Naam: Krijna (Krina) van den Houten.
Geboren: Zondag 22 Maart 1795 te Dreischor.
Beroep: Boeremeid / Arbeidster.
Overleden: Woensdag 28 November 1832 te Noordwelle op 37¾ jarige leeftijd.
Ouders: Jacob van den Houten en Maatje Adriaanse Kip.

Zij huwde voor de eerste keer op Woensdag 19 April 1815 te Noordwelle met:
Naam: Jan de Witte.
Geboren: (berekend) ± 1792 te Noordwelle.
Beroep: Dagloner.
Overleden: Zaterdag 28 Oktober 1826 te Ellemeet op 34 jarige leeftijd.
Ouders: Stoffel de Witte en Aaltje van der Weide.

                        Zij kregen 7 kinderen:

1. Naam: Stoffel de Witte.
Geboren: Maandag 3 Juni 1816 te Noordwelle.

2. Naam: Jacob de Witte.
Geboren: Maandag 30 Juni 1817 te Noordwelle.

3. Naam: Aaltje de Witte.
Geboren: Zaterdag 5 Februari 1820 te Noordwelle.
Beroep: Particuliere.
Overleden: Maandag 4 April 1904 te Burgh op 84 jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 25 September 1850 te Haamstede met:
Naam: Hermanus van Dorp.
Geboren: Vrijdag 3 Oktober 1817 te Haamstede.
Beroep: Arbeider, Lichtwachter.
Overleden: Maandag 6 Oktober 1902 te Burgh op 85 jarige leeftijd.
Ouders: Jacob van Dorp (Beroep: Particulier) en Johanna Thijsse (Beroep: Particuliere).

4. Naam: Maatje de Witte.
Geboren: Dinsdag 6 Februari 1821 te Noordwelle.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Vrijdag 28 Mei 1858 te Burgh op 37¼ jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 23 September 1853 te Burg met:
Naam: Willem Barendse.
Geboren: Zondag 7 September 1823 te Nieuwerkerk.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Donderdag 24 Januari 1889 te Burgh op 65½ jarige leeftijd.
Ouders: Martinus Barendse en Stoffelijna Plukhaar.
Ouders waren niet gehuwd. Martinus Barendse erkent de vader te zijn.

5. Naam: Adriaantje de Witte.
Geboren: Maandag 13 Januari 1823 te Noordwelle.
Beroep: Dienstmeid.
Overleden: Vrijdag 26 Maart 1897 te Dreischor op 74¼ jarige leeftijd.
Huwde op Woensdag 2 September 1863 te Dreischor met:
Naam: Leendert Valing.
Geboren: (berekend) ± 1811 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Dinsdag 24 Maart 1903 te Dreischor op 92 jarige leeftijd.
Ouders: N.N. en Pieternella Valing.
Bruidegom weduwnaar van Lena Marcelia Dekker.

6. Naam: Leendert de Witte.
Geboren: Donderdag 22 April 1824 te Noordwelle.
Overleden: Woensdag 8 September 1824 te Noordwelle slechts 4 maanden oud.

7. Naam: Leendert de Witte.
Geboren: Maandag 1 Mei 1826 te Noordwelle.
Overleden: Dinsdag 12 September 1826 te Ellemeet slechts 4½ maand oud.

Krina huwde voor de tweede keer op Vrijdag 24 Juni 1831 te Noordwelle met:
Naam: Hendrik Krijger.
Geboren: Zondag 25 September 1803 te Elkerzee.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Maandag 27 December 1875 te Serooskerke op 72¼ jarige leeftijd.
Ouders: Willem Krijger en Krina van Akeloo (Beroep: Partikuliere).

Terug naar de start pagina.
Name: Krijna (Krina) van den Houten.
Born: Sunday, March 22, 1795 in Dreischor.
Occupation: Farm Maid / Worker.
Deceased: Wednesday, November 28, 1832 in Noordwelle at 37¾ years of age.
Parents: Jacob van den Houten and Maatje Adriaanse Kip.

She married for the first time on Wednesday, April 19, 1815 in Noordwelle with:
Name: Jan de Witte.
Born: (calculated) ± 1792 in Noordwelle.
Occupation: Day Labourer.
Deceased: Saturday, October 28, 1826 in Ellemeet at 34 years of age.
Parents: Stoffel de Witte and Aaltje van der Weide.

                        They had 7 children:

1. Name: Stoffel de Witte.
Born: Monday, June 3, 1816 in Noordwelle.

2. Name: Jacob de Witte.
Born: Monday, June 30, 1817 in Noordwelle.

3. Name: Aaltje de Witte.
Born: Saturday, February 5, 1820 in Noordwelle.
Occupation: Maid.
Deceased: Monday, April 4, 1904 in Burgh at 84 years of age.
Married on Wednesday, September 25, 1850 in Haamstede with:
Name: Hermanus van Dorp.
Born: Friday, October 3, 1817 in Haamstede.
Occupation: Worker, Light guard.
Deceased: Monday, October 6, 1902 in Burgh at 85 years of age.
Parents: Jacob van Dorp (Occupation: Worker) and Johanna Thijsse (Occupation: Maid).

4. Name: Maatje de Witte.
Born: Tuesday, February 6, 1821 in Noordwelle.
Occupation: Worker.
Deceased: Friday, May 28, 1858 in Burgh at 37¼ years of age.
Married on Friday, September 23, 1853 in Burg with:
Name: Willem Barendse.
Born: Sunday, September 7, 1823 in Nieuwerkerk.
Occupation: Worker.
Deceased: Thursday, January 24, 1889 in Burgh at 65½ years of age.
Parents: Martinus Barendse and Stoffelijna Plukhaar.
Parents were not married. Martinus Barendse recognizes as the father.

5. Name: Adriaantje de Witte.
Born: Monday, January 13, 1823 in Noordwelle.
Occupation: Maid.
Deceased: Friday, March 26, 1897 in Dreischor at 74¼ years of age.
Married on Wednesday, September 2, 1863 in Dreischor with:
Name: Leendert Valing.
Born: (calculated) ± 1811 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Tuesday, March 24, 1903 in Dreischor at 92 years of age.
Parents: N.N. and Pieternella Valing.
Groom widower of Lena Marcelia Dekker.

6. Name: Leendert de Witte.
Born: Thursday, April 22, 1824 in Noordwelle.
Deceased: Wednesday, September 8, 1824 in Noordwelle only 4 months old.

7. Name: Leendert de Witte.
Born: Monday, May 1, 1826 in Noordwelle.
Deceased: Tuesday, September 12, 1826 in Ellemeet only 4½ months old.

Krina married for the second time on Friday June 24, 1831 in Noordwelle with:
Name: Hendrik Krijger.
Born: Sunday, September 25, 1803 in Elkerzee.
Occupation: Worker.
Deceased: Monday, December 27, 1875 te Serooskerke at 72¼ years of age.
Parents: Willem Krijger and Krina van Akeloo (Occupation: Maid).

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie