrs. in Zevenbergen at 82 years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Aart Johannesz van den Houten and Leentje of Leuntje of Lena Blok.

Married on Tuesday, September 27, 1825 in Goedereede met:
Name: Neeltje Witte.
Born: ± 1805 in Ouddorp.
Deceased: Sundag, December 30, 1827 in Goedereede at 22 years of age.
Parents: Jan Gerrit Witte en Cornelia Slingerland.

                        Neeltje and Jan had 1 child:

1. Name: Aart van den Houten.
Born: Sunday, February 5, 1826 in Goedereede.
Occupation: Worker.
Married on Saturday, July 15, 1854 in Klundert with:
Name: Neeltje Maria Nelemans.
Born: ± 1835 in Terheijden.
Occupation: Worker.
Parents: Teunis Nelemans and Geertruida van Os.

Widower of Neeltje Witte.
Jan married on Saturday September 25, 1830 in Goedereede with:
Name: Pieternella Raap.
Born: Saturday, January 25, 1800 in Den Bommel.
Deceased: Tuesday, November 9, 1830 in Goedereede at 30 ¾ years of age.
Parents: Cornelis Raap and Hendrina van Hassent.

                        They had 1 child:

1/2. Name: Leentje van den Houten.
Born: Sunday, August 29, 1830 in Goedereede.
Deceased: Friday, November 5, 1830 in Goedereede only 2 months old.

Widower of Pieternella Raap.
Jan married on Thursday, October 11, 1832 in Goedereede with:
Name: Mechelina (Machelina) de Korte (Widow of Nicolaas Paquij).
Born: ± 1808 in Zevenbergen.
Occupation: Worker per day.
Deceased: Friday, December 30, 1887 at 10:00 hrs. in Zevenbergen at 79 years of age.
See scan of death certificate.
Parents: Jan de Korte and Krijna Korsten.

                        Mechelina and Jan had 11 children:

1/3. Name: Krijna van den Houten.
Born: Monday, December 23, 1833 in Goedereede.

2/4. Name: Krijna van den Houten.
Born: ± 1835 in Goeree.
Deceased: Wednesday, June 19, 1839 at 03:00 hrs. in housenumber 45 in Zevenbergen
at a little more than 4 years old.
See scan of death certificate.

3/5. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Friday, June 10, 1836 at 05:00 hrs in housenumber 44 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.

4/6. Name: Jan van den Houten.
Born: Monday, July 1, 1839 at 02:00 hrs. in housenumber 45 in Zevenbergen.
Sie scan of birth certificate.
Deceased: Saturday, August 1, 1840 at 03:00 hrs. in housenumber 45 in Zevenbergen only 1 year old.
See scan of death certificate.

5/7. Name: Krina van den Houten.
Born: Thursday, January 13, 1842 at 23:00 hrs. in housenumber 183 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.

6/8. Name: Jan van den Houten.
Born: Saturday, February 25, 1843 at 05:00 hrs. in housenumber 183B in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker, served in the National Militia.
When he married he served in the sixth regiment infantry.
Married on Friday, December 13, 1867 in Zevenbergen with:
See scan of marriage certificate: front, back.
Name: Cornelia van Bragt.
Born: Wednesday, July 5, 1848 at 03:00 hrs. in housenumber 289A in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Friday, June 28, 1901 in Zevenbergen at almost 53 years of age.
The notification of her dead was done by her husband Jan.
See scan of death certificate.
Parents: Hendrik van Bragt and Teuna Tolenaars.

7/9. Name: Stillborn (boy) van den Houten.
Born: Saturday, November 8, 1845 at 02:30 hrs. in housenumber 183B in Zevenbergen.
See scan of death certificate.

8/10. Name: Leentje van den Houten.
Born: Friday, April 16, 1847 at 08:00 hrs. in housenumber 183B in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.

9/11. Name: Willem van den Houten. (twins)
Born: Friday, August 3, 1849 in housenumber 183B in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Monday, October 8, 1849 at 23:00 hrs. in housenumber 183B, only 9
weeks old.
See scan of death certificate.

10/12. Name: Catharina van den Houten. (twins)
Born: Friday, August 3, 1849 at 15:00 hrs. in housenumber 183B in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Deceased: Saturday, September 8, 1849 at 17:00 hrs. in housenumber 183B in Zevenbergen, only 5 weeks old.
See scan of death certificate.

11/13. Name: Still born (girl) van den Houten.
Born: Saturday, January 11, 1851 at 16:00 hrs. in Zevenbergen.
See scan of death certificate.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie