Naam: Lena van den Houten (ook Lena van den Houte).
Geboren: Zondag 9 September 1798 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 30 September 1798 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Zondag 29 Januari 1865 te Zonnemaire op 66 jarige leeftijd.
Ouders: Maarten Leenderts van den Houten en Elizabeth (Lyzabeth Maartense) Cornelisse.

Huwde op Vrijdag 20 Februari 1824 te Bommenede met:
Naam: Johannis Luikaart (ook Johannes Luikaart).
Geboren: Woensdag 10 April 1799 te Zonnemaire.
Beroep: Dagloner.
Overleden: Vrijdag 19 April 1861 te Zonnemaire op 62 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zonnemaire 1811-1955.
Ouders: Willem Luikaart en Nevilina Boer.

                        Zij kregen 7 kinderen:

1. Naam: Nevelina Luicaart.
Geboren: ± 1825 te Bommenede.
Beroep: Werkbode.
Overleden: Zaterdag 9 April 1910 te Noordwelle op 85 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Noordwelle 1811-1955.
Huwde op Vrijdag 22 April 1853 te Zonnemaire met:
Bron: Huwelijksakten Zonnemaire 1811-1922.
Naam: Jan Jonker.
Geboren: ± 1833 te Zonnemaire.
Beroep: Daglooner.
Overleden: voor 1910.
Ouders: Jan Jonker (beroep: daglooner), en Jorina van der Werf.

2. Naam: Willem Luicaart.
Geboren: ± 1826 te Bommenede.
Beroep: Daglooner.
Huwde op Maandag 1 Augustus 1853 te Zonnemaire met:
Bron: Huwelijksakten Zonnemaire 1811/1922.
Naam: Sara van As.
Geboren: ± 1825 te Dreischor.
Beroep: Dienstmeid.
Ouders: Jacobus van As (beroep: Rietdekker) en Geertrui Kik.

3. Naam: Elizabeth Luikaart.
Geboren: Maandag 14 December 1829 te Bommenede.
Overleden: Maandag 24 September 1888 te Kerkwerve op 58¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Kerkwerve 1811-1955.
Huwde op Woensdag 11 Augustus 1852 te Noordgouwe met:
Bron: Huwelijksakten Noordgouwe 1811-1922.
Naam: Willem de Wijs.
Geboren: Donderdag 13 Maart 1828 te Kerkwerve.
Bron: Geboorteakten Kerkwerve 1811-1905.
Beroep: Daglooner, Arbeider.
Overleden: Vrijdag 26 Februari 1892 te Kerkwerve op bijna 64 jarige leeftijd.
Ouders: Pieter de Wijs (beroep: Tapper) en Pau(w)lina de Haan.
Opmerking: Ouders van de Bruidegom waren niet gehuwd,
bruidegon wettiglijk erkende, zie verder de huwelijksakte.

4. Naam: Maarten Luikaart (Maarten Lukaart).
Geboren: (berekend) ± 1833.
Overleden: Donderdag 8 Oktober 1835 te Bommenede slechts 2 jaar oud.

5. Naam: Adriaantje Luikaart (ook wel Adriana Luikaart).
Geboren: ± 1837 te Bommenede.
Overleden: Zaterdag 24 Maart 1928 te Zonnemaire op 90 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zonnemaire 1811-1955.
Huwde op Vrijdag 10 December 1858 te Zonnemaire met:
Bron: Huwelijksakten Zonnemaire 1811-1922.
Naam: Adriaan van Dijke.
Geboren: Donderdag 14 Juni 1832 te Zonnemaire.
Bron: Geboorteakten Zonnemaire 1811-1905.
Beroep: Daglooner.
Overleden: Donderdag 29 Juni 1893 te Zonnemaire op 61 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zonnemaire 1811-1955.
Ouders: Jan van Dijke en Cornelia Krijger.

6. Naam: Jacob Luikaart (ook Jakob).
Geboren: Zaterdag 6 Februari 1841 te Bommenede.
Beroep: Arbeider.
Huwde op Woensdag 14 December 1864  te Bommenede met:
Bron: Huwelijksakten Bommenede 1811-1866.
Naam: Cornelia Fernambuck (Fernambucq).
Geboren: Zaterdag 17 December 1842 te Dreischor.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Donderdag 29 Mei 1873 te Zonnemaire op 30½ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zonnemaire 1811-1955.
Ouders: Jan Fernambucq en Janna Kloet (beroep: Arbeidster).
Jacob huwde op Zaterdag 6 December 1873 te Zonnemaire voor de tweede keer, nu met:
Bron: Huwelijksakten Zonnemaire 1811-1922.
Naam: Adriana Dorst.
Geboren: Zondag 12 September 1841 te Stavenisse.
Beroep: Arbeidster.
Weduwe van Andries Jakob Bastiaanse (1843 - 1871).
Ouders: N.N. en Adriana Dorst.

7. Naam: Leendert Luikaart.
Geboren: Vrijdag 19 Januari 1844 te Bommenede thans Zonnemaire.
Beroep: Arbeider.
Huwde op Zaterdag 30 Juli 1870 te Zonnemaire met:
Bron: Huwelijksakten Zonnemaire 1811-1922.
Naam: Jozina van Es.
Geboren: Woensdag 21 April 1847 te Bommenede thans Zonnemaire.
Beroep: Dienstmeid.
Ouders: Cornelis van Es en Marina Kik (beroep: Arbeidster).

Terug naar de start pagina.
Name: Lena van den Houten (also Lena van den Houte).
Born: Sunday, September 9, 1798 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, September 30, 1798 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Sunday, January 29, 1865 in Zonnemaire at 66 years of age.
Parents: Maarten Leenderts van den Houten and Elizabeth (Lyzabeth Maartense) Cornelisse.

Married on Friday, February 20, 1824 in Bommenede with:
Name: Johannis Luikaart (also Johannes Luikaart).
Born: Wednesday, April 19, 1799 in Zonnemaire.
Occupation: Day Labourer.
Deceased: Friday, April 19, 1861 in Zonnemaire at 62 years of age.
Source: Death certificates Zonnemaire 1811-1955.
Parents: Willem Luikaart and Nevilina Boer.

                        They had 7 children:

1. Name: Nevelina Luicaart.
Born: ± 1825 in Bommenede.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, April 9, 1910 in Noordwelle at 85 years of age.
Source: Death certificates Noordwelle 1811-1955.
Married on Friday, April 22, 1853 in Zonnemaire with:
Source: Marriage certificates Zonnemaire 1811-1922.
Name: Jan Jonker.
Born: ± 1833 in Zonnemaire.
Occupation: Worker per day.
Deceased: before 1910.
Parents: Jan Jonker (occupation: worker per day), and Jorina van der Werf.

2. Name: Willem Luicaart.
Born: ± 1826 in Bommenede.
Occupation: Worker by day.
Married on Monday, August 1, 1853 in Zonnemaire with:
Source: Marriage certificates Zonnemaire 1811/1922.
Name: Sara van As.
Born: ± 1825 in Dreischor.
Occupation: Servant.
Parents: Jacobus van As (occupation: Thatcher) and Geertrui Kik.

3. Name: Elizabeth Luikaart.
Born: Monday, December 14, 1829 in Bommenede.
Deceased: Monday, September 24, 1888 in Kerkwerve at 58¾ years of age.
Source: Death certificates Kerkwerve 1811-1955.
Married on Wednesday, August 11, 1852 in Noordgouwe with:
Source: Marriage certificates Noordgouwe 1811-1922.
Name: Willem de Wijs.
Born: Thursday, March 13, 1828 in Kerkwerve.
Source: Birth certificates Kerkwerve 1811-1905.
Occupation: Worker per day, Worker.
Deceased: Friday, February 26, 1892 in Kerkwerve at almost 64 years of age.
Parents: Pieter de Wijs (Occupation: Barkeeper) and Pau(w)lina de Haan.
Note: Parents of the groom are not married.

4. Name: Maarten Luikaart (Maarten Lukaart).
Born: (calculated) ± 1833.
Deceased: Thursday, October 8, 1835 in Bommenede only 2 years old.

5. Name: Adriaantje Luikaart (also Adriana Luikaart).
Born: ± 1837 in Bommenede.
Deceased: Saturday, March 24, 1928 in Zonnemaire at 90 years of age.
Source: Death certificates Zonnemaire 1811-1955.
Married on Friday, December 10, 1858 in Zonnemaire with:
Source: Marriage certificates Zonnemaire 1811-1922.
Name: Adriaan van Dijke.
Born: Thursday, June 14, 1832 in Zonnemaire.
Source: Birth certificates Zonnemaire 1811-1905.
Occupation: Worker per day.
Deceased: Thursday, June 29, 1893 in Zonnemaire at 61 years of age.
Source: Death certificates Zonnemaire 1811-1955.
Parents: Jan van Dijke and Cornelia Krijger.

6. Name: Jacob Luikaart (also Jakob).
Born: Saturday, February 6, 1841 in Bommenede.
Occupation: Worker.
Married on Wednesday, December 14, 1864 in Bommenede with:
Source: Marriage certificates Bommenede 1811-1866.
Name: Cornelia Fernambuck (Fernambucq).
Born: Saturday, December 17, 1842 in Dreischor.
Occupation: Worker.
Deceased: Thursday, May 29, 1873 in Zonnemaire at 30½ years of age.
Source: Death certificates Zonnemaire 1811-1955.
Parents: Jan Fernambucq and Janna Kloet (occupation: Worker).
Jacob married on Saturday, December 6, 1873 in Zonnemaire for the second time, now with:
Source: Marriage certificates Zonnemaire 1811-1922.
Name: Adriana Dorst.
Born: Sunday, September 12, 1841 in Stavenisse.
Occupation: Worker.
Widow of Andries Jakob Bastiaanse (1843 - 1871).
Parents: N.N. and Adriana Dorst.

7. Name: Leendert Luikaart.
Born: Friday, January 19, 1844 in Bommenede now Zonnemaire.
Occupation: Worker.
Married on Saturday, July 30, 1870 in Zonnemaire with:
Source: Marriage certificates Zonnemaire 1811-1922.
Name: Jozina van Es.
Born: Wednesday, April 21, 1847 in Bommenede now Zonnemaire.
Occupation: Maid.
Parents: Cornelis van Es and Marina Kik (occupation: Worker).

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie