Naam: Adriana Jacoba van den Houten.
Gedoopt: Woensdag 25 Oktober 1797 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van doopakte.
Overleden: Zondag 5 Juli 1868 te Nieuwe-Tonge op 70¾ jarige leeftijd.
Ouders: Christophorus van den Houten en Anna van den Bos.

Huwde op Zondag 24 Januari 1830 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Cornelis Rommelse.
Geboren: Maandag 19 Augustus 1793 te Oude-Tonge.
Overleden: Vrijdag 30 September 1859 te Nieuwe-Tonge op 66 jarige leeftijd.
Ouders: Adrianus Rommelse en Johanna Kuijpers.
Grootouders: Cornelis Rommelse en Geertruij Weijnands.
Weduwnaar van Cornelia van Hoof.

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Johanna Cornelia Rommelse.
Geboren: Dinsdag 23 November 1830 te Nieuwe-Tonge.

2. Naam: Adriana Rommelse.
Overleden: Woensdag 12 Oktober 1831 te Nieuwe-Tonge.
Vermoedelijk kort daarvoor geboren, of levenloos geboren.

3. Naam: Adriana Rommelse.
Geboren: Dinsdag 21 Augustus 1832 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Maandag 7 Maart 1864 te Nieuwe-Tonge op 31½ jarige leeftijd.

4. Naam: Johanna Rommelse.
Geboren: Zaterdag 12 April 1834 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Maandag 29 Maart 1915 te Sommelsdijk op bijna 81 jarige leeftijd.

5. Naam: Stoffelina Rommelse.
Geboren: Maandag 11 September 1837 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Maandag 2 November 1914 te Sommelsdijk op 77 jarige leeftijd.

6. Naam: Cornelia Rommelse.
Geboren: Maandag 8 Maart 1841 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Zaterdag 18 Februari 1922 te Sommelsdijk op bijna 81 jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 5 Februari 1869 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Jacobus Segers.
Geboren: Dinsdag 28 Januari 1834 te Fijnaart en Heijningen.
Overleden: Dinsdag 12 Juni 1906 te Melissant op 72¼ jarige leeftijd.
Ouders: Pieter Segers en Jacoba Vrolijke.

Terug naar de start pagina.
Name: Adriana Jacoba van den Houten.
Baptized: Wednesday, October 25, 1797 in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of baptized certificate.
Deceased: Sunday, Jul7 5, 1868 in Nieuwe-Tonge at 70¾ years of age.
Parents: Christophorus van den Houten and Anna van den Bos.

Married on Sunday, January 24, 1830 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Cornelis Rommelse.
Born: Monday, August 19, 1793 in Oude-Tonge.
Deceased: Friday, September 30, 1859 in Nieuwe-Tonge at 66 years of age.
Parents: Adrianus Rommelse and Johanna Kuijpers.
Grandparents: Cornelis Rommelse and Geertruij Weijnands.
Widower of Cornelia van Hoof.

                        They had 6 children:

1. Name: Johanna Cornelia Rommelse.
Born: Tuesday, November 23, 1830 in Nieuwe-Tonge.

2. Name: Adriana Rommelse.
Deceased: Wednasday, October 12, 1831 in Nieuwe-Tonge.
Probably born shortly before, or stillborn.

3. Name: Adriana Rommelse.
Born: Tuesday, August 21, 1832 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Monday, March 7, 1864 in Nieuwe-Tonge at 31½ years of age.

4. Name: Johanna Rommelse.
Born: Saturday, April 12, 1834 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Monday, March 29, 1915 in Sommelsdijk at almost 81 years of age.

5. Name: Stoffelina Rommelse.
Born: Monday, September 11, 1837 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Monday, November 2, 1914 in Sommelsdijk at 77 years of age.

6. Name: Cornelia Rommelse.
Born: Monday, March 8, 1841 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Saturday, February 18, 1922 in Sommelsdijk at almost 81 years of age.
Married on Friday, February 5, 1869 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Jacobus Segers.
Born: Tuesday, January 28, 1834 in Fijnaart en Heijningen.
Deceased: Tuesday, June 12, 1906 in Melissant at 72¼ years of age.
Parents: Pieter Segers and Jacoba Vrolijke.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie