Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: Donderdag 12 Juli 1798 te Dreischor.
Beroep: Arbeider, Dagloner, Timmerman in Albanij N-Amerika, Tapper, Winkelier.
Ouders: Jacob van den Houten en Maatje Adriaanse Kip.

Huwde voor de eerste keer op Donderdag 21 December 1820 te Dreischor met:
Naam: Janna Geleynse (Geleijnse).
Geboren: (geschat) 1798 te Noordwelle.
Beroep: Dagloonster, Perticuliere.
Overleden: Zondag 14 April 1833 te Noordwelle op ongeveer 35 jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis Geleijnse (Beroep: Kuiper) en Kornelia van Zuijen.

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Maatje van den Houten.
Geboren: Maandag 9 April 1821 te Noordwelle.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Woensdag 9 Augustus 1848 te Noordwelle op 27¼ jarige leeftijd.
Huwde op Zaterdag 19 September 1846 te Noordwelle met:
Bron: Huwelijksakten Noordwelle 1811-1922.
Naam: Eduart Pieter Maller.
Geboren: ± 1823 te Goes.
Beroep: Kleermaker.
Ouders: N.N. en Wilhelmina Maller.

2. Naam: Kornelia van den Houten.
Geboren: Maandag 10 Juni 1822 te Noordwelle.
Overleden: Zaterdag 23 November 1822 te Noordwelle slechts 5 maanden oud.

3. Naam: Jacob van den Houten.
Geboren: Zaterdag 18 Oktober 1823 te Noordwelle.
Overleden: Woensdag 29 Oktober 1823 te Noordwelle slechts 11 dagen oud.

4. Naam: Cornelia van den Houten.
Geboren: Zaterdag 25 September 1824 te Noordwelle.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Donderdag 15 September 1864 te Oosterland op bijna 40 jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 1 November 1850 te Oosterland met:
Naam: Bastiaan Meerman.
Geboren: Zondag 25 December 1825 te Oosterland.
Beroep: Timmermansknecht, Timmerman.
Overleden: Zaterdag 13 Juni 1908 te Oosterland op 82½ jarige leeftijd.
Ouders: Adriaan Meerman (Beroep: Winkelier) en Klasina Dalebout (Beroep: Partikuliere).

5. Naam: Jacob van den Houten. (tweeling)
Geboren: Dinsdag 5 September 1826 te Noordwelle.
Overleden: Donderdag 12 Oktober 1826 te Noordwelle slechts 37 dagen oud.

6. Naam: Jacoba van den Houten. (tweeling)
Geboren: Dinsdag 5 September 1826 te Noordwelle.
Overleden: Vrijdag 17 April 1829 te Noordwelle slechts 2½ jaar oud.


Leendert huwde voor de tweede keer op Vrijdag 13 September 1833 te
Noordwelle, nu met:
Naam: Gerritje Noorthoek / Noordhoek.
Geboren: (geschat) 1811 te Sint Philipsland.
Beroep: Particuliere, Arbeidster.
Ouders: Pieter Noorthoek (Beroep: Arbeider) en Janna van den Hoek (Beroep: Arbeidster).

                        Zij kregen 10 kinderen, Leendert werd dus vader van 16 kinderen:

1/7. Naam: Janna van den Houten.
Geboren: Vrijdag 11 Juli 1834 te Noordwelle.
Overleden: Vrijdag 11 Juli 1834 te Noordwelle.

2/8. Naam: Janna van den Houten.
Geboren: Woensdag 13 Mei 1835 te Noordwelle.

3/9. Naam: Jacob van den Houten.
Geboren: Donderdag 14 Juli 1836 te Noordwelle.

4/10. Naam: Pieternella van den Houten.
Geboren: Dinsdag 13 Juni 1837 te Noordwelle.
Overleden: Woensdag 30 Augustus 1837 te Noordwelle slechts 78 dagen oud.

5/11. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Woensdag 10 Oktober 1838 te Noordwelle.

6/12. Naam: Pieternella van den Houten.
Geboren: Zaterdag 12 Oktober 1839 te Noordwelle.

7/13. Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: Zaterdag 27 Februari 1841 te Noordwelle.

8/14. Naam: Adriaantje van den Houten.
Geboren: Maandag 28 Februari 1842 te Noordwelle.

9/15. Naam: Marinus van den Houten.
Geboren: Woensdag 17 April 1844 te Noordwelle.
Overleden: Zondag 8 December 1844 te Noordwelle slechts 8 maanden oud.

10/16. Naam: Marinus van den Houten.
Geboren: Maandag 15 September 1845 te Noordwelle.In de Nieuwe Rotterdamse courant van Dinsdag 26 Januari 1847 staat het volgende:
L. van den Houten, welke vroeger als timmerman te Noordwelle woonachtig is geweest, is
in de lente van het vorig jaar met zijn gezin naar Noord-Amerika vertrokken, heeft zich in
Albany nedergezet en van daar eenen brief geschreven, dato 2 November 1846, aan eenige
notabelen te Noordwelle, met verzoek om denzelven niet door den druk gemeen te maken;
alleen verlangt hij dat ter kennisse van het publiek worde gebragt, dat de menschen, die naar
Noord-Amerika op reis gaan zich meestal bedrogen vinden! In dien brief, komen de vooral
in dezen tegenwoordigen tijd, belangrijke woorden voor: "Goede vrienden! Ik rade u allen,
die uw brood in Zeeland hebben, om maar in uw land te blijven. Verzekert maar uit mijn
naam, dat meest allen bedrogen uitkomen, die naar hier zijn getrokken. Wie hier goed teregt
komt is gelukkig. Ik heb door Gods goedheid nog mijn brood, maar velen trekken van de
eene plaats naar de andere, sukkelen, lijden gebrek, en die geld heeft moet het nog in
verdriet verteren."

Terug naar de start pagina.
Name: Leendert van den Houten.
Born: July 12, 1798 in Dreischor.
Occupation: Worker, Day Labourer, Carpenter in Albanij N-America, Bartender,
Shop owner.
Parents: Jacob van den Houten and Maatje Adriaanse Kip.

Married for the first time on Thursday, December 21, 1820 in Dreischor with:
Name: Janna Geleynse (Geleijnse).
Born: (about) 1798 in Noordwelle.
Occupation: Day Labourer.
Deceased: Sunday, April 14, 1833 in Noordwelle at about 35 years of age.
Parents: Cornelis Geleijnse (Occupation: Cooper) and Kornelia van Zuijen.

                        They had 6 children:

1. Name: Maatje van den Houten.
Born: Monday, April 9, 1821 in Noordwelle.
Occupation: Worker.
Deceased: Wednesday, August 9, 1848 in Noordwelle at 27¼ years of age.
Married on Saturday, September 19, 1846 in Noordwelle with:
Source: Marriage certificates Noordwelle 1811-1922.
Name: Eduart Pieter Maller.
Born: about 1823 in Goes.
Occupation: Tailor.
Parents: N.N. and Wilhelmina Maller.

2. Name: Kornelia van den Houten.
Born: Monday, June 10, 1822 in Noordwelle.
Deceased: Saturday, November 23, 1822 in Noordwelle only 5 months old.

3. Name: Jacob van den Houten.
Born: Saturday, October 18, 1823 in Noordwelle.
Deceased: Wednesday, October 29, 1823 in Noordwelle only 11 days old.

4. Name: Cornelia van den Houten.
Born: Saturday, September 25, 1824 in Noordwelle.
Occupation: Worker.
Deceased: Thursday, September 15, 1864 in Oosterland at almost 40 years of age.
Married on Friday, November 1, 1850 in Oosterland with:
Name: Bastiaan Meerman.
Born: Sunday, December 25, 1825 in Oosterland.
Occupation: Carpenter servant, Carpenter.
Deceased at Saturday, June 13, 1908 in Oosterland at 82½ years of age.
Parents: Adriaan Meerman (Occupation: Shopkeeper) and
Klasina Dalebout (Occupation: Maid).

5. Name: Jacob van den Houten. (twins)
Born: Tuesday, September 5, 1826 in Noordwelle.
Deceased: Thursday, October 12, 1826 in Noordwelle only 37 days old.

6. Name: Jacoba van den Houten. (twins)
Born: Tuesday, September 5, 1826 in Noordwelle.
Deceased: Friday, April 17, 1829 in Noordwelle only 2½ years old.


Leendert married for the second time on Friday, September 13, 1833 in
Noordwelle, now with:
Name: Gerritje Noorthoek / Noordhoek.
Born: (about) 1811 in Sint Philipsland.
Occupation: Maid, Worker.
Parents: Pieter Noorthoek (Occupation: Worker) and Janna van den Hoek
(Occupation: Worker).

                        They had 10 children, Leendert was the father of 16 children:

1/7. Name: Janna van den Houten.
Born: Friday, July 11, 1834 in Noordwelle.
Deceased: Friday, July 11, 1834 in Noordwelle.

2/8. Name: Janna van den Houten.
Born: Wednesday, May 13, 1835 in Noordwelle.

3/9. Name: Jacob van den Houten.
Born: Thursday, July 14, 1836 in Noordwelle.

4/10. Name: Pieternella van den Houten.
Born: Tuesday, June 13, 1837 in Noordwelle.
Deceased: Wednesday, August 30, 1837 in Noordwelle only 78 days old.

5/11. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Wednesday, October 10, 1838 in Noordwelle.

6/12. Name: Pieternella van den Houten.
Born: Saturday, October 12, 1839 in Noordwelle.

7/13. Name: Leendert van den Houten.
Born: Saturday, February 27, 1841 in Noordwelle.

8/14. Name: Adriaantje van den Houten.
Born: Monday, February 28, 1842 in Noordwelle.

9/15. Name: Marinus van den Houten.
Born: Wednesday, April 17, 1844 in Noordwelle.
Deceased: Sunday, December 8, 1844 in Noordwelle only 8 months old.

10/16. Name: Marinus van den Houten.
Born: Monday, September 15, 1845 in Noordwelle.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie